OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Klanjec
Klanjec

LJEVAONICA "DUNI" NA POSLOVNIM RAZGOVORIMA U CELJU

E-mail Ispis

Predstavnici zajedničke zanatske radnje "DUNI"-ljevaonica obojenih metala, vlasnika Dragutina i Nikole Ulama iz Kumrovca su sudjelovali u poslovnim razgovorima u sklopu 50. Međunarodnog sajma trgovine i poslovanja u Celju koji su održani 13.09.2018. Poslovni razgovori ljevaonice "Duni" su održani  sa predstavnicima tvrtki iz Njemačke, Slovenije i Hrvatske koji su zainteresirani za ljevanje i strojnu obradu odljevaka iz bronce i mesinga.

 

OBRTNICI MUO KLANJEC U RUMUNJSKOJ

E-mail Ispis

OBRTNICI MUO KLANJEC U RUMUNJSKOJ

24 obrtnika Međuopćinskog udruženja obrtnika Klanjec boravilo je od 07. – 10.09.2018. godine u Rumunjskoj. Odsjeli smo u Bukureštu, gradu poznatom pod nazivom Pariz-Balkana.

Posjetili smo sve važne znamenitosti u starom dijelu grada Bukurešta, zatim kuću u kojoj je živjela obitelja Ceausesku i divovski Parlament koji je izgrađen u Ceauseskovo doba.

Razgledali smo Etno Selo Satului – muzej na otvorenom gdje je izloženo 300 ruralnih povijesnih rumunjskih kuća i crkvi.

Nedjelja je bila rezervirana za odlazak u pokrajinu Transilvaniju, gdje smo posjetili Drakulin dvorac, te gradic Sinaiu gdje smo posjetili dvorac Peleš.

Iako smo svi ponijeli kišobrane, nismo ih trebali otvarati, jer nam je vrijeme bilo prekrasno. A uz ugodno četverodnevno druženje i razgledavanje došlo je vrijeme za povratak kući.

Putem se je raspravljalo o izletu za slijedeću godinu. A, kamo ćemo slijedeće godine?  Vidjet ćemo što će odlučiti članovi Upravnog odbora.

 

NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

E-mail Ispis

Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja"

E-mail Ispis

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv  za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ na mrežnim stranicama Ministarstva - PODUZETNIŠTVO I OBRT (www.mingo.hr).

Prijavu mogu podnijeti:

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08).

Zanimanja u JMO-u  u Srednjim školama KZŽ su: instalater grijanja i klimatizacije, plinoinstalater, soboslikar-ličilac, autoelektričar, automehaničar, strojobravar, vodoinstalater, automehatroničar, bravar, elektroinstalater, elektromehaničar, frizer, prodavač-SŠ Krapina, kozmetičar, stolar, tokar.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Prijave se zaprimaju isključivo od 01.09.2018. godine (sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2018. godine.

Prihvatljive aktivnosti su:

 

- izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Prihvatljivi troškovi su:

- troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/14)5.

- naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora realizirati u svakoj godini obrazovanja (I godina-560 sati, II godina630 sati i III godina-640 sati). Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi sa brojem sati koje učenik mora realizirati sukladno nastavnom planu i programu u određenoj godini. Visina bruto II plaće za vlasnika obrta utvrđuje se sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. god. („Narodne novine“ broj 2/2017).

Neprihvatljivi troškovi su:

1) Troškovi učeničke nagrade isplaćene u gotovini temeljem isplatnica/potvrda,

2) Troškovi literature,

3) Putni troškovi,

4) Troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično,

5) Troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Otvorenog javnog poziva,

6) Ostali oblici naknada učenicima koji se ne odnose isključivo na nagradu za ostvarene sate praktične nastave i vježbi naukovanja.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna. Intenzitet potpore je: - do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja, - do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i tražena dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Naukovanje za obrtnička zanimanja“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom predaje pošiljke u poštanski ured. Datum i vrijeme predaje prijave u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv. Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. Ispunjeni Prijavni obrazac NAUKOVANJE/2018 za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“

2. Za obrte koji posluju u sustavu poreza na dohodak: preslika ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2017. godinu/Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2017. godinu

3. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)

4. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća u izvorniku za sve pojedinačne vlasnike i partnerska i povezana poduzeća s Podnositeljem prijave s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%, ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave

5. Konsolidirana izvješća, Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu i drugi službeni dokumenti iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi svih partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih poduzeća s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja prijave registriranih izvan Republike Hrvatske

6. Preslike ugovora o naukovanju, osim u slučaju ako je jedan primjerak ugovora o naukovanju dostavljen na evidenciju Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta sukladno obvezi propisanoj Zakonom o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13)

7. Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)

8. Skupna Izjava NAUKOVANJE/2018

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA OBRAČUN NAKNADE MENTORU

1. Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2017. godinu izdana od nadležne Porezne uprave za mentore koji izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.

NAPOMENA: Isplata naknade učenicima vrši se isključivo na IBAN osobnog računa učenika.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom od strane osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno ako je Podnositelj prijave obrt, potpisom vlasnika.

Obrasci za Otvoreni javni poziv objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva -  PODUZETNIŠTVO I OBRT (www.mingo.hr)

Add attachmentAdd attachment
 

STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA

E-mail Ispis

Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

E-mailIspis

PREDMET PROJEKTA:

Dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prijavu mogu podnijeti:

Učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Učenici srednjih škola su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Projektu ukoliko:

- su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske

- imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17)

- imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50

-  su savladali nastavni program iz prethodne školske godine bez ponavljanja razreda

- se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja

-  imaju u cijelosti opravdanu potporu iz školske godine 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (ukoliko je primjenjivo)

-  nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora.

Prihvatljive aktivnosti su:

- potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2018./2019. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), koja su ovim Projektom određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist,  instalater grijanja i klimatizacije, limar, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, obućar, pekar, plinoinstalater, slastičar, soboslikar-ličilac, stolar, strojobravar, tesar, tokar, vodoinstalater i zidar.

Potpora se može dodijeliti i za druga zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) ukoliko ih je područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredila kao deficitarna.

Prijave se zaprimaju od 1.09.2018. do 19.10. 2018. godine.

Sastavni dijelovi ovog Projekta su:

-   Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2018

-   Skupna Izjava STIPENDIRANJE/2018

-   Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore

-   Obrazac 1. „Podaci o sudionicima“

-   Obrazac 2. „Podaci nakon završetka aktivnosti“

Obrasci se nalaze na web stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta - Poduzetništvo i obrt (www.mingo.hr)

 

 

Prihvatljivi troškovi su:

 

- Sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

IZNOSI, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2018./2019. (od 01.09.2018. do 31.08.2019. godine).

Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:  I razdoblje: rujan - prosinac 2018. godine, isplata u I kvartalu 2019. godine, II razdoblje: siječanj-kolovoz 2019. godine, isplata u II kvartalu 2019. godine.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju prihvatljivih aktivnosti.

Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva www.mingo.hr.

PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže tražena dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 01.09.2018. godinedo 19.10.2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom predaje pošiljke u poštanski ured. Datum i vrijeme predaje prijave u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ (u daljnjem tekstu Otvoreni javni poziv) . Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2018 za aktivnost „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

2. Skupna izjava STIPENDIRANJE/2018

3. Preslika osobne iskaznice ili domovnice učenika/ce

4. Dokument kojim se dokazuje upis u srednju školu koja izvodi programe za stjecanje zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) u školskoj godini 2018./2019., odnosno u određeni razred srednje škole (dokumentom se potvrđuje status redovitog učenika i status učenika vezano uz neponavljanje razreda), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

5. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole

6. Preslika mišljenja područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano uz zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) koja su deficitarna na određenom području, a nisu obuhvaćena ovim Projektom, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave (ukoliko se radi o deficitarnom zanimanju koje nije navedeno pod točkom 6. Projekta)

7. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa učenika/ce.

DOKUMENTACIJA ZA DODATNE BODOVE:

1. Preslika potvrde nadležne ispostave Porezne uprave za 2017. godinu o mjesečnim primanjima/prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i slično) svih članova zajedničkog domaćinstva koji imaju 15 i više godina, uključujući i podnositelja prijave (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske potpore, isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave

2. Preslika uvjerenja Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/skrbnike, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave

3. Preslike dokaza o posebnim obiteljskim prilikama – dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili drugostupanjsko rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta (80% i više), pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i slično

4. Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za učenike s teškoćama u razvoju ili invaliditetom

5. Preslika dokaza na temelju kojeg se ostvaruju bodovi vezani uz postignuća na natjecanjima.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom Podnositelja prijave odnosno roditelja/skrbnika. NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv, nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije, niti u originalu, niti u preslikama.

 

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 5

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner