OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Sveti Križ Začretje
Sveti Križ Začretje

Reprogram poreznog duga

E-mail Ispis

U Narodnim novinama broj 94/13 objavljen je Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom. Dug koji se može reprogramirati odnosi se na dospjele, a neplaćene obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čiju naplatu obavlja Porezna uprava, nastale do 31. siječnja 2013. godine.

To uključuje glavnicu i kamate nastalog dugovanja. U reprogram se ne može uključiti doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja.

Reprogram po Zakonu mogu zatražiti obrtnici, odnosno drugi poduzetnici koji nisu pokrenuli postupak predstečajne nagodbe, kao i oni kojima do sada nije bio odobren reprogram, ili im je bio odobren pa ukinut.

Postupak reprograma započinje zahtjevom koji obrtnik može predati Poreznoj upravi u roku od 60 dana od objave Zakona, odnosno do 22. rujna 2013. godine. Zahtjev mora sadržavati podatke o obrtniku (ime i prezime, tvrtku i OIB), obrazloženje razloga zbog kojih je dug nastao i prijedlog načina reprogramiranja, odnosno želi li reprogramirati svoja dugovanja u cijelosti ili samo djelomično.

Poduzetnik je Zahtjevu dužan priložiti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja.

Osnovni uvjet da bi se mogao zatražiti i odobriti reprogram je da je obrtnik tzv. „Uredan porezni obveznik“, a to podrazumijeva da su njegove uplate obveza za javna davanja, počevši od 1. veljače ove godine pa do podnošenja zahtjeva za reprogram, iznosom jednake zaduženju u istom razdoblju. Osim svojstva urednosti za 2013. godinu, potrebno je još da žiro račun obrtnika nije blokiran od strane drugih vjerovnika. Provjeravat će se još i to da nije isplaćivao dividendu, udjel u dobiti ili predujam dobiti tijekom 2011. i 2012. godine.

U slučaju odobrenja reprograma od strane Porezne uprave, reprogram se može odobriti najduže na 36 mjeseci, uz obračun i plaćanje osnovne referentne kamate uvećane za maržu za rizik pojedinog poduzetnika.

Odobrenje reprograma poreznog duga rješenjem Porezne uprave ima za obrtnika dva važna učinka:

- pozitivan, jer se obustavlja ovrha koja se provodi radi naplate reprogramiranog duga, o čemu odlučuje tijelo koje je ovrhu i pokrenulo, te se na taj način olakšava poslovanje s kupcima i dobavljačima preko poslovnog računa, te
- manje povoljan učinak zastoja tijeka zastare poreznog duga kroz cijelo vrijeme trajanja reprograma.

Zahtjev za reprogram duga može biti odbačen, ukoliko bi bio podnesen izvan propisanog roka od 60 dana, ili ako ga podnese osoba na koju se ova mogućnost reprograma ne odnosi. U slučaju odbacivanja ili odbijanja zahtjeva za reprogram, kao i u slučaju da ga Porezna uprava ukine zbog nepridržavanja rokova i načina plaćanja od strane obrtnika, protiv rješenja Porezne uprave moguća je žalba Ministarstvu financija.

 

 

Obveza fiskalizacije od 01. srpnja 2013.g.

E-mail Ispis

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12) stupa na snagu 01.01.2013. Zakonom je propisano:

Obveznici fiskalizacije su: fizičke i pravne osobe - obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ili poreza na dobit - za sve djelatnosti za koje su, prema odredbama posebnih propisa, obveznici izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Djelatnosti izuzete od fiskalizacije (prema ovom zakonu): prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, naplata cestarine, punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu, zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama, prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata, pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja, vođenje središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata, ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te provođenje zdravstvene zaštite – participacije za preglede i lijekove. 

Početak obveze izdavanja fiskalnih računa nastaje:

 1. od 01.01.2013. – za obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost «Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane» - oznaka I područja NKD 2007. (obuhvaća: hoteli i sl. smještaj,  odmarališta i sl. smještaj, kampovi i sl. smještaj, ostali smještaj, restorani i ostali objekti za pripremu hrane, catering, priprema i usluživanje pića), te svi veliki i srednji poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu (bez obzira na djelatnost),
 2. od 01.04.2013. – za obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju bilo koju vrstu trgovine na veliko i malo ili posredovanja u trgovini te održavanje i popravak motornih vozila – oznaka G područja NKD 2007., i djelatnosti slobodnih zanimanja,
 3. od 01.07.2013.za sve ostale obveznike.

Uvjeti i koraci u postupku fiskalizacije:

 • osigurati Internet vezu
 • osigurati računalnu opremu (računalo, tablet, fiskalnu blagajnu ili dr. sa pisačem)
 • nabaviti računalni program za fiskalne kase
 • nabaviti digitalni certifikat od FINE (za elektronički potpis fiskalnih računa i identifikaciju obveznika).

Interni akt o načinu provođenja fiskalizacije: Svaki obveznik fiskalizacije mora donijeti vlastiti interni akt (odluku) o načinu provođenja fiskalizacije, kojim će utvrditi:

 • popis poslovnih prostora - posebnim prostorom smatra se svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, svako pokretno mjesto (kombi, dostavno vozilo) koje služi za obavljanje isporuka dobara i usluga, po potrebi i dio prostora u kojem se obavlja različita djelatnost, prostor koji se koristi samo povremeno ili privremeno kod npr. održavanja sajmova, seminara i sl. Kod obavljanja djelatnosti na terenu obveznik fiskalizacije samostalno utvrđuje potrebu zasebnog pokretnog poslovnog prostora, ovisno o prirodi posla;
 • dodijeljene oznake poslovnih prostora (šifre koje će se iskazivati u broju računa);
 • pravila slijednosti numeričkih brojeva računa (jedinstveni niz na nivou obveznika fiskalizacije, posebni numerički slijed za svaki prostor, posebni numerički niz po svakom naplatnom mjestu).

Obveznik fiskalizacije interni akt mora predočiti za potrebe poreznog nadzora.

Dodatni obavezni elementi računa (osim dosadašnjih), koji su propisani ovim Zakonom:  

 1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
 2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
 3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo (ostalo se koristi npr. za kombinirano plaćanje – dio u gotovini, dio karticom i sl.)
 4. Jedinstveni identifikator računa i
 5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Iznimno, ako se ostvareni promet naplaćuje sredstvom koje se ne smatra gotovinom, ne treba iskazati podatke iz. točaka 4. i 5.

Više...
 

U OŠ Sveti Križ Začretje održana prezentacija obrtničkih zanimanja

E-mail Ispis

Prezentacija 2013Da bi se učenicima osmih razreda olakšao izbor za daljnje školovanje u OŠ Sveti Križ Začretje 18.travnja 2013. godine održana je prezentacija obrtničkih  i ostalih zanimanja. Prezentaciju su vodili predstavnici Obrtničke komore i Udruženja obrtnika, Hrvatskog zavoda za započljavanje- PS Krapina i Srednjih škola KZŽ.
Učenicima i roditeljima osmih razreda prezentiralo se  kako izabrati pravo zanimanje, o stanju na tržištu rada, o sustavu školovanja za obrtnička zanimanja po jedinstvenom modelu obrazovanja, a srednje škole KZŽ  predstavile su srednjoškolske programe svojih škola.
Ove godine deficitarna obrtnička zanimanja su: bravar, tokar i elektroinstalater, a Obrtnička komora za ta zanimanja  dodjeljuje  šest stipendija. Nakon toga slijedila su pitanja roditelja i učenika i podjela promotivnih materijala na info-pultovima.  Učenici su zaprimili CD-e  na kojima se nalaze opširnije prezentacije te ankete koje trebaju popuniti i dostaviti u Obrtničku komoru Krapinsko-zagorske županije kako bi se vidjelo da li ima zainteresiranih učenika za drugi dio prezentacije, a to je odlazak u obrtničke radionice gdje će se upoznati sa deficitarnim zanimanjima: bravar, tokar i elektroinstalater

 

Predavanja na temu Poduzetnički impuls za 2013.godinu

E-mail Ispis

Općina Sveti Križ Začretje u surdnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta za Udruženje obrtika Sveti Križ Začretje organizira predavanje na temu Poduzetnički impuls za 2013. godinu.

Predavanje će se održati u srijedu 10.04.2013. u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, konferencijska dvorana (potkrovlje) s početkom u 18.00 sati.

Molimo Vas za potvrdu Vašeg dolaska na broj telefona 228-540 do srijede u vremenu od 07.00 -11. sati u Udruženje obrtnika.

 

 

Obveznici fiskalizacije od 01.travnja 2013.

E-mail Ispis

Druga faza – od 1. travnja 2013. godine

Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za:
1. obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.)

2. obveznike koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja

Više o fiskalizaciji možete pročitati u priloženoj brošuri.

Attachments:
Download this file (FiskalizacijaWEB.pdf)FiskalizacijaWEB.pdf[ ]890 Kb
 


Stranica 9 od 13

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner