OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Sveti Križ Začretje
Sveti Križ Začretje

Seminar - prikupljanje podataka putem obrasca JOPPD

E-mail Ispis

Vezano uz uvođenje novog sustava prikupljanja podataka putem obrasca JOPPD, HGK Županijska komora Krapina i Obrtnička komora KZŽ organiziraju seminar na temu:
                                 «Novi način prikupljanja podataka o primicima, porezu na dohodak i prirezu,  
                                                              te doprinosima putem obrasca JOPPD»

                                                     koji će se održati    11.12.2013. (srijeda)

                               u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini   od 9:00 do 11:00 sati.

Predavač će biti Lidija Cikota iz Porezne uprave, Područnog ureda Krapina. Podsjećamo Vas da će se prikupljanje podataka putem navedenog obrasca početi primjenjivati od 1. siječnja 2014. godine za sve primitke koji će se isplaćivati nakon tog datuma (uključujući i plaću za prosinac 2013. godine), a isto je propisano Izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/2013). U novom obrascu JOPPD, koji će zamijeniti dosadašnje obrasce ID, IDD, ID-1, IDD-1, IP te R-Sm, pored oporezivih primitaka, iskazivat će se i određeni neoporezivi primici kao prijevozni troškovi, prehrana, smještaj, dnevnice, terenski dodaci, uporaba privatnog automobila i drugo. Obrazac će se, u pravilu, podnositi u elektroničkom obliku putem aplikacije e-Porezna koja se nalazi na web stranici Porezne uprave.

Molimo Vas da proučite sadržaj koji se o toj temi već nalazi  na Internet stranici www.porezna-uprava.hr, uključujući odgovore na najčešća pitanja, tehničku specifikaciju u XML shemi (za informatičku podršku), kao i  dostupnu testnu verziju obrasca JOPPD. Testna verzija obrasca dostupna je preko adrese: https://testeporezna.porezna-uprava.hr/ePoreznaWebJOPPD/,  koju Vas molimo da koristite što više, kako bi  na seminar došli s već pripremljenim pitanjima i uočenim problemima.

Ukoliko želite prisustvovati navedenom seminaru, molimo Vas da ispunite i pošaljete priloženu prijavnicu na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript najkasnije do 9.12.2013. godine.

Attachments:
Download this file (Prijava za seminar JOPPD.doc)Prijavnica[Prijavnica za seminar]80 Kb
 

Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad

E-mail Ispis

U Narodnim novinama 130/13. objavljen je Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad kojim je stavljen van snage dosadašnji Pravilnik o kontroli bolovanja (NN123/11.), s time da se isti primjenjuje počevši od 5. studenog 2013. godine.

Navedenim Pravilnikom propisan je postupak i način provođenja kontrole privremene nesposobnosti za rad osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, vrste kontrole i ovlaštene osobe za njezino provođenje te ovlasti ovlaštenih osoba tijekom provođenja kontrole privremene nesposobnosti.

Kontrola privremene nesposobnosti provodi se u ordinaciji izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, ali se ista može obavljati i izvan ordinacije izabranog doktora, uključujući i kontrolu u stanu/kući, ako cjelovitu kontrolu nije moguće obaviti u ordinaciji izabranog doktora ili postoji sumnja na zlouporabu privremene nesposobnosti od strane radnika.

Sukladno navedenom Pravilniku navedena se kontrola provodi kao redovna i izvanredna kontrola.

Redovnu kontrolu obavljaju ovlašteni kontrolori Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok se izvanredna kontrola obavlja isključivo temeljem pisanog zahtjeva poslodavca, odnosno ovlaštenog djelatnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se traži provjera opravdanosti privremene nesposobnosti radnika. Redovna kontrola privremene nesposobnosti obavlja se uz obveznu prethodnu najavu zbog pravodobne pripreme potrebne dokumentacije te osiguranja prisutnosti radnika, kako bi se kontrola mogla obaviti u što kraćem vremenu i bez prekida rada izabranog doktora. Međutim, izvanredna kontrola, koja se provodi zbog sumnje ili saznanja za moguću zlouporabu privremene nesposobnosti od strane izabranog doktora, odnosno radnika, obvezno se obavlja bez prethodne najave.

U provođenju kontrole utvrđuje se:

1) je li postojala medicinska indikacija za korištenje privremene nesposobnosti,

2) postoji li medicinska indikacija za daljnje korištenje privremene nesposobnosti u odnosu na dan provedene kontrole privremene nesposobnosti,

3) jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak korištenja privremene nesposobnosti,

4) je li ispravno utvrđena promjena šifre dijagnoze bolesti za vrijeme trajanja privremenenesposobnosti.

Ako se utvrdi da privremena nesposobnost osiguranika nije bila medicinski opravdana ili nije više medicinski opravdana, o istome se obvezno odmah donosi stručno-medicinska ocjena kojom se ujedno utvrđuje datum radne sposobnosti osiguranika osnovom koje će izabrani doktor utvrditi prestanak privremene nesposobnosti osiguranika, s time da se kao najraniji datum radne sposobnosti radnika može utvrditi prvi sljedeći dan od dana provedene kontrole privremene nesposobnosti za rad, neovisno radi li se za osiguranika o radnom ili neradnom danu.

 

 

Obavijest vezana uz prodaju cigareta

E-mail Ispis

U Narodnim novinama 129/2013 od 25.10.2013. objavljen je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama iz kojeg od najznačajnijih izmjena izdvajamo produženje roka za prodaju cigareta s cijenom na markici.

Ministarstvo financija je uvažilo primjedbe gospodarstvenika da je prvotni rok (01.11.2013.) za prodaju cigareta koje se nalaze na zalihama , a imaju na duhanskim markicama Ministarstva financija označenu maloprodajnu cijenu , prekratak te je određen novi rok za prodaju tih cigareta – 01.01.2015.g.

To znači da su sve zalihe cigareta u veleprodajama i maloprodajama nakon 01.11.2013.g. ispravne te da se i dalje mogu prodavati.

Temeljem zahtjeva Hrvatske obrtničke komore pojednostavljen je  postupak prijave obveznika plaćanja trošarine na cigarete u Registar trošarinskih obveznika, na način da obrtnici više nisu dužni uz prijavu dostaviti izvornik izvoda iz Obrtnog registra RH, uz trošak plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 40,00 kn, već je dovoljna bilo koja druga važeća isprava iz koje je vidljiva registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva.

 

Besplatne radionice za pripremu EU projekata

E-mail Ispis

Hrvatska obrtnička komora i područne obrtničke komore organiziraju za svoje članove besplatne jednodnevne radionice o pripremi projekata za korištenje sredstava europskih fondova.

Cilj informativnih radionica je, obrtnike – potencijalne podnositelje projektnih prijedloga, upoznati sa shemom dodjele bespovratnih sredstava za male i srednje poduzetnike, kako bi se što bolje pripremili za razumijevanje natječaja, projektne logike i projektnog planiranja. Osim teoretskih znanja, na radionicama će biti predstavljeni i primjeri uspješnih projekata, uz mogućnost postavljanja pitanja i rasprave.

Radionice će se održati:

u Osijeku, 18. rujna 2013. godine

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, Osijek, Svilajska 35

u Zagrebu, 19. rujna 2013. godine

Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49

Više...
 

Reprogram poreznog duga

E-mail Ispis

U Narodnim novinama broj 94/13 objavljen je Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom. Dug koji se može reprogramirati odnosi se na dospjele, a neplaćene obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čiju naplatu obavlja Porezna uprava, nastale do 31. siječnja 2013. godine.

To uključuje glavnicu i kamate nastalog dugovanja. U reprogram se ne može uključiti doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja.

Reprogram po Zakonu mogu zatražiti obrtnici, odnosno drugi poduzetnici koji nisu pokrenuli postupak predstečajne nagodbe, kao i oni kojima do sada nije bio odobren reprogram, ili im je bio odobren pa ukinut.

Postupak reprograma započinje zahtjevom koji obrtnik može predati Poreznoj upravi u roku od 60 dana od objave Zakona, odnosno do 22. rujna 2013. godine. Zahtjev mora sadržavati podatke o obrtniku (ime i prezime, tvrtku i OIB), obrazloženje razloga zbog kojih je dug nastao i prijedlog načina reprogramiranja, odnosno želi li reprogramirati svoja dugovanja u cijelosti ili samo djelomično.

Poduzetnik je Zahtjevu dužan priložiti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja.

Osnovni uvjet da bi se mogao zatražiti i odobriti reprogram je da je obrtnik tzv. „Uredan porezni obveznik“, a to podrazumijeva da su njegove uplate obveza za javna davanja, počevši od 1. veljače ove godine pa do podnošenja zahtjeva za reprogram, iznosom jednake zaduženju u istom razdoblju. Osim svojstva urednosti za 2013. godinu, potrebno je još da žiro račun obrtnika nije blokiran od strane drugih vjerovnika. Provjeravat će se još i to da nije isplaćivao dividendu, udjel u dobiti ili predujam dobiti tijekom 2011. i 2012. godine.

U slučaju odobrenja reprograma od strane Porezne uprave, reprogram se može odobriti najduže na 36 mjeseci, uz obračun i plaćanje osnovne referentne kamate uvećane za maržu za rizik pojedinog poduzetnika.

Odobrenje reprograma poreznog duga rješenjem Porezne uprave ima za obrtnika dva važna učinka:

- pozitivan, jer se obustavlja ovrha koja se provodi radi naplate reprogramiranog duga, o čemu odlučuje tijelo koje je ovrhu i pokrenulo, te se na taj način olakšava poslovanje s kupcima i dobavljačima preko poslovnog računa, te
- manje povoljan učinak zastoja tijeka zastare poreznog duga kroz cijelo vrijeme trajanja reprograma.

Zahtjev za reprogram duga može biti odbačen, ukoliko bi bio podnesen izvan propisanog roka od 60 dana, ili ako ga podnese osoba na koju se ova mogućnost reprograma ne odnosi. U slučaju odbacivanja ili odbijanja zahtjeva za reprogram, kao i u slučaju da ga Porezna uprava ukine zbog nepridržavanja rokova i načina plaćanja od strane obrtnika, protiv rješenja Porezne uprave moguća je žalba Ministarstvu financija.

 

 


Stranica 8 od 13

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner