OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Stubica
Stubica

POZIV NA RADIONICU UPOZNAVANJA SA IZRADOM PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA SREDSTVA IZ EU FONDOVA

E-mail Ispis

Hrvatska obrtnička komora i područne obrtničke komore organiziraju za svoje članove besplatne jednodnevne radionice o pripremi projekata za korištenje sredstava europskih fondova

Cilj informativnih radionica je, obrtnike – potencijalne podnositelje projektnih prijedloga,upoznati sa shemom dodjele bespovratnih sredstava za male i srednje poduzetnike, kako bi se što bolje pripremili za razumijevanje natječaja, projektne logike i projektnog planiranja. Osim teoretskih znanja, na radionicama će biti predstavljeni i primjeri uspješnih projekata, uz mogućnost postavljanja pitanja i rasprave.

 Radionice će se održati: 

u Osijeku, 18. rujna 2013. godine

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, Osijek, Svilajska 35 ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript )

u Zagrebu, 19. rujna 2013. godine

Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49 ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript )

u Rijeci, 2. listopada 2013. godine

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Rijeka, Vukovarska 21 ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript )

u Zadru, 3. listopada 2013. godine.

Zadarska županija – Velika vijećnica, Zadar, Božidara Petranovića 8 ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript )

 Program radionica obuhvaća predavanja: 

-       Pretpristupni fond IPA i najava korištenja strukturnih fondova

-       Najava natječaja, praćenje natječaja i natječajna procedura

-       Priprema projekata: programski/projektni ciklus

-       Priprema projekta: oblikovanje projektne ideje

-       Priprema projekta: logička matrica, obrazac za prijavu projekta i proračun

-       Primjeri uspješnih projekata. 

Predavanja će održati predavači i stručnjaci trgovačkog društva Razbor d.o.o., a predviđeno trajanje je od 10,00  do 17,00 sati. 

Sve zainteresirane pozivamo da se prijave na radionicu.

 Prijavni obrazac  dostavite na adresu obrtničke komore – organizatora pojedine radionice, najkasnije dan prije održavanja radionice.

 

Novi ispitni rok za javni cestovni prijevoz "Upravitelj prijevoza"

E-mail Ispis

Sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza  “Upravitelj prijevoza“ održati će se u subotu, 19 . listopada 2013.g. u Zagrebu. 

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 4. listopada 2013.g.

Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

 Za pripremu kandidata za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti koristi se novi Priručnik (izdanje kolovoz 2013.)

 Priručnik (izdanje kolovoz 2013.) objavljen je na web stranicama HOK-a http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz ),te se može preuzeti bez naknade. Navedenom objavom omogućena je lakša dostupnost priručnika kandidatima.
Svim eventualno zainteresiranim kandidatima biti će omogućeno dostava Priručnika iz HOK-a, uz plaćanje naknade u iznosu od 100,00 kn.

 

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SNIŽENJE/UKIDANJE CARINA I OTVARANJE KVOTA

E-mail Ispis

Državni ured za trgovinsku politiku na je na svojoj stranici objavio obavijest proizvođačima da je  02. rujan 2013.g. rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota koje će stupiti na snagu 01.07.2014.g.

Republika Hrvatska je članstvom u EU preuzela zajedničku trgovinsku politiku EU, a time i Carinsku tarifu Europske unije. Sniženje carina je moguće zatražiti kroz mehanizam tarifnih suspenzija/kvota, koje su posebna trgovinska mjera u Europskoj uniji. Osnovni cilj odobravanja tarifnih suspenzija/kvota usmjeren je jačanju konkurentnosti industrije zemalja Europske unije uvozom sirovina, polugotovih proizvoda ili sastavnih dijelova, a koji se ugrađuju u gotove proizvode iz zemalja ne članica Europske unije, uz sniženu ili nultu stopu carine.
Zahtjev se podnosi Europskoj komisiji putem nadležnog tijela države članice, koja u Radnoj skupini za gospodarska tarifna pitanja EU prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja.

Postupak za sniženje ili ukidanje stope carine za uvoz određene sirovine može na razini EU pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač odnosno interesno udruženje pod uvjetom da se:

  • Ista ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu(odobrava se suspenzija)ili nije dostupna u dovoljnoj količini (otvara se kvota)
  • Da su procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja carine (ili smanjenja carine) u iznosu najmanje 15.000 EUR.

Zainteresirane tvrtke - proizvođači najkasnije do 02. rujna 2013. Državnom uredu za trgovinsku politiku podnose zahtjeve za tarifnom suspenzijom/kvotom koji sadržavaju slijedeće dokumente:

  • Zahtjev za tarifne suspenzije/kvote na  hrvatskom i  engleskom jeziku.
  • Izjava da proizvodi nisu predmet ekskluzivnog trgovinskog ugovora  na  hrvatskom i  engleskom jeziku.
  • Zahtjev za produženje tarifne suspenzije/kvote na  hrvatskom i  engleskom jeziku (odnosi se na odobrenu tarifnu suspenziju/kvotu).

Dokumenti se dostavljaju elektronskim putem na adresu: Državni ured za trgovinsku politiku, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; tel.01/ 6444-623, fax:01/ 6444-601 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; tel. 01/6444-624, fax.01/ 6444-601. 

Sve potrebne informacije, obrasci zahtjeva na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se na Internet stranici www.dutp.hr
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Tatjani Vinković i Nadi Minčić na gore navedene kontakte.

 

NOVI ZAKON O NAPLATI POREZNOG DUGA

E-mail Ispis

U NN 94/13 objavljen je Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom kojim se poduzetnicima još jednom omogućava reprogramiranje otplate poreznog duga. Dug koji se može reprogramirati odnosi se na dospjele, a neplaćene obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čiju naplatu obavlja Porezna uprava, nastale do 31.01.2013. godine. U reprogram se ne može uključiti doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja.

Reprogram po Zakonu mogu zatražiti obrtnici, odnosno drugi poduzetnici koji nisu pokrenuli postupak predstečajne nagodbe, kao i oni kojima do sada nije bio odobren reprogram, ili im je bio odobren pa ukinut.

Obrtnik postupak reprograma započinje zahtjevom može predati Poreznoj upravi u roku od 60 dana od objave Zakona, odnosno do 21.09.2013. godine. Zahtjev mora sadržavati podatke o obrtniku (ime i prezime, tvrtku i OIB), obrazloženje razloga zbog kojih je dug nastao i prijedlog načina reprogramiranja, odnosno želi li reprogramirati svoja dugovanja u cijelosti ili samo djelomično.

Zahtjevu treba priložiti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja, koji može biti:

- neopoziva garancija banke
- založno pravo na nekretnini
- bjanko zadužnica potpisana od strane solventnog jamca platca
- jamstvo druge osobe, čija imovina odgovara visini poreznog duga.

Osnovni uvjet da bi se mogao zatražiti i odobriti reprogram je da je obrtnik tzv. „uredan porezni obveznik“, a to podrazumijeva da su njegove uplate obveza za javna davanja, počevši od 1. veljače ove godine pa do podnošenja zahtjeva za reprogram, iznosom jednake zaduženju u istom razdoblju. Osim svojstva urednosti za 2013. godinu, potrebno je još da žiro račun obrtnika nije blokiran od strane drugih vjerovnika. Provjeravat će se još i to da nije isplaćivao dividendu, udjel u dobiti ili predujam dobiti tijekom 2011. i 2012. godine.

Od strane Porezne uprave reprogram se može odobriti najduže na 36 mjeseci, uz obračun i plaćanje osnovne referentne kamate uvećane za maržu za rizik pojedinog poduzetnika.

Odobrenjem reprograma obustavlja se ovrha koja se provodi radi naplate reprogramiranog duga. Istovremeno prekida se tijek zastare poreznog duga, tako da za vrijeme reprograma zastara ne teče.
Zahtjev za reprogram duga može biti odbačen, ukoliko bi bio podnesen izvan propisanog roka od 60 dana, ili ako ga podnese osoba na koju se ova mogućnost reprograma ne odnosi. U slučaju odbacivanja ili odbijanja zahtjeva za reprogram ukoliko obrtnika ne ispunjava tražene uvjete, kao i u slučaju da ga Porezna uprava ukine zbog nepridržavanja rokova i načina plaćanja od strane obrtnika, protiv rješenja Porezne uprave moguća je žalba Ministarstvu financija.

 

Odgoda fiskalizacije za prodavače na sajmovima, priredbama i izložbama do 01.10.2013.g.

E-mail Ispis

Prodavače na sajmovima, priredbama i izložbama te ovlaštene mjenjače, Vlada je 25.07.2013. svojom odlukom do 01.10.2013. oslobodila obveze fiskalizacije u prometu gotovinom, kako bi im dala dovoljno vremena da se u potpunosti pripreme za fiskalizaciju.
Fiskalizacija u ta dva područja je trebala započeti od 01.07.2013.
No, kako u slučajevima prigodne prodaje na sajmovima ili izložbama nisu omogućeni pristupi električnom napajanju i internetskoj mreži, za njih se rok produžuje do 01.10.2013., objasnio je ministar financija Slavko Linić.

 

 


Stranica 33 od 37

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner