OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Zabok
Zabok

Obavijest o načinu podnošenja prigovora - Zakon o zaštiti potrošaća

E-mail Ispis

Sukladno članku 10. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014),trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja mora pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Osim gore navedenog, trgovac je dužan potrošaću omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaxa ili elektroničke pošte.

Obavijest o načinu podnošeja prigovora potrošaća, mora se vidljivo istaknuti u poslovnim prostorijama.

Na dospjele prigovore, trgovac je dužan odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošaća na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pismenog prigovora potrošaća.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kn kazniti će se fizička osoba (obrtnik) u slučaju da:

  • ne omogući podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama ili ne potvrdi primitak prigovora
  • ne omogući podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte
  • u poslovnim prostorijama vidljivo ne istakne obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
  • u pisanom obliku ne odgovori na zaprimljeni prigovor potrošača u poslovnim prostorijama,  kao i na pisane prigovore potrošača zaprimljene putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora
  • ne vodi i ne čuva evidenciju prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača

 

 

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radika u poljoprivredi za 2014. godinu

E-mail Ispis

 Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, 57/12 i 120/12), ministar rada i mirovinskog sustava, uz suglasnost ministra financija, donio

Odluku o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2014. godinu.

 Najniži dnevni iznos neto plaće za 2014. godinu, koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene, odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 72,08 kuna.

 Na iznos plaće, odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu jer su ti doprinosi uplaćeni unaprijed, kupnjom vrijednosnog kupona.

 Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj 2/14, a stupila je na snagu 1. siječnja 2014. godine.

 

 


Stranica 2 od 2

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner