OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Bedekovčina
Bedekovčina

NASTAVAK OBRAZOVANJA ZA UČENIKE KOJI SU ZAVRŠILI TROGODIŠNJE OBRAZOVNE PROGRAME

E-mail Ispis

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 86/12) osnažena su rješenja koja se odnose na vertikalnu prohodnost učenika nakon završetka obrazovanja odnosno stjecanja prve kvalifikacije, i to u statusu redovitog učenika, dakle bez financijskih obveza za učenika i roditelja.

Člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izmijenjen je članak 24. Zakona koji definira slijedeće:

1) Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju školsku ili stručnu spremu nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.

2) Učenik iz stavka 1. Ovog članka, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, može u roku od godine dana od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.

3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovog članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita, a način i rokove polaganja ispita utvrđuje nastavničko vijeće.

 

Učenik koji želi nastaviti svoje obrazovanje dužan je u pisanom obliku priopćiti srednjoj školi namjeru nastavka obrazovanja najkasnije u roku od godine dana od dana stjecanja prve kvalifikacije. Način i rokove polaganja ispita utvrđuje nastavničko vijeće u skladu sa statutom škole.

Škole koje su uz plaćanje upisale učenike za nastavak obrazovanja u programima u kojima obrazuju učenike u redovitom srednjoškolskom sustavu dužne su vratiti ta sredstva učeniku i omogućiti mu nastavak obrazovanja u statusu redovitog učenika, dakle bez financijskih obveza.

 

Obavijest za ugostitelje

E-mail Ispis

Državni inspektorat objavio na svojim internet stranicama Vodič za legaliziranje rada za pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, pružaju ugostiteljske ili usluge u turizmu te za poslodavce u tim djelatnostima, u prilogu dostavljamo navedene dokumente:

 Informacija kao i dokumenti preuzeti su sa web stranice:  http://www.inspektorat.hr/dirh12/vodic-ugostiteljstvo-turizam/

 

 

Obnavljanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja

E-mail Ispis

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obavještava izvođače da suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja koje su izdane u 2007. godini uskoro prestaju važiti te da će se brisati iz registra izdanih suglasnosti koji se vodi na službenim web stranicama Ministarstva (www.mgipu.hr).

Više...
 

Nove mjere reprogramiranja neplaćenog poreznog duga

E-mail Ispis

ZAKON O MJERAMA NATPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOG GOSPODARSKOM KRIZOM

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog krizom objavljen je u Narodnom novinama 25/2012, a stupio je na snagu 28. 02. 2012.

 Ovim Zakonom se uređuju uvjeti, način i postupak naplate dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastao sa stanjem na dan 31. 01. 2012., a koji se sastoji od glavnice i kamate, nastalih na osnovi:

  • poreza – porez na dobitak, porez na dohodak, PDV, porez na promet nekretnina, PDV pri uvozu;
  • carina;
  • trošarina;
  • doprinosa:

₋         doprinosa za mirovinsko osiguranje, osim doprinosa za mirovinskog osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje,

₋         doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, te doprinosa za zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Ne odnosi se na:

  • doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, a koji se uplaćuje u korist posebnog računa REGOS-a na broj 1001005-1700036001, 
  • te duga za javna davanja s osnove lokalnih poreza, spomeničke rente, doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, doprinosa i članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori, članarina turističkim zajednicama, novčanih kazni i pristojbi.

Više...
 

Registracija subjekata koji posluju s hranom

E-mail Ispis

Svi caffe barovi koji imaju dozvolu za  pušenje moraju biti upisani u Upisnik subjekta Ministarstva zdravlja. Obratiti pažnju na dokument u prilogu.

Attachments:
Download this file (126-780-972-18-2012 Tumacenje ministarstva Caffe barovi_Registar subj_koji_posl_)Tumačenje ministarstva[ ]1337 Kb
 


Stranica 16 od 17

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner