OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Krapina
Krapina
 

Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

E-mail Ispis

Udruženje obrtnika grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, vlasnik stambeno poslovne zgrade, Magistratska 2, 49000 Krapina, objavljuje Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnih prostora na katu zgrade.

Provest će se natječaj za zakup poslovnog prostora koji u naravi predstavlja dva odvojena poslovna prostora, površine 111,9 m2 i 44,8 m2, koje je moguće iznajmiti i zasebno, te neuređenog stana površine 46 m2 koji se nalaze na prvom katu stambeno poslovne zgrade Udruženja obrtnika Krapina, Magistratska 2, Krapina, upisane u zk. ul. broj 1933 za kat. čest.broj 1689., k.o. Krapina-grad.

Poslovni prostori su uređeni kao uredski prostori s pripadajućim WC-ima, čajnom kuhinjom i arhivom.

OPĆI UVJETI:

Rok trajanja zakupa iznosi minimalno 1 godina. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima

 • Zakupac je pored najamnine dužan plaćati i režijske troškove.
 • Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.
 • Rok za podnošenje ponuda je do 03.12.2020. Zainteresirani sve informacije o poslovnom prostoru mogu dobiti na broj telefona 049/370-988.
 • Način dostave pismenih ponuda: u zatvorenim i zalijepljenim kuvertama, s naznakom «oglas-zakup poslovnog prostora» poštom preporučeno ili osobnom dostavom na adresu Udruženje obrtnika Krapina, Ulica Frana Galovića 7D, 49000 Krapina, ili kurirskom službom. Pregled poslovnog prostora od strane zainteresiranih zakupaca temeljem dostavljenih ponuda moguć je svaki dan do 03.12.2020. u vremenu od 8,00-15,00 sati.
 • Najpovoljnijeg ponuđača odabire Upravni odbor Udruženja obrtnika Krapina.
 • Prostor nije namijenjen za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
 

IT sektor dobio predstavnike pri Hrvatskoj obrtničkoj komori

E-mail Ispis


IT sektor jedan je od najkonkurentnijih u svijetu, čiji prihodi stalno rastu na domaćem tržištu, ali i od izvoza. Potencijal ovog sektora je velik, stoga je rad na njegovom unaprjeđenju najbolji ulog u gospodarsku budućnost Hrvatske. Usluge i proizvodi IT industrije svakodnevan su dio ekonomskog i društvenog života te nositelj inovacija bez kojeg općenitog napretka nema.

Upravo iz tog razloga, predstavnici IT sektora odlučili su oformiti sekciju unutar Hrvatske obrtničke komore te legitimnim instrumentima raditi na razvoju poslovanja IT-a u Hrvatskoj. Danas je aktivno oko 5000 obrta ove branše, a najzastupljenija djelatnost je računalno programiranje. Također, ova sekcija predstavljat će i one obrtnike koji se bave web trgovinom, servisom računala, web dizajnom i web grafičkim uslugama.

Hrvatska obrtnička komora temelji se upravo na strukovnim udruženjima, na obrtnicima koji se dobrovoljno organiziraju kako bi kroz svoj rad imali priliku utjecati na područja koja se tiču njihovog poslovanja. Zbog brzorastućeg broja obrta koji obuhvaćaju IT djelatnosti, javila se potreba, ali i dobra volja dijela članova za organiziranim djelovanjem i zastupanjem struke preko Hrvatske obrtničke komore.

Članovi su jednoglasno za predsjednika izabrali Hrvoja Grandova, vlasnika Futuro, Internet studija iz Zadra čiji je primarni posao izrada web stranica i web programiranje. Složni su u tome da unutar struke postoje specifični problemi i interesi te ih namjeravaju artikulirati preko sekcije koja će imati zadaću slušati stvarne potrebe svojih kolega. Aspekti kojima će se baviti na početku svog rada bit će usmjereni na pozicioniranje IT sektora unutar obrtništva, zagovaranje stimulativnije porezne politike, poticanje rasta i razvoja kroz dostupnija sredstva i potpore te popularizacija zanimanja ove struke među mladima. Unutar samog komorskog sustava, IT sekcija imat će savjetodavnu ulogu pri nastavku digitalizacije usluga HOK-a kao i poboljšanju komunikacijskih platforma za članstvo.

 

Brzi Antigen SARS-CoV-2 test i u KZŽ

E-mail Ispis

Poliklinika Breyer za medicinsku biokemiju, mikrobiologiju i citologiju s patologijom u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Krapina radit će brzi Antigen SARS-CoV-2 test za građane Krapinsko-zagorsku županiju.

Osjetljivost i specifičnost testa je preko 95%. Cijena za građane je 300,00 kn, a platiti se može isključivo gotovinom. Nalazi se dobiju isti dan mailom ili osobnim dolaskom u Gradsko društvo Crvenog križa Krapina.

Brisevi će se uzimati utorkom i četvrtkom u Gradskom društvu Crvenog križa Krapina, Frana Galovića 7d, Krapina, 1 kat – terasa u vremenu od 8.00-10.00 sati.Prije testiranja možete nazvati na 049/371-141.

TESTIRANJE ZAPOSLENIKA

Testiranje zaposlenika na Covid-19 na teret poslodavca je neoporezivo (N.N. 103/2020 Izmjene i dopune pravilnika o provedbi OPZ).

Za obrtnike i poduzetnike postoji mogućnost dogovora za uzimanje briseva u njihovim prostorima, a plaćanje je virmansko. Vezano za dogovor termina uzimanja nazovite 01/3775 092 Maja Delija.

 

Pravo obrtnika na naknadu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radi bolesti

E-mail Ispis

Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19, donosimo uputu o ostvarivanju prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja i samoizolacije obrtnika i radnika.

 1. OBOLJELI OD KORONAVIRUSA

Oboljeli od koronavirusa ostvaruju pravo na bolovanje kao i kod svake druge bolesti, pa tako:

 • obrtnici ostvaruju pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a od 43. dana bolovanja
 • radnici ostvaruju pravo na naknadu plaće tijekom prva 42 dana bolovanja na teret poslodavca, a od 43. dana na teret HZZO-a.

Za utvrđivanje visine naknade za obrtnika uzima se prosječna mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupila bolest, smanjena za doprinos za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez. Na koju je osnovicu obrtnik obvezan plaćati doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje zavisi od toga kako utvrđuje dohodak:

 • ako  dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga osnovica u 2020. godini iznosi:

5.682,30 (osnovica za obračun doprinosa) – 1.136,47 (mirovinsko osiguranje) = 4.545,83

 • ako ima određen paušalni dohodak osnovica u 2020. godini iznosi:

3.496,80 (osnovica za obračun doprinosa) – 699,36 (mirovinsko osiguranje) = 2.797,44

 • ako iskazuje dobit osnovica u 2020. godini iznosi:

9.616,20 (osnovica za obračun doprinosa) – 1.923,24 (mirovinsko osiguranje) = 7.692,96

Za radnike, osnovicu za naknadu plaće čini prosječna plaća koja je radniku isplaćena u posljednjih 6 mjeseci.

Naknada plaće zbog bolovanja obračunava se prema naprijed utvrđenoj osnovici osiguranja (neto osnovica) u visini 70% za prvih šest kalendarskih mjeseci neprekidnog bolovanja, a potom 80% do kraja bolovanja.

Najniži mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme iznosi 25% proračunske osnovice, odnosno 831,50 kuna. Najviši mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme na teret HZZO-a iznosi 4.257,28 kuna (proračunska osnovica uvećana za 28%).

Osiguranici HZZO-a, koji su oboljeli od koronavirusa i kojima je vještačenjem Službe za medicinu rada HZJZ-a utvrđena profesionalna bolest (dokazan je povećan rizik zaraze u određenoj djelatnosti) imaju pravo isplatu pune naknade za vrijeme privremene nesposobnosti za rad od datuma nastanka bolesti.

 1. ZDRAVE OSOBE U SAMOIZOLACIJI

Kod zdravih osoba u samoizolaciji, naknadu od prvog dana i obrtnicima i radnicima isplaćuje HZZO, u iznosu od 100% od osnovice za naknadu, s time da maksimalna naknada iznosi 4.257,28 kn za mjesec dana. O pravu na naknadu plaće odlučuje se, u pravilu, bez donošenja pisanog rješenja na osnovi tiskanice „Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad“ koju osiguraniku izdaje izabrani doktor. Zahtjev za naknadu plaće osiguranici mogu uz propisanu dokumentaciju neposredno podnijeti HZZO-u elektroničkom poštom bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 - izolacija preuzeti putem CEZIH-a.   Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem.

Elektronički proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja tereti sredstva HZZO-a mora sadržavati ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), presliku osobne iskaznice, kontakt telefon te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata naknade plaće.

E-mail adrese na koje osiguranici mogu podnijeti zahtjev za naknadu plaće objavljene su na web stranici HZZO-a u rubrici „Kontakti za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja“, dostupno OVDJE.

 1. NJEGA DJETETA U SAMOIZOLACIJI

U situaciji u kojoj niti dijete niti roditelj nisu zaraženi koronavirusom, nego je djetetu zbog kontakta sa zaraženom osobom propisana mjera samoizolacije načelno se roditelji ponašaju uobičajeno (odlaze na posao). Međutim, ako se radi o djetetu koje ne može biti samo kod kuće, a roditelji obavljaju posao kojeg nije moguće raditi od kuće, trebaju otvoriti bolovanje za njegu člana obitelji. Naknada za bolovanje roditelja će se obračunati prema odredbama o privremenoj nesposobnosti za rad radi njege člana obitelji:

 • njega djeteta do navršenih 3 godine starosti - naknada iznosi 100% od osnovice za naknadu i traje najviše do 60 dana
 • njega djeteta od navršene 3 do navršenih 7 godina starosti - naknada iznosi  70% od osnovice za naknadu i traje najviše do 60 dana
 • njega djeteta starijeg od 7 godina - naknada iznosi 70% od osnovice za naknadu traje najviše do 40 dana

Navedene naknade od prvog dana obračunava i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a, s time da naknade ne mogu iznositi više od 4.257,28 kuna mjesečno. Pod djetetom se smatra osim vlastitog djeteta i posvojeno dijete, pastorče, te dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi osiguraniku povjereno na čuvanje i odgoj. Pravo na naknadu plaće ne pripada osiguraniku za vrijeme dok se nalazi na godišnjem odmoru, odnosno plaćenom dopustu.

Pravo na bolovanje roditelj može ostvariti pod uvjetom da drugi roditelj nije nezaposlen, odnosno ako živi sam s djetetom (npr. samohrani ili razvedeni roditelj odnosno životni partner), da istodobno ne koristi to pravo za drugo dijete te da za dijete kojemu je potrebna njega nema priznato pravo roditelja njegovatelja.

Naknada plaće može se isplatiti na teret sredstva HZZO-a samo pod uvjetom da prije dana nastanka osiguranog slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu osiguranik ima ostvaren staž osiguranja, što znači da radi najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Ako osiguranik taj uvjet ne ispunjava, za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti pripada mu naknada plaće u iznosu od 25% proračunske osnovice za puno radno vrijeme, što iznosi 831,50 kuna (proračunska osnovica za 2020. godinu 3.326,00 kuna x 0,25).

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 10

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner