OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Zlatar
Zlatar

Upute za ugostiteljske objekte kojima je dozvoljena priprema i dostava hrane, pića, napitaka i slast

E-mail Ispis

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je na svojim stranicama Upute za ugostiteljske objekte kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dozvoljena priprema i dostava hrane, pića, napitaka i slastica.

Navedeno se može obavljati uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera fizičke udaljenosti.

-        Zabranjeno je usluživanje jela, pića, napitka u samom objektu, te se kupljeno preuzima na vratima, prozoru ili neposredno ispred vrata objekta

-        Održavati razmak od 2 m, obavezno  korištenje  maski za lice

-        Ako nije drukčije uređeno postaviti pregrade/zaštite od pleksiglasa

-        Ako je moguće, preporuča se plaćanje karticom

-        Terase treba ograditi, stolove i stolice maknuti ili posložiti na način da se ne mogu koristiti

-        Na objekte (kod ulaza i na vidljivo mjesto) mora se staviti obavijest o:

 • Zabrani ulaska u objekt
 • Obavezno držanje razmaka od 2m
 • Obavezno korištenje maski
 • Zabrani zadržavanja

Detaljne Upute za ugostiteljske objekte kojima je dozvoljena priprema i dostava hrane, pića, napitaka i slastica nalaze se na poveznici:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/02/Preporuke-ugostitelji-12.2-FIN.docx

 

Zaštita na radu - obveze poslodavaca

E-mail Ispis

Svrha Zakona zaštite na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) je sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti uvezi s radom.

Zaštita na radu predstavlja cijeli sustav pravila, mjera i aktivnosti čijom se kvalitetnom primjenom ostvaruju sigurni radni uvjeti te zaštita zdravlja na radu. Sve s ciljem sprječavanja rizika u odnosu na opasnosti, štetnosti i napore koji se mogu javljati pri obavljanju poslova, a koji mogu uzrokovati ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti vezane uz rad te ostale materijalne i nematerijalne štete za vrijeme rada ili u vezi s radom.

Obrtnik koji u obrtu radi sam, nije obvezan provoditi obveze zaštite na radu.

U slučaju da obrtnik obavlja radove na istom mjestu rada s više drugih osoba, dužan je provoditi zaštitu na radu.

Poslodavci koji zapošljavaju do 49 radnika, imaju mogućnost obavljanje poslova zaštite na radu ugovoriti s ovlaštenom osobom (fizičkom ili pravnom; ovlaštenom za poslove zaštite na radu), ukoliko sami ne ispunjavaju propisane uvjete ili ako među zaposlenima nema radnika koji ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova.

Temeljne obveze u zaštiti na radu
U nastavku su pobrojane osnovne obveze koje se dijelom mogu razlikovati, ovisno o djelatnosti koja se obavlja i broju zaposlenih osoba, kako slijedi:

 • ugovaranje obavljanja (vođenja) poslova zaštite na radu (obveza svim poslodavcima)
 • izrada procjene rizika (obveza svim poslodavcima)
 • izrada programa osposobljavanja (obveza svim poslodavcima)
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način (obveza svim poslodavcima; odnosi se na sve radnike)
 • izrada Plana evakuacije i spašavanja (tekstualni i grafički dio)
  (obveza svim poslodavcima)
 • osposobljavanje osoba odgovornih za provođenje evakuacije i spašavanja
  (obveza svim poslodavcima)
 • provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja (obveza svim poslodavcima)
 • osnivanje odbora za zaštitu na radu (obveza poslodavcima koji zapošljavaju 50 ili više radnika)
 • ugovaranje usluga medicine rada (obveza svim poslodavcima)
 • osposobljavanje dovoljnog broja radnika za pružanje prve pomoći
  (obveza svim poslodavcima)
 • ispitivanje električne instalacije (i drugih instalacija, ovisno o opremljenosti građevina/prostora koji se koriste za rad(obveza poslodavcima korisnicima prostorija i/ili prostora namijenjenih za rad)
 • ispitivanje čimbenika u radnom okolišu (mikroklime, buke, osvijetljenosti, kemijskih čimbenika, bioloških čimbenika)(obveza poslodavcima kod kojih se obavljaju poslovi tj. radni postupci opisani u čl. 45 Zakona o zaštiti na radu)
 • ispitivanje radne opreme (obveza poslodavcima kod kojih se koristi radna oprema)
 • postavljanje uputa za sigurno obavljanje poslova (obveza svim poslodavcima)
 • postavljanje (zidnog) ormarića za prvu pomoć (s propisanim sadržajem)
  (obveza svim poslodavcima)
 • postavljanje dovoljnog broja vatrogasnih aparata u prostor namijenjen za rad
  (obveza poslodavcima korisnicima/vlasnicima prostorija i/ili prostora namijenjenih za rad)
 • označavanje prostora oznakama za evakuaciju i drugim oznakama (znakovima za uzbunjivanje, oznakama za evakuaciju i dr. oznakama)
  (obaveza poslodavcima korisnicima/vlasnicima prostorija i/ili prostora namijenjenih za rad).

Svi poslodavci su uz ranije navedeno, dužni trajno:

 • obavješćivati radnike i savjetovati se s radnicima
 • voditi evidencije, isprave i davati obavijesti
 • osigurati zaštitu nepušača
 • osigurati zabranu uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti.
Više...
 

Otvorene su prijave za ispite kojima se dokazuje osnvno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

E-mail Ispis

Hrvatska obrtnička komora započinje sa provedbom ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.

Da podsjetimo:
Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja
obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licenciju), a izdaje je Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Obrtnik i pravna osoba izvode naukovanje putem mentora koji može biti vlasnik obrta, odnosno zaposlenik obrta ili pravne osobe.

Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.

Mentori  mogu  biti, osim  osoba sa položenim majstorskim ispitom u odgovarajućoj kvalifikaciji i:

 • osobe koje ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikaciji za koju izvodi naukovanje, te položen ispit kojim dokazuje osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
 • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
 • fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

Ispiti će se provoditi u područnim obrtničkim komorama, a mogu se prijaviti putem stranice http://obrazovanje.hok.hr/ ili osobno u Obrtničkoj komori Krapinsko zagorske županije, Ulica Frana Galović 7d, Krapina, tel. 049/300-547, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Na navedenoj stranici može se predati zahtjev za priznavanje ovog ispita na temelju prethodno stečenog obrazovanja koje se dokazuje odgovarajućom ispravom ili zatražiti izdavanje duplikata uvjerenja.

Otvorene su prijave za rokove koji će se održati krajem veljače i tijekom ožujka.

Točne rokove određuje područna obrtnička komora.

Kontakt podatke područnih obrtničkih komora možete pronaći na stranici Hrvatske obrtničke komore https://www.hok.hr/sites/default/files/page-docs/2020-06/Odjeli_za_obrazovanje_po_POK-ovima_2020-06-29_0.pdf.

Za sva pitanja oko prijave i polaganja ispita potrebno se obratiti izravno u područnu obrtničku u kojoj se ispit namjerava polagati.

Više informacija o uvjetima ishođenja dozvole (licencije) možete pronaći na poveznici https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/licenciranje.

Izvor: Hrvatska obrtnička komora

 

Izmjene ovršnog zakona - izuzeća od ovrhe

E-mail Ispis

Zbog smanjenja gospodarske aktivnosti uzrokovane epidemijom koronavirusa koje je posljedično dovelo do gubitka radnih mjesta, te do otežanog podmirenja tekućih obveza građana, Sabor RH je izglasao Izmjene i dopune Ovršnog zakona (NN br. 131/20) kojima se smanjuju troškovi ovršnih postupaka, uvodi elektronička komunikacija, te se od ovrha izuzimaju božićnica, uskrsnica, regres, topli obrok i drugi primitci.
Izmjene i dopune su stupile na snagu 28. studenoga 2020. godine.

Na već izuzeta primanja od ovrhe koja se mogu isplatiti na zaštićeni račun:

 • primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja
 • naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti
 • naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
 • naknade zbog tjelesnoga oštećenja
 • socijalne naknade
 • primanja po osnovi privremene nezaposlenosti
 • dječji doplatak
 • stipendije i pomoći učenicima i studentima
 • naknada za rad osuđenika
 • primanja po osnovi odličja i priznanja
 • rodiljne i roditeljske naknade
 • utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke
 • troškovi prijevoza na posao i nadoknade troškova za službeno putovanje
 • dar za djecu do 15. godine života
 • potpore za novorođenče
 • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda
 • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana
 • potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika

Dopunom čl. 172 Ovršnog zakona sada su od ovrhe dodatno izuzeti, do propisanog neoporezivog iznosa:

 • prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres)
 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika
 • novčane nagrade za radne rezultate
 • jubilarne nagrade
 • dodijeljena bespovratna sredstva odnosno potpore ili financijski instrumenati u svrhu provedbe projekata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije
 • novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom
 • dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu
 • terenski i pomorski dodatak
 • naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze
 • sindikalne socijalne pomoći
 • sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava
 • nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima
 • sportske stipendije za sportaše s invaliditetom
 • ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 42

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner