OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Zlatar
Zlatar

Odluka o ograničavanju rada ugostiteljskih objekata i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

E-mail Ispis

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske objavio je Odluku o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.

Odluka je objavljena na službenoj stranici Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20o%20privremenom%20ure%C4%91ivanju%20rada%20i%20radnog%20vremena%20u%20ugostiteljstvu.pdf

Ovom Odlukom privremeno se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uređuje rad i ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.

Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju ugostiteljskim objektima, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva obvezni su organizirati rad sukladno općim i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su objavljene na njihovim mrežnim stranicama te osigurati da se njihovi zaposlenici i gosti pridržavaju utvrđenih epidemioloških mjera.


Ugostiteljski objekti mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata.

Odluka se primjenjuje od 14. listopada i odnosi se na sve vrste ugostiteljskih objekata, kao i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), osim za usluge smještaja.

Odluka se ne odnosni na hotele i kampove i ostale ugostiteljske objekte za smještaj, osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu.

Na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga može se, za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dodatno ograničiti.

Ovom se Odlukom stavlja van snage Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije "Barovi".

 


 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) na svojim  web stranicama objavio je:

¨      Preporuke za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih, te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_za_rad_ugostiteljskih_objekata_ver_4_11_10_2020_.pdf

U objavljenim preporukama ističe se:

Na vidljivom mjestu potrebno je postaviti obavijesti:

 • o potrebi pridržavanja općih higijenskih mjera i  mjera fizičke udaljenosti od 1,5 metra,
 • obvezno nošenju maski za lice i za zaposlene, i za goste u objektima (osim kada konzumiraju hranu i piće za stolovima) i to tako da prekrivaju i nos i usta.
 • Na ulazu u objekt i drugdje na vidljivom mjestu u objektu mora biti istaknuta obavijest
  • o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekta

Ograničenje ukupnog broja posjetitelja

 • razmak između stolova najmanje 3 m
 • za svakog gosta u prostoru treba biti osigurano 4m2 površine prostora
 • fizički razmak između pojedinih grupa posjetitelja mora biti najmanje 1,5m
 • za stolovima mogu sjediti organiziranje skupine gostiju i među njima mora biti razmak najmanje 1,5m

Broj okupljenih u ugostiteljskim objektima i u zatvorenom i na otvorenom prostoru (terasama) određuje prema kriteriju 4m2 po osobi, te da, ako imaju više od 50 sudionika/gostiju, na svakih 50 moraju imati tzv. covid-redara.

Nema stajaćih mjesta niti visokih stolova za istima stoji. Za šankom postoje samo sjedeća mjesta, te je stajanje zabranjeno.

U malim ugostiteljskim objektima gdje postoje samo barsko usluživanje napitaka i gdje radi samo jedna osoba, dozvoljena su stajaća mjesta, na način da se poštuje propisani  razmak između gostiju, a stajaća  mjesta moraju biti označena

Svima moraju biti dostupni dezificijensi (doza od 500ml na svakih 10 osoba, preporučljivo  na svakom stolu).


¨     Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću covid-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih barova i klubova
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Nocni_klubovi_11_10_2020_.pdf

Općim  preporukama se propisuje:

 • u objektima svima trebaju biti vidljive obavijesti o pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti od 1,5 metra, obveznom nošenju maski za lice i za zaposlene i za goste (osim kada konzumiraju hranu i piće za stolovima) i to tako da prekrivaju i nos i usta,
 • svima moraju biti dostupni dezinficijensi (doza od pola litre na svakih 10 osoba, odnosno na svakom stolu).
 • Preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između osoba od 1,5m, a  u slučaju glazbenih izvedbi osigura se razmak od 2m između izvođača na sceni,  te od 4m između publike i izvođača.
 • Čaše i posuđe se ne dijeli ni sa kime

Organizacija rada noćnih barova i klubova

Maksimalan broj osoba na otvorenim ili u zatvorenim prostorima podložan je promjeni, sukladno rezultatima situacijske analize i kontinuirane epidemiološke procjene stanja, te se trenutno određuje sukladno veličini prostora prema kriteriju 4 m  po osobi.

Ne dopuštaju stajaća mjesta niti visoki stolovi ako se za omogućuje jedino stajanje gostiju.

Gosti su dužni unaprijed online rezervirati mjesto u ugostiteljskom objektu.

Okupljanja bilo koje vrste i sadržaja, koja uključuju više od 50 sudionika, moraju imati COVID-redara na svakih 50 okupljenih osoba.

Preporučuje se vođenje evidencije sudionika i osoblja radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoC-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime i broj telefona.

Gostima, prije ulaza u objekt, mora se izmjeriti temperatura beskontaktnim toplomjerom. U slučaju da je temperatura 38,2 ili viša, gost ne može uči u objekt.

Ograničen je broj posjetitelja, a organizator će odrediti broj  sukladno veličini prostora prema kriteriju 4m2 korisne površine prostora po osobi.

Preporuča se rad na otvorenom, ali ne dopuštaju se stajaća mjesta, kao ni visoki stolovi, ako je oko njih omogućeno samo stajanje, za šankom samo su sjedeća mjesta.

Plesni podij u funkciji prostora za ples nije dozvoljen.


¨      Preporuke za obavljanje djelatnosti pripreme i posluživanje hrane (catering) tijekom epidemije COVID-19
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Catering_12_10_2020__.pdf

Općim preporukama propisuje se:

 • Na vidljivom mjestu (za sve djelatnike i posjetitelje) istaknuti obavijest o potrebi pridržavanja općih higijenskih mjera, mjera fizičke udaljenosti, obveza nošenja maski, te istaknuti obavijest o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekata
 • Dezinfekcija ruku je obvezna, tako da svima mora biti stalno na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo i  istaknuta obavijest o istome
 • Nošenje medicinskih maski ili maski za lice obavezno je za ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka te goste dok ne sjede za svojim mjestima i ne konzumiraju piće ili hranu
 • Potrebno je osigurati prostor najmanje 4m2 korisne površine po osobi. Broj osoba uključuje organizatore, sudionike i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji događanja.

Kod organizacije rada, posluživanju hrane i pića između ostalog propisano je:

 • Na šanku se može naručiti i preuzeti hanu ili napitke bez zadržavanja uz poštovanje fizičkog razmaka  najmanje 1,5m
 • Ograničen broj  gostiju može se postići  na način da se na raspolaganje stavi onaj broj stolova koji je moguće postaviti tako da su stolovi međusobno udaljeni najmanje 3m, a za svakog gosta mora biti osigurano 4m2.
 • Okupljanja bilo koje vrste i sadržaja, koja uključuju više od 50 sudionika, moraju imati COVID-redara na svakih 50 okupljenih osoba.
 • Zabranjuju se visoki stolovi, ako za njima gosti ne mogu sjediti
 • Za šankom postoje samo sjedeća mjesta (objekti moraju imati dostupne visoke stolice za sjedenje razmaknute 1,5m jedna od druge)
 • Gosti su dužni unaprijed online rezervirati mjesto u ugostiteljskom objektu.
 • Svima moraju biti dostupni dezificijensi (doza od 500ml na svakih 10 osoba, preporučljivo  na svakom stolu).
 • Preporučuje se vođenje evidencije sudionika i osoblja pri čemu će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime i broj telefona.

 

Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja svadbenih obreda i slavlja
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_svadbe_ver_3_11_10_2020_.pdf

Općim preporukama se propisuje:

 • Na vidljivom mjestu (za sve djelatnike i posjetitelje) istaknuti obavijest o potrebi pridržavanja općih higijenskih mjera, mjera fizičke udaljenosti, obveza nošenja maski, te istaknuti obavijest o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekata
  • Za cijelo vrijeme boravka u svim prostorima, uključujući dolazak i odlazak, preporučuje se održavanje fizičkog razmaka između osoba (sudionici, predstavnici vjerskih zajednica i osoblje) od 1,5m (ne mora se primjenjivati između članova istog kućanstva)
  • Maske za lice su obvezne za osoblje koje poslužuje
  • Najveći broj sudionika koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim i na otvorenim prostorima, uz poštovanje preporučenog fizičkog razmaka od 1,5 metra među posjetiteljima, organizatori će odrediti sukladno veličini prostora vjerskih objekata i objekata predviđenih za svadbeno slavlje pazeći da za svakog sudionika ima isplanirano najmanje 4 m2 prostora.
  • Okupljanja veća od 50 sudionika moraju imati COVID-redara
  • Za organizaciju okupljanja u skladu s mjerama, kao i svih potrebnih odobrenja, te educiranje i opremanje COVID-redara odgovoran je organizator, a za provedbu uputa zadužen je COVID-redar.
  • Preporučuje se vođenje evidencije sudionika i osoblja pri čemu će se prikupljati osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona.
  • Sudionici, predstavnici vjerskih zajednica, kao i osoblje objekta za svadbeno slavlje trebaju prije obreda, odnosno svadbenog slavlja izmjeriti temperaturu
  • Preporuča se organiziranje obreda i slavlja na otvorenom

Održavanje svadbenog slavlja

 • Na ulazu u prostor i u samom prostoru potrebno je osigurati dozator s dezinfekcijskim sredstvima za ruke i jasno istaknuti obavijest o obvezi dezinfekcije ruku
 • Nema stajaćih mjesta, niti visokih stolova ako je omogućeno jedino stajanje oko stola.
 • Preporuča se unaprijed označiti sva sjedeća mjesta, koja moraju međusobno biti udaljena 1,5m, a među stolovima razmak mora biti 3m. Maksimalan broj  za stolom je 8 osoba.
 • Preporuča se održavanje glazbenih izvedbi sukladno evidenciji s točno navedenim izvođačima. Pozornica se postavlja na udaljenost od 4m od ostalih sudionika, razmak između izvođača 2m.
 • Plesati mogu samo mladenci i njihovi roditelji ili uži članovi obitelji na samom početku slavlja.

Ples nakon toga nije dozvoljen.

 • Preporučuje se da svadbeno slavlje završi do ponoći, što je ujedno kraj radnog vremena objekta gdje se organizira slavlje.
 

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

E-mail Ispis

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske objavio je 12. 10. 2020. Odluku o nužnoj mjeri obvezno korištenja maski za lice ili medicinskih maski, kojom se uvodi nužna mjera obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski, a primjenjuje se od 13. 10. 2020.

Objavljeno na službenim stranicama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20nu%C5%BEna%20mjera%20maske%20-%20II..pdf

Maske za lice ili medicinske maske mora se koristi na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se maska nosi, ista prekriva usta i nos.

Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti:

 • zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene
 • zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja i posjetitelji korisnicima, ako su posjete dopuštene
 • vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu
 • zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama
 • zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka
 • gosti u ugostiteljskim objektima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke
 • zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije
 • zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima
 • zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra
 • vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru
 • gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenom prostoru
 • posjetitelji svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru
 • druge osobe koje na to obveže njihov poslodavac.

Obvezuju se poslodavci i organizatori društvenih, javnih i drugih okupljanja da provode kontrolu korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

Maske ne moraju se koristiti u slučajevima preporučenih izuzeća, koje je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim službenim stranicama:
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Tko-ne-treba-nositi-masku-izuze%C4%87e-od-obveze-no%C5%A1enja-maske.pdf

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 12. 10. 2020. objavio je 2. verziju Preporuke za korištenje maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski:
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_maske_12_10_2020.pdf

Preporukom se propisuju upute za rukovanje i pravilno nošenje  maski, upute za proizvođače tekstilnih maski, nošnje maski na javnim mjestima na otvorenom i dr.

 

Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja

E-mail Ispis

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o ograničavanju društvenih okupljanja, kojom se uvode nužne epidemiološke mjere ograničavanja društvenih okupljanja u zatvorenim i na otvorenim prostorima na koje je pozvano ili se očekuje dolazak više od 50 osoba.

Primjenjuje se od 13. 10. 2020.

Poveznica:
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20dru%C5%A1tvena%20okupljanja.pdf

Gore navedena Odluka primjenjuje se na neka društvena okupljanja, kao što su koncerti u ugostiteljskim objektima, sajmovi, privatna i korporativna okupljanja i svečanosti,  razne promocije, savjetovanja, simpozije i sl.

Organizatori navedenih  društvenih okupljanja obvezni su, najkasnije 5 dana prije planiranog okupljanja, putem elektroničke pošte županijskog centra 112 zatražiti suglasnost za održavanje okupljanja od nadležnog županijskog stožera civilne zaštite.

Popis elektroničke pošte županijskih centra 112 nalaze se na poveznici:
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/E-mail%20adrese%20%C5%BEupanijskih%20centara%20112.docx

Nadležni Stožer obvezan je, u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom i procjenom nadležne epidemiološke službe, odgovoriti na podneseni zahtjev u roku od 48 sati od zaprimanja zahtjeva za suglasnost.

Društvena okupljanja za koja se odbije tražena suglasnost ili društvena okupljanja za koja je, na temelju ove Odluke, trebala biti zatražena suglasnost, a nije zatražena, ne smiju se održati.

Nužne epidemiološke mjere ne odnose se i nije potrebno tražiti suglasnost za:

 • profesionalne umjetničke izvedbe i programe
 • amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programe
 • kino projekcije
 • sportska natjecanja
 • okupljanja tijekom svadbenih obreda i svadbenih svečanosti
 • pogrebe, posljednje ispraćaje i polaganje urni
 • vjerske obrede
 • izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

Način održavanja gore navedenih okupljanja, te mjere i uvjeti koji se moraju provoditi na istima, utvrđeni su posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Izmjena Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od 100 sudioni

E-mail Ispis

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske objavio je 12. 10. 2020. izmjenu Odluke o nužnim mjerama za organizaciju  okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašenja epidemije bolesti COVID-19

Odluka o izmjenama Odluke o nužnim mjerama za organizaciju  okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašenja epidemije bolesti COVID-19 nalazi se na službenim stranicama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20organizacija%20okupljanja%20(50)%20-%201.%20izmjena.pdf

Gore navedena Odluka primjenjuje se od 13. 10. 2020.

Izmjenom Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika, mijenja se na više od 50 sudionika.

Obveze iz navedene Odluke odnose se na sva okupljanja u kojima se očekuje više od 50 osoba.

Organizatori okupljanja koji očekuju dolazak više od 50 sudionika obvezni su teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112, najkasnije 48 sati prije planiranog početka okupljanja, dostaviti obavijest o održavanju okupljanja.

Obavijest obavezno sadrži:

 • svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja okupljanja
 • podatke o kontakt osobi
 • očekivani broj sudionika.

Organizatori koji su okupljanje prijavili sukladno Zakonu o javnom okupljanju nisu obvezni Ravnateljstvu civilne zaštite dostaviti obavijest o održavanju okupljanja.

Organizatori su obvezni voditi pisanu evidenciju i čuvati je najmanje 14 dana, a ako se utvrdi da je netko od sudionika zaražen virusom COVID-19 u najkraćem roku potrebno je evidenciju dostaviti teritorijalno nadležnoj službi Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112.

Popis elektroničke pošte županijskih centra 112 nalaze se na poveznici:
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/E-mail%20adrese%20%C5%BEupanijskih%20centara%20112.docx

Za vrijeme okupljanja svi sudionici obvezni su se pridržavati općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Upute i preporuke za okupljanje 2. verzija, objavljena je 13. 10. 2020. i nalazi se na poveznici:
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_i_preporuke_za_okupljanja_ver_2.pdf

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 36

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner