OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Cehovi Ceh ugostitelja
Ceh ugostitelja

Ceh ugostitelja OKKZŽ

E-mail Ispis

 


Predsjednik Ceha ugostitelja: Branko Greblički, MUO Klanjec

Ostali članovi:

 • Zdravko Klanjčić - potpredsjednik, UO Stubica
 • Ivan Jaković, UO Bedekovčina
 • Damir Čuček, UO Krapina
 • Damir Tumpa, UO Krapinske Toplice
 • Dragutin Bračun, UO Pregrada
 • Ivan Đurkin Benkotić, UO Sv. Križ Začretje
 • Vladimir Huis, UO Zabok
 • Marijan Jembrih, UO Zlatar


 

Gorući problemi obrtnika ugostiteljske djelatnosti OKKZŽ

E-mail Ispis

Ceha ugostitelja Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije predložio je da se za 31. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE slijedeće teme:

-   Smanjenje  PDV stope za sve ugostiteljske usluge na 13%

-   Ukidanje poreza na potrošnju  (do 3%) kojeg plaćaju jedino i isključivo ugostitelji

-   Povećanje osobnog odbitka na 5.000,00 kuna s ciljem poticanja potrošnje

-   Pojednostavljenje zakonskih akata, odluka i pravilnika vezanih za obavljanje ugostiteljske

djelatnosti  definiranih od strane gradskih, županijskih i državnih tijela

-   Izjednačiti zakonske obveze obrta ugostiteljske djelatnosti sa svim onima koje J.D.O.-i i OPG-i imaju, kako isti više ne bi predstavljali nelojalnu konkurenciju obrtnicima ugostiteljske djelatnosti

-   Priznavanje troškova reprezentacije u 100% iznosu

-  Obavezna izmjena zakona temeljem kojeg je dozvoljeno izlazak strukovnih SŠ koje školuju kadrove kuhar, konobar iz JMO, a koji osigurava optimalan broj sati praktične nastave.

Nastavno navedenom obrtnici ugostiteljske djelatnosti s područja Krapinsko-zagorske županije nemaju pravo prijave na Natječaj  „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ ( za povrat troškova nagrade učenicima za praksu i naknade za mentore). Ujedno zbog navedene činjenice učenici SŠ Krapinsko-zagorske županije koji se školuju za zanimanje kuhar i konobar nemaju pravo prijave na predmetni natječaj stipendiranja resornog Ministarstva.

-   Porezno rasterećenje za primjerice 13. plaću i topli obrok

-   Alarmantno stanje po pitanju kompetencije i zainteresiranosti kadrova za rad u ugostiteljskoj djelatnosti

-  Alarmantno stanje zbog pada prometa te kontinuitet zatvaranja ugostiteljskih objekata s dugogodišnjom tradicijom osobito na kontinentalnom dijelu Hrvatske gdje su ulazni troškovi osobito porasli a kako se radi o prvenstveno domaćim gostima, nije bilo mogućnosti značajnog podizanja cijena (osobito gorući problem vlasnika restorana kao i svih ostalih vlasnika ugostiteljskih djelatnosti) stoga je potrebno ciljano pokrenuti mjeru od strane resornog MINISTARSTVA koja bi na neki način ublažila i potaknula opstanak istih.

 

 

Objavljen Vodič za siguran rad u turizmu i ugostiteljstvu

E-mail Ispis

Za promociju Hrvatske kao poželjne  i ugodne turističke destinacije, uz prirodne i druge resurse, važan je svaki radnik u djelatnosti  turizma i ugostiteljstva.

Svake godine povećava se i  sezonsko zapošljavanje, u obrte dolaze novi radnici bez ili s malim radnim iskustvom, što predstavlja dodatni izazov za njihovo osposobljavanje, kako za odgovarajuće poslove, tako i za siguran rad.

Jedan od ključnih čimbenika uspjeha u turizmu je čovjek, a da bi radnici ostvarili očekivani radni učinak od osobite je važnosti da im se osiguraju odgovarajući radni uvjeti i provedba svih mjera zaštite na radu.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja javna ustanova nadležna za navedeno područje, pripremio je Vodič za siguran rad u turizmu i ugostiteljstvu, koji je  namijenjen poslodavcima i radnicima u ovom sektoru te im pruža osnovne informacije o njihovim obvezama, odgovornostima i pravima kao i preventivnim mjerama koje je potrebno primjenjivati prilikom obavljanja određenih poslova kako bi se isključile nezgode, ozljede, profesionalne bolesti i bolesti povezane s radom te unaprijedila zaštita na radu.

Pored toga, sukladno procjeni rizika za svako mjesto rada obveza je poslodavaca provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način te primjenjivati sve druge propisane mjere, jer samo je siguran radnik i uspješan radnik!

Vodič za siguran rad u turizmu i ugostiteljstvu možete preuzeti ovdje:

http://zuznr.hr/vodic-za-siguran-rad-u-turizmu-i-ugostiteljstvu/

 

Zaključci 29. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a

E-mail Ispis

Trenutačno je u RH aktivno oko 78.000 obrta. Cehovi se osnivaju radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po cehovima na razini udruženja obrtnika (gradova i općina), područne (županijske) obrtničke komore i HOK-a. Pri Hrvatskoj obrtničkoj komori djeluje 9 cehova (Ceh prijevoznika, Ceh ugostitelja turističkih djelatnika, Ceh za ribarstvo i akvakulturu, Ceh trgovine, Ceh graditeljstva, Ceh frizera i kozmetičara, Ceh proizvodnog obrta, Ceh uslužnog obrta, Ceh poljodjelstva i slatkovodnog ribarstva). Inicijative koje dolaze s terena, Ceh na lokalnoj i nacionalnoj razini razmatra te upućuje prijedloge nadležnim tijelima lokalne i državne vlasti, kako bi zajedničkim snagama otklonili probleme i prepreke s kojima se susreću ugostitelji i turistički djelatnici u svom poslovanju. Zastupanje interesa članstva je primarna zadaća Hrvatske obrtničke komore, tako i Cehova. Prije navoda zaključaka sa 29. Kongresa ugostitelja i turističkih radnika HOK-a  prisjetiti ćemo se samo ukratko što su sve u proteklom razdoblju ugostitelji  proaktivnim radom Ceha ostvarili:

1. smanjenje PDV-a sa 25 % na 10 % (sada na 13 %),

2. uvrštavanjem vina i piva u prehrambene proizvode,

3. omogućili smo primjenu stope od 13 %,

4. ukinuli smo rigoroznu zabranu pušenja - jedini u Europi, promijenili zakon o 0,0 promila,

5. ukinuli ovjeravanje cjenika i normativa,

6. ukinuli prikupljanje potpisa stanara,

7. ukinuli traženje upravnih rješenja za radno vrijeme,

8. proširili turističku zonu, smanjili davanja za spomeničku rentu,

9. smanjili zakupninu poslovnih prostora,

10. ukinuli zabranu točenja alkoholnih pića od 6 do 8 sati,

11. omogućili prijenos minimalnih tehničkih uvjeta,

12. povećali osobni odbitak i povećali potrošnju,

13. sudjelovali u izradi novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnost,

14. vratili struku u zakone i propise o ugostiteljskoj djelatnosti.

Pritom ističemo kako sve to ugostitelji (i to ne samo obrtnici, članovi HOK-a, već svi), koriste zahvaljujući svojim predstavnicima u Cehu i stručnim ljudima u Hrvatskoj obrtničkoj komori koji su u kontaktima sa ministarstvima obranili traženja ugostitelja.

Nastavno ističemo utjecaj Ceha ugostitelja HOK-a i na ostale krucijalne segmente ugostiteljstvu:

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Uz podršku Ministarstva turizma, za ugostiteljske usluge postignuto je propisivanje primjene niže stope PDV-a (prvotno od 10%, zatim od 13%), što u velikoj mjeri doprinosi konkurentnosti ovog gospodarskog sektora i izjednačavanju uvjeta poslovanja u odnosu na druge zemlje Europske unije.

Vodič dobre higijenske prakse i HACCP vodič

Izradom Vodiča dobre higijenske prakse i HACCP vodiča za djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, slastičarstva i pekarstva učinjena je direktna korist za naše članice koje se mjere u desecima miliona kuna. Budući da je HOK inicirao donošenje nacionalnih vodiča koji su javno dostupni, obrtnici nisu primorani donositi vodiče za svaku djelatnost po osobi, te je samim time učinjena znatna ušteda našim članovima.

Fleksibilnije regulirano pušenje u ugostiteljskim objektima

Nakon restriktivnog Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, kada  je bila potpuno isključena mogućnost pušenja u ugostiteljskim objektima, inicijativom HOK-a je promijenjen zakon tako da je omogućeno pušenje potpuno u malim lokalima do 50 kvadrata, odnosno za veće lokale u izdvojenim posebnim prostorima.

Ublaženi promili u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama

Nakon restriktivnog Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji je dopuštao vožnju samo sa 0 promila alkohola u krvi, inicijativom HOK-a, prihvaćene su promjene na razumnu mjeru, koja je omogućavala i dovoljnu sigurnost u prometu i normalno poslovanje i konzumiranje jela i pića u restoranima. Do ove promjene u cijelom ugostiteljstvu i proizvodnji vina zabilježeni su značajni gubici.

Za ugostitelje manja pretplata za HRT

Prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji NN 137/10, pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno posebnom zakonu plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stekli su, zalaganjem HOK-a pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Ceh je aktivno sudjelovao u pripremi prijedloga Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je stupio na snagu početkom kolovoza 2015.

Ministarstvo je prihvatilo neka dugogodišnja traženja Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika :

 • veća mogućnost produženja radnog vremena za ugostiteljske objekte od strane lokalne uprave i samouprave;
 • u ugostiteljskim objektima moći će se obavljati trgovina u manjem obimu (prodaja suvenira, umjetničkih slika, snack proizvoda, tiskovina, i sl.) sukladno posebnom propisu koji uređuje obavljanje djelatnosti trgovine;
 • mogućnost ugostiteljima da pružaju usluga smještaja u objektima vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, neovisno o organizacijskom obliku i to u poslovnim i stambenim objektima;
 • omogućava se ugostitelju da uskrati, osim usluživanja alkoholnih pića i pića koja sadržavaju alkohol, gostu za kojeg procijeni da je mlađi od 18 godina;
 • osniva se javni Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu;
 • predviđeno je smanjenje najviših i najnižih iznosa novčanih kazni za pojedine prekršaje, a propisane su veće novčane kazne za ponavljače prekršaja, te su smanjeni iznosi novčanih kazni za one koje se mogu izreći na mjestu izvršenja prekršaja. Visine kazni su izjednačene za fizičke osobe obrtnika i pravne osobe;
 • prihvaćen zahtjev Ceha da svaka ugostiteljska cjelina mora imati zaposlenu stručnu osobu (s odgovarajućom stručnom spremom ili s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti te majstorskim ispitom).

Nastavno ovog kratkog osvrta na aktivnosti i rezultate koji su postignuti ispred  Hrvatska obrtničke komore i Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-e ističemo i zaključke sa ovogodišnjeg 29. Kongresa, u koje su uključeni kao i do sada i prijedlozi Ceha ugostitelja OKKZŽ:

1. Tražimo dosljednu provedbu Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, posebice u dijelu fiskalne politike, kojom je predviđeno smanjenje porezne stope, a ne povećanje kako je predviđeno poreznom reformom 2016. g. Strategijom je jasno definirano da se u sektoru ugostiteljstva, koji je generator novih investicija i zapošljavanja, predviđa smanjenje stope s tadašnjih 13%, na manju, kako bi se ciljevi iz Strategije mogli provesti.

2. Tražimo uvođenje dualnog sustava obrazovanja u ugostiteljski sektor kao što je praksa, odnosno programe obrazovanja s većim fondom sati praktične nastave koja se mora realizirati u ugostiteljskim objektima.

3. Tražimo jednostavan i legalan način povremenog zapošljavanja, kao što je praksa s vaučerima u poljoprivredi i ribarstvu. Izražene su potrebe ugostiteljskog sektora za povremeno angažiranje dodatne radne snage.

4. Tražimo uključivanje predstavnika HOK-a u radne grupe kod izrade ili izmjena zakonske regulative iz područja turizma i ugostiteljstva.

5. Tražimo da se  troškovi reprezentacije priznaju u 100% iznosu, u cilju povećanja potrošnje i poticanja zapošljavanja u ugostiteljskom sektoru.

6. Tražimo ukidanje poreza na potrošnju, koji je propisan samo za ugostiteljstvo. Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, ovaj je porez propisan do iznosa od 3 %, gdje se u pravilu koristi maksimalna stopa.

7. Tražimo efikasniju provedbu prekvalifikacije kadrova sa Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se isto ne provodi efikasno, tražimo mogućnost jednostavnijeg angažiranja uvozne radne snage.

 

Održana 4. sjednica Ceha ugostitelja OKKZŽ

E-mail Ispis

Dana, 17. listopada 2016. godine u 9,00 sati u prostorijama OKKZŽ održana je 4. sjednica Ceha ugostitelja Obrtničke komore Krapinsko - zagorske županije na kojoj je verificiran zapisnik sa 3. sjednice te je jednoglasno prihvaćen Prijedlog programa rada za 2017. godinu. Članovi Ceha ugostitelja OKKZŽ su također upoznati s novim projektom Hrvatske obrtničke komore Zajednička nabava HOK ZNA koji nastoji svojim članovima omogućiti kvalitetnije i povoljnije poslovanje, poticajno poduzetničko okruženje osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana. Isto tako, članovi Ceha ugostitelja OKKZŽ upoznati su sa svim aktivnostima OKKZŽ od 3. sjednice Ceha ugostitelja 2016. godine s posebnim osvrtom na aktivnosti Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a.

Ovom prigodom članovi Ceha upoznati su s negativnim trendom te konstantnim opadanjem broja obrta na području Krapinsko - zagorske županije uz poseban osvrt na podatak kako su u proteklih 10 godina zatvorena 83 obrta ugostiteljske djelatnosti na području Krapinsko - zagorske županije.

Predsjednik Ceha ugostitelja OKKZŽ Branko Greblički predložio je da se s obzirom na Sporazum o međusobnoj suradnji Ceha ugostitelja HOK-a sa Italijom, Austrijom te Mađarskom u slijedećoj godini organizira sličan ciljani posjet kao što je ove godine uspješno realiziran posjet regiji Kulinarisches Vulkanland u Austriji gdje su obrtnici ugostitelji upoznali primjere dobre prakse „lanac Kulinarskih 9“.

U nastavku sjednice članovi Ceha složili su se kako je potrebno promtno razriješiti problematiku vezanu uz izlazak ugostiteljskih strukovnih škola iz JMO obrazovanja. Sukladno činjenici da su SŠ Zabok i SŠ Pregrada sa obrazovnim programom za zanimanja konobar i kuhar izašli iz JMO sustava, obrtnici koji primaju naučnike tih zanimanja na naukovanje, nisu više u mogućnosti prijaviti se na javni natječaj resornog ministarstva za povrat sredstava naukovanja.

Nastavno, na sjednici se raspravljalo i o zajedničkom projektu Osposobljavanje na radnom mjestu - obrazovanje za poznatog poslodavca koji ima za cilj osposobljavanje i osiguravanje radne snage za zainteresirane obrtnike ugostiteljske djelatnosti.

Sjednica Ceha ugostitelja OKKZŽ zaključena je konstatacijom kako je od osobite važnosti podrška koju Krapinsko - zagorska županija konstantno pruža promocijom i prezentacijom obrtnika ugostiteljske djelatnosti OKKZŽ. Pritom su istaknuti samo neki od uspješnih projekata koje provodi Krapinsko - zagorska županija, ističući i važnost koordinacije s Obrtničkom komorom Krapinsko - zagorske županije: Štruklijada, 100% Zagorsko u Rijeci i Zagrebu, Interslast, "Chtef" - Zagorski chef, Bučnica fest te predstavljanje obrtnika ugostitelja OKKZŽ putem tiskanih medija i TV postaja.

 

Poziv OKKZŽ obrtnicima ugostiteljske djelatnosti

E-mail Ispis

INTERSLAST - V. Internacionalni kongres slastičarstva, sladoledarstva i konditorstva od 11. - 12. listopada 2016. godine održat će se u Termama Tuhelj. Interslast je događaj koji je postao tradicionalan u regionalnoj slastičarskoj branši. “Interslast” intenzivira stručno educiranje i informiranje slastičarske branše, te još bolje povezuje ovu grupaciju.

Stručnih slastičarskih događanja na ovom području je nedovoljno s obzirom na njen značaj. Ovom prigodom  će se okupiti 200-tinjak slastičara (obrtnika, hotelskih slastičara, slastičara i drugih...) iz 10 zemalja.

 

Više...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 3

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner