OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Zlatar
Zlatar

Građevinski dnevnik – novi Pravilnik (NN 131/21)

E-mail Ispis

U Narodnim novinama  131/21 objavljen je novi Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Osim odredbi o obvezama nadzornog inženjera i načinu provedbe nadzora, te odredbi o sadržaju završnog izvješća, Pravilnikom je propisan i novi način vođenja građevinskog dnevnika.

Građevinski dnevnik se vodi kao elektronički zapis u programu eGrađevinski dnevnik.

Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2022., te s tim datumom prestaje važiti sadašnji Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019 i 121/2019).
Iznimno, trenutno važeći Pravilnik može se primijeniti na građenje koje je započeto do 30. lipnja 2022. godine.

U prilogu Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

 

Osnovice za obračun doprinosa u 2022. godini

E-mail Ispis

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu (NN 127/21) utvrđene su osnovice za doprinose:

„DOHODAŠI“ (obveznici poreza na dohodak)
Osnovica za doprinose iznosi  6.199,05 kn

MIO I. stup – 15%

929,86

1.239,81

MIO II. stup -  5%

309,95

ZO

1.022,66

 

Mjesečni doprinos ukupno:

2.262,65

 

 

„DOBITAŠI“ (obveznici poreza na dobit – poduzetnička plaća)
Osnovica za doprinose iznosi 10.490,70 kn

MIO I. stup – 15%

1.573,60

2.098,14

MIO II. stup -  5%

524,54

ZO

1.730,97

 

Mjesečni doprinos ukupno:

3.829,11

 

 

„PAUŠALISTI“ (obveznici plaćanja poreza u paušalnom iznosu)
Osnovica za doprinose iznosi 3.814,80 kn

MIO I. stup – 15%

572,22

762,96

MIO II. stup -  5%

190,74

ZO

629,44

 

Mjesečni doprinos ukupno:

1.392,40

 

 

Doprinos se plaćaju do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

 • OBRT UZ RADNI ODNOS

Za obrtnika koji je istovremeno u radnom odnosu (obrt je tzv. „druga djelatnost“), doprinosi za period obavljanja „druge djelatnosti“ u 2022. godini obračunava se i plača s predajom porezne prijave (ne plača se tijekom godine)

Za „drugu djelatnost“ plače se :

 • MIO - 10%  (ili MIO I stup - 7,5%, MIO II stup - 2,5%)
 • ZO  -  7,5 %

Najviša godišnja osnovica za „drugu djelatnost“ iznosi 74.388,60 kn.

Za obveznike paušalnog dohotka po osnovi druge djelatnosti godišnja osnovica za obračun doprinosa iznosi:

Ostvareni godišnji primitak

Godišnja porezna osnovica

Obavezni doprinosi

Ukupno za godinu

MO I stup 7,5%

MO II stup 2,5%

ZO 7,5%

od 0,00 do 85.000,00

12.750,00

956,25

318,75

956,25

2.231,25

od 85.000,01 do 115.000,00

17.250,00

1.293,75

431,25

1.293,75

3.018,75

od 115.000,01 do 149.500,00

22.425,00

1.681,88

560,63

1.681,88

3.924,38

od 149.500,01 do 230.000,00

34.500,00

2.587,50

862,50

2.587,50

6.037,50

od 230.000,01 do 300.000,00

45.000,00

3.375,00

1.125,00

3.375,00

7.875,00

 • ZA RADNIKE U RADNOM ODNOSU

Osnovica za obračun doprinosa je plaća.

Uredbom o visini minimalne plaća (Nar. nov., br. 118/21) propisana je minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. u bruto iznosu od 4.687,50 kn, odnosno u neto iznosu od 3.750,00 kn.

Novi propisani iznos minimalne plaće odnosi se za mjesec siječanj 2022. koju većina poslodavaca isplaćuje u mjesecu veljači 2022., do zaključno sa plaćom za mjesec prosinac 2022. koja se u pravilu isplaćuje u siječnju 2023.

 

Predaja godišnjeg izvješća o ostvarenom paušalnom dohotku za 2021. godini (obrtnici „Paušalisti“)

E-mail Ispis

Obrtnici,  obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a najkasnije do 17. siječnja 2022. (jer je 15. 1. subotu) dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u prethodnoj 2021. godini na Obrascu PO-SD.

Godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u prethodnoj 2021. godini predaje se Poreznoj upravi na obrascu PO-SD, a za zajednički obrt,  nositelj zajedničke djelatnosti ispunjava PO-SD-Z, te svaki od suvlasnika obrta ispunjava PO-SD za sebe

Na temelju uredno ispunjene i zbrojene Knjige prometa, u obrazac PO-SD upisuju se: osobni podaci, podaci o obrtu, periodi obavljanja djelatnosti tijekom godine, podaci o naplaćenim primicima, paušalnom dohotku i plaćenom porezu i prirezu, vrši se obračun razlike uplaćenog i obračunatog poreza,  te izračun predujma za narednu godinu.

NAPOMENA:
Ukoliko dođe do promjene, Porezna uprava više ne izdaje rješenja o novim iznosima poreza, već obrtnik  sam vrši  obračun i samozaduživanje u obrascu PO-SD za razliku poreza za prethodnu (2021.) godinu, kao i za nove iznose predujma poreza za iduću (2022.) godinu.

Ako se iskaže razlika poreza za uplatu za 2021. godinu, potrebno je  platiti s danom predaje PO-SD obrasca (najkasnije do 15.01.).

VAŽNO:
Potpore,
primljene od  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta, kao i potpore za samozapošljavanje ne evidentiraju u Obrascu PO-SD, jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

Godišnji paušalni dohodak za 2021.  - podsjetnik

UKUPNI PRIMICI

GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA

STOPA POREZA

GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK

od 0,00 do 85.000,00

12.750,00

10%

1.275,00 kn

od 85.000,01 do 115.000,00

17.250,00

10%

1.725,00 kn

od 115.000,01 do 149.500,00

22.425,00

10%

2.245,50 kn

od 149.500,01 do 230.000,00

34.500,00

10%

3.450,00 kn

od 230.000,01 do 300.000,00

45.000,00

10%

4.500,00 kn

Doprinosi za paušalne obrtnike u 2021. godini

Obavezni doprinosi

%

Iznos

MIO I stup

15%

550,00

734,48

MIO II stup

5%

183,62

Doprinos za zdravstveno osiguranje

16,5%

605,95

Ukupni doprinosi

1.340,43

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je nove obrasce PO-SD i PO-SD-Z kao pomoć obrtnicima prilikom podnošenja obveznih prijava Poreznoj upravi, koji je u prilogu.

Attachments:
Download this file (PO-SD za 2021.pdf)PO-SD za 2021.pdf[ ]83 Kb
Download this file (PO-SD-Z 2021. pdf.pdf)PO-SD-Z 2021. pdf.pdf[ ]67 Kb
 

Čestit i blagoslovljen Božić i sretna i uspješna Nova godina

E-mail Ispis

 

 

Čestit i blagoslovljen Božić, te zdravu, sretnu i uspješnu

novu 2022. godinu

Vama i Vašim obiteljima od srca želi

UDRUŽENJE OBRTNIKA ZLATAR

Predsjednica Višnja Loparić

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 44

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner