OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Zlatar
Zlatar

Održan Međunarodni obrtnički sajam u Münchenu (IHM)

E-mail Ispis

Na Međunarodnom obrtničko sajmu u Münchenu (IHM) u sklopu Hrvatske obrtničke komore svoje proizvode u izložbenoj vitrini predstavili su obrtnici tradicijskih i umjetničkih obrta Krapinsko zagorske županije. Iz Udruženja obrtnika Zlatar sudjelovali su Lončarstvo Androić, vl. Božek Androić iz Mača, „Etno-eko-centar“, vl. Neven Krušelj iz Zlatara, Mateja Lesičar, obrt za proizvodnju licitara iz Lobora, Izrada proizvoda od keramike i prodaja suvenira, vl. Vesnica Benčić iz Zlatar Bistrice, i „Atelier Varga“, vl. Darko Varga iz Zlatar.

Na Međunarodnom obrtničkom sajmu sudjelovao je i  Jurica Petrić, Stolarija „Petrić sa stilom“ iz Zlatara  i predstavio se sa unikatnim stolom, čije je postolje izrađeno od orahovog korijena i stolicama izrađenih  od orahovog drva, staro oko 90 godina.

 

 


 

Članovi Udruženja sudjelovali u Noći muzeja u dvorcu Lobor-Grad

E-mail Ispis

Ove godine članovi Udruženja obrtnika Zlatar sudjelovali su u Noći muzeja održane u dvorcu grofova  Keglević Lobor-Grad, gdje je prikazan način života u baroknom razdoblju.

Organizator Noći muzeja je Općina Lobor u suradnji sa Domom za odrasle osobe Lobor-Grad, a sudjelovale su  osnovne i srednje škole iz susjedstva, te Kulturno umjetnička društva i druge Uruge.

Za djecu predškolskog uzrasta i učenike nižih razreda osnovnih škola organizirana je  i  radionica tradicijskih igračaka  u kojoj su sudjelovali Darko Varga, Atelier  „Varga“ iz Zlatara, Mateja Lesičar, obrt za proizvodnju licitara iz Lobora i Zvonimir Majdak iz Konjšćine. Djeca su imala mogućnosti vidjeti,  kao i sudjelovati u izradi licitarskih srca, tamburica i izradu predmeta od gline, te oslikavanje istih.

 

 


 

Naknada za općekorisne funkcije šuma

E-mail Ispis

Novim Zakonom o šumama (NN 68/2018) koji se  primjenjuje se od  1. siječnja 2019. propisano je da pravne i fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna plaćaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

To  znači da od 01.01.2019. pravne i fizičke osobe  čiji je ukupni godišnji prihod i primitak manji od 3.000.000,00 kuna više neće plaćati naknadu za šume.

Svi poduzetnici (obrtnici) dužni su napraviti obračun na Obrascu OKFŠ i platiti doprinos za šume za 2018. godinu s obvezujućim rokom do 30. travnja 2019. godine

Za obveznike koji će i nadalje biti obveznici plaćanja naknade, naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se, kao i do sada,  u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka, a uplaćuje se u državni proračun tromjesečno i u roku od osam dana računajući od dana kada je obračun naknade postao konačan.

Novost je da poslove obračuna i naplate naknade za šume obavlja Financijska agencija u ime Ministarstva.

Člankom 66. Zakona propisano je:

Obračun naknade obveznik sastavlja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca i dostavlja FINI  do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Obračun naknade obveznik dostavlja kao elektroničku ispravu korištenjem internetskog servisa i u skladu s propisima kojima se uređuje elektronička isprava.

Obveznik plaćanja naknade dužan je platiti razliku naknade u roku od osam dana računajući od dana kada je obračun naknade postao konačan.

Konačan obračun naknade smatra se ovršnom ispravom, a ako obveznik ne uplati razliku naknade u roku, FINA  će izdati nalog za naplatu naknade zajedno s kamatom tekućom od dospijeća tražbine i troškovima izdavanja naloga, te se nalog dostavlja na prisilnu naplatu radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima stranke u skladu s odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

 

Izmjene i dopune Zakona o fiskalizavciji u prometu gotovinom

E-mail Ispis

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 106/2018) primjenjuje se od 1. 1. 2019., a propisane su slijedeće novosti:

 • Isticanje obavijesti na pratećim dokumentima

Iza čl. 27. dodan je članak 27.a prema kojem ako od 1. siječnja 2019. godine obveznik fiskalizacije, neovisno o razlogu, prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju (narudžbenica, ponuda, predračun i sl.), na tom dokumentu mora vidno pisati napomena "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".

Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome će po novome morati vidno napisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obveznik fiskalizacije, a od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obveznik fiskalizacije, ako prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, a na kojem vidno ne piše „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN “. Uz navedeno, za ovaj prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, obveznik fiskalizacije.

 • Rok od dva (2) dana  za uspostavljanje elektroničke  veze  (kod prekida internetske veze) članak 21., stavak 1., 2. i 3.  Zakona

Za postupanje u slučaju nemogućnosti izdavanja računa koji sadrži Jedinstveni identifikator računa u tekstu Zakona dodatno se naglašava da se računi koji su, zbog prekida uspostavljene elektroničke veze sa Poreznom upravom, izdani sa sadržajem propisanim odredbama članka 9. Zakona (vrijeme izdavanja računa - sat i minuta, oznaka operatera - osobe na naplatnom uređaju, oznaka načina plaćanja računa i zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije), ali bez podataka o Jedinstvenom identifikatoru računa, smatraju ispravnim ako obveznik fiskalizacije u roku od dva dana, računajući od dana kad je došlo do prekida veze, uspostavi elektroničku vezu i dostavi Poreznoj upravi sve takve račune.

Članak  21, stavak 4. i 5.  propisuju:
(4) Kako bi postupanje na način propisan stavcima 1. do 3. ovoga članka bilo iznimka, obveznik fiskalizacije dužan je osigurati zadovoljavajuću softversku i hardversku podršku za razmjenu odnosno dostavu podataka Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.
(5) Obveznik fiskalizacije odgovoran je za utvrđivanje odgovarajuće propusnosti mreže, a koju utvrđuje samostalno, na temelju broja poruka u sekundi u trenutku najvećeg opterećenja
.​

 • kod potpunog prestanka rada uređaja, rok za  ponovnu uspostavu rada  je pet (5) dana

Kada dođe do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja,  obveznik  je dužan uspostaviti rad naplatnog uređaja za  pet dana. Navedeni rok vrijedit će i za obvezu dostavljanja Poreznoj upravi svih izdanih računa, putem uspostavljene elektroničke veze.

 • Novi obveznici fiskalizacije – primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Proširuje se obveza fiskalizacije na obveznike koji obavljaju prodaju putem samoposlužnih uređaja, a koji su do sada bili izuzeti od obveze fiskalizacije i izdavanja računa. Postupak fiskalizacije će se provoditi i kod prodaje putem samoposlužnih uređaja, ali na način da se ne zahtijeva izdavanje računa već se propisuje obveza fiskalizacije podatka o prodaji iz samoposlužnog uređaja. Znači fiskalizacija prodaje putem samoposlužnog uređaja ne znači izdavanje fiskaliziranog računa kupcu već prijavu prodane robe ili usluge putem samoposlužnog uređaja, a ova prijava će se odvijati putem instaliranog softvera na samoposlužnom uređaju i elektroničkog sustava Porezne uprave. Zbog potrebe prilagodbe automata novim uvjetima prodaje ova će se promjena početi primjenjivati od 1. siječnja 2021. Za neprovođenje postupka fiskalizacije u skladu s odredbama Zakona o fiskalizaciji i ovim će se obveznicima moći izreći privremena zabrana obavljanja djelatnosti.

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 27

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner