OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Obrazovanje Licenciranje
Licenciranje

Postupak izdavanja Dozvola (Licencija) za naukovanje

E-mail Ispis

Postupak izdavanja Dozvola (Licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja

Tablica 1.

OBRT/ PRAVNA OSOBA

DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE DOZVOLE (LICENCIJE)

OBAVLJENO ✓

Zahtjev za izdavanje*

 

Obrtnica ili rješenje trgovačkog suda (preslika)

 

Sud časti- zahtjev* (može obaviti i POK)

 

Sud časti- potvrda* (može obaviti i POK)

 

Dokaz o uplati**

 

 

*potrebne obrasce moguće je pronaći na: http://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno_obrazovanje_za_programe_vezanih_obrta/licenciranje

**nužno kako bi se krenulo u postupak izdavanja dozvole

Tablica 2.

PRIJEDLOG MAJSTORA STRUČNOG UČITELJA

DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE DOZVOLE (LICENCIJE)

OBAVLJENO ✓

 

 

 

 

 

 

 1. dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu (jedan od navedenih dokumenata)

a) majstorska diploma ili potvrda o položenom majstorskom ispitu (preslika), ili

 

b) dokaz o priznavanju majstorskog statusa – (preslika svjedodžbe o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju te 5 g. radnog iskustva do 01.07.1994. g.) ili

c) diploma/svjedodžba o završenom visokoškolskom obrazovanju (preslika), odnosno obrazovanju višem od onog propisanog Pravilnikom za vezane obrte ili

d) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna (preslika), te 3 godine radnog iskustva ili

e) svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju (preslika) za one koji imaju registriran obrt na dan 10.12.2013. g. i najmanje 10 g. radnog iskustva do 10.12.2013. g. ili

f) svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju (preslika) za osobe sa područja posebne državne skrbi, brdsko-planinskih područja ili s otoka te 3 godine radnog iskustva

 1. dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika) (OSIM ZA 1.a)

 

 1. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ***

 

 1. zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika), prijašnja uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način mogu se koristiti ako su izdana prije 31.07.2008. g.

 

 1. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

 1. suglasnost za traženje podataka

 

 1. zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu (obrazac za Ministarstvo pravosuđa)

 

 1. preslika osobne iskaznice

 

 

*** Nije potrebno ukoliko je riječ o vlasniku obrta (1.a i 1.c)

Tablica 3.

OBAVLJA PODRUČNA OBRTNIČKA KOMORA

DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE DOZVOLE (LICENCIJE)

OBAVLJENO  ✓

Sud časti- zahtjev* (može se obaviti i osobno)

 

Sud časti- potvrda* (može se obaviti i osobno)

 

Inspektorat rada (nalaz inspekcijskog pregleda)

 

Potvrda Ministarstva pravosuđa

 

Zapisnik Komisije za licenciranje (izlazak na teren ili pregled dokumentacije)

 

 

HODOGRAM IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCIJE)

 1. Podnositelj zahtjeva dostavlja zahtjev za izdavanje dozvola (licencija)- potrebni dokumenti nabrojani su u tablicama 1. i 2.
 2. Stručni suradnik provjerava udovoljava li podnositelj zahtjeva ili njegov zaposlenik kadrovskim uvjetima sukladno odredbama Zakona o obrtu o izvođenju praktične nastave i vježbi naukovanja te je li dostavio ostalu potrebnu dokumentaciju koju mora sam ishoditi
 3. Ukoliko je podnositelj zahtjeva priložio potrebnu dokumentaciju te udovoljava kadrovskim uvjetima u skladu sa zakonom:

a)    podnositelj zahtjeva vrši uplatu troškova postupka licenciranja

b)    stručni suradnik poduzima daljnje korake za licenciranje:

I.        šalje zahtjev Ministarstvu pravosuđa; Uprava za kazneno pravo i probaciju, Odjel za kaznene evidencije; za dostavljanje podataka o neosuđivanosti

II.        šalje obavijest Inspektoratu rada; Ministarstvo rada i mirovinskog sustava; s točnim nazivom i adresom podnositelja zahtjeva

III.        šalje zahtjev Tajništvu Suda časti  (ukoliko podnositelj zahtjeva isti neće podnijeti sam)

 

 1. Nakon što je zaprimio pozitivne odgovore (potvrda Ministarstva pravosuđa, nalaz Inspektorata rada, potvrda Suda časti), stručni suradnik aktivira Komisiju za licenciranje kako bi izvršila uvid u dokumentaciju te provjerila udovoljava  li radionica podnositelja zahtjeva zakonski propisanim uvjetima.
 2. Ispunjavanje zapisnika od strane Komisije
 3. Slanje Dozvole (licencije) za ispis i potpis u HOK

 

Napomena: Ministarstvo pravosuđa i Državni inspektorat dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku mjesec dana.

 

Vodič za poslodavce za naukovanje

E-mail Ispis

Ovaj vodič će pomoći poslodavcima i svima ostalima koji se žele uključiti u provedbu naukovanja da na jednostavan način dođu do potrebnih informacija i odgovora na brojna pitanja koja sigurno imaju.

Vodič je Hrvatska obrtnička komora izradila u okviru projekta Uključite se u EP4A: Europska partnerstva za naukovanje sufinanciranog od strane programa Erasmus+ Europske unije. Vodič je dostupan i u tiskanom obliku u OKKZŽ.

Za Vodič u elektronskom obliku kliknite na slijedeći link:

http://supportapprenticeships.eu/hr/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje/

 

Povećanje broja naučnika po jednom majstoru

E-mail Ispis

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (NN 37/15) od 9. travnja 2015., izvršila  se revizija svih starih dozvola (licencija).

U skladu sa čl. 3. stavkom 3. jedna osoba može izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za najviše tri učenika, odnosno za najviše šest učenika, pod uvjetom da najviše troje učenika pohađa praktičnu nastavu i vježbe naukovanja istovremeno.

Iz tog razloga  povećao  se broj mjesta za naukovanje s 3 na 6 naučnika po jednom majstoru stručnom učitelju.

Obrtnici i trgovačka društva mogu od OKKZŽ zatražiti ispis revidirane Dozvole (Licencije) s novim brojem naučničkih mjesta - ispunjavanjem Zahtjeva o promjeni podataka po cijeni od 40,00 kn.

 

 

ZAHTJEV ZA LICENCIRANJE

E-mail Ispis

Zahtjev za dozvolu (licencu) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja nalazi se u prilogu.

Cijena dozvole je 600,00 kn.

 Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner