OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Sveti Križ Začretje
Sveti Križ Začretje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja

E-mail Ispis

            Izvješćujemo Vas da je Vlada RH na sjednici održanoj 15.01.2013.  donijela odluku o produženju primjene Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu do 01. srpnja 2013.
Nastavlja se provođenje postojećih mjera iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz redefinirane kriterije i produženje primjene.
Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno uvjetima i načinu korištenja objavio je:
                                                                 Javni poziv
Za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2013.

 1. Predmet Javnog poziva je korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja 2011.-2012. – primjena do 01. srpnja 2013. godine.
 2. Mjere koje će se provoditi u 2013. godini su slijedeći paketi mjera:
 • za mlade „Mladi i kreativni“
 • za posebne skupine „I posebnost je prednost“
 • za osobe s invaliditetom „Uključeni“
 • za starije osobe“Važno je iskustvo“
 • za dugotrajno nezaposlene osobe „I mi smo za novi posao i učenje“
 • za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine
 • za poslodavce u teškoćama „Važno je očuvati radno mjesto“

Zahtjevi za dodjelu sredstava po mjerama zaprimaju se do 30. 06. 2013.

Detaljni uvjeti i kriteriji po svakom paketu mjera mogu se naći na slijedećoj adresi: www.hzz.hr.

 

Održana redovna sjednica Skupštine UO Sveti Križ Začretje

E-mail Ispis

U petak 14. prosinaca 2012. godine održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Sveti Križ Začretje. Na toj sjednici usvojen je rebalans financijskog proračuna za 2012.godinu, Financijski proračun za 2013. godinu kao i Program rada za 2013. godinu. Na dnevnom redu bila je i visina komorskog doprinosa za 2013. godinu, koji je smanjen sa 50,00  kn na 35,00 kuna. Također su  članovima Skupštine prezentirane i nove prostorije Udruženja koja se nalaze u zgradi Općine Sveti Križ Začretje. 
Zatim su predsjednik Udruženja, Ivica Roginić  i  predsjednik OKKZŽ, Davor Pleško  podijelili priznanja obrtnicima koji ove godine obilježavaju 20 i 25 godina u obrtništvu.Tako su priznanje za 20 godina u obrtništvu dobili: Dragutin Šćuric, Mladen Sinković i Dragutin Zimić, a za 25 godina u obrtništvu priznaje su dobili: Stjepan Tkalčević i Franjo Ptičar.

 

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom stupa na snagu 01.01.2013.g.

E-mail Ispis

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12) stupa na snagu 01.01.2013. Zakonom je propisano:

Obveznici fiskalizacije su: fizičke i pravne osobe - obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ili poreza na dobit - za sve djelatnosti za koje su, prema odredbama posebnih propisa, obveznici izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Djelatnosti izuzete od fiskalizacije (prema ovom zakonu): prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, naplata cestarine, punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu, zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama, prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata, pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja, vođenje središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata, ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te provođenje zdravstvene zaštite – participacije za preglede i lijekove. 

Početak obveze izdavanja fiskalnih računa nastaje:

 1. od 01.01.2013. – za obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost «Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane» - oznaka I područja NKD 2007. (obuhvaća: hoteli i sl. smještaj,  odmarališta i sl. smještaj, kampovi i sl. smještaj, ostali smještaj, restorani i ostali objekti za pripremu hrane, ketering, priprema i usluživanje pića), te svi veliki i srednji poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu (bez obzira na djelatnost),
 2. od 01.04.2013. – za obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju bilo koju vrstu trgovine na veliko i malo ili posredovanja u trgovini te održavanje i popravak motornih vozila – oznaka G područja NKD 2007., i djelatnosti slobodnih zanimanja,
 3. od 01.07.2013. – za sve ostale obveznike.

Uvjeti i koraci u postupku fiskalizacije:

 • osigurati Internet vezu
 • osigurati računalnu opremu (računalo, tablet, fiskalnu blagajnu ili dr. sa pisačem)
 • nabaviti računalni program za fiskalne kase
 • nabaviti digitalni certifikat od FINE (za elektronički potpis fiskalnih računa i identifikaciju obveznika).

Više...
 

Paušalno oporezivanje obrtnika u 2013.g.

E-mail Ispis

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 143/06 i 61/12) od 01.01.2013. uvode se bitne izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti.

Uvjeti za paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti su:

 • da obrtnik nije obveznik PDV-a (ni kao obvezni, ni kao dobrovoljni obveznik)
 • da po osnovi samostalnih djelatnosti godišnje ne ostvari ukupne primitke veće od 149.500,00 kn (u godini koja prethodi godini prelaska na paušalno oporezivanje)
 • da nema izdvojenih pogona
 • da ne obavlja djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine (osim prodaje vlastitih proizvoda).

Od iduće godine paušalno se može oporezivati i dohodak ostvaren u zajedničkom obrtu, pod uvjetom da svaki suvlasnik zajedničkog obrta pojedinačno ispunjava navedene uvjete, te da ukupni primitak od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti ne prelazi iznos od 149.500,00 kn.

Ako obrtnik tijekom paušalnog oporezivanja prijavi novu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine, s danom početka obavljanja te djelatnosti prestaje mu pravo na paušalno oporezivanje pa mora početi voditi poslovne knjige, o čemu treba obavijestiti Poreznu upravu na obrascu RPO.

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se u iznosu od:

 • 12.750,00 kn (ako je ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kn), ili
 • 17.250,00 kn (ako je ukupni godišnji primitak od 85.000,00 do 115.000,00 kn), ili
 • 22.425,00 kn (ako je ukupni godišnji prihod od 115.000,00 do 149.500,00 kn).

Utvrđeni godišnji paušalni dohodak je i porezna osnovica za primjenu stopa poreza na dohodak (12%), te se obračunati porez uvećava za propisani prirez. U slučaju privremene obustave obavljanja obrta, paušalni porez na dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti.

Više...
 

Fiskalizacija u prometu gotovinom

E-mail Ispis

Porezna uprava, Ministarstva financija Republike Hrvatske proslijedila je u saborsku proceduru prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a 1. siječnja 2013.g. očekuje se njegovo stupanje na snagu.

Odredbama predloženog Zakona uvodi se fiskalizacija u prometu gotovinom kao skup mjera koje su obvezni provoditi obveznici fiskalizacije, kako bi se osigurao nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Radi provedbe navedenog postupka, obveznicima fiskalizacije uvodi se obveza izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja.

U cilju pravovremenog informiranja javnosti Porezna uprava otvorila je Internet stranicu „Fiskalizacija u prometu gotovinom“ na kojoj se mogu naći sve aktualnosti vezane uz provedbu projekta fiskalizacije.

Stranicu je moguće pronaći na internet adresi:

www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp

 


Stranica 12 od 14

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner