OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Bedekovčina
Bedekovčina

Periodička izobrazba vozača u Krapini

E-mail Ispis

U skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59/EZ, obavještavamo članove kako je ispred Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije prema Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina, upućen upit o mogućnosti organizacije «Periodičke izobrazbe vozača» za 2014. godinu po što povoljnijoj cijeni za članstvo tj. obrtnike prijevoznike i njihove djelatnike u Krapinsko-zagorskoj županiji u gradu Krapini. Sukladno navedenom, Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina organizira periodičku izobrazbu vozača vikendom (subota-nedjelja) u 4 termina u 2014. godini:

1. termin: 10. i 11. svibnja / 17. i 18. svibnja;

2. termin: 24. i 25. svibnja / 31. svibnja i 01. lipnja;

3. termin: 07. i 08. lipnja / 14. i 15. lipnja;

4. termin: 28. i 29. lipnja /  05. i 06. srpnja;

Sve detaljne informacije  i prijave dostupne su u Udruženju obrtnika Bedekovčina.

 

E-prijave na mirovinsko osiguranje obavezne od 31. ožujka 2014.

E-mail Ispis

        Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podsjeća obveznike podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje sa   više od 3 osiguranika da su nakon 31. ožujka 2014. dužni podnositi prijave elektroničkim putem (E-prijave).

Preduvjet za korištenje usluge E-prijave je:

• kvalificirani poslovni certifikat koji izdaje Financijska agencija (FINA), a pohranjen je na čip kartici (Smart card) ili USB tokenu, i
• registracija korisnika (popunjavanjem Pristupnog lista na www.mirovinsko.hr).

Korisnici koji posjeduju Finin certifikat koji sadrži OIB (izdan nakon 11. ožujka 2013.), a ujedno su i ovlaštene osobe za zastupanje obveznika doprinosa, Pristupni list za uslugu E-prijave mogu potpisati i predati elektroničkim putem (preko www.mirovinsko.hr), bez potrebe odlaska na šalter.

Iznimno novi korisnici mogu otvoriti korisnički račun i popunjavanjem „papirnatog“ Pristupnog lista (dostupan na www.mirovinsko.hr), koji je potrebno ovjeriti i zajedno s pripadajućom dokumentacijom predati na najbliže područne službe/ureda/ispostave Zavoda.

Podsjećamo da je od početka godine na snazi obveza podnošenja prijava i odjava na mirovinsko osiguranju u roku 24 sata.
Dodatne informacije dostupne su svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati na INFO telefonima Zavoda 0800 – 45 95 (besplatni), 01/ 45 95 011, kao i na web stranici Zavoda - www.mirovinsko.hr.

 

Hodogram postupanja kod registracije obrtnika za korištenje usluge e-trošarine

E-mail Ispis

Kako bi olakšala registraciju obrtnika za korištenje usluge e-trošarine Carinska uprava Ministarstva financija objavljuje hodogram postupanja kod registracije.

1. Upis u Registar trošarinskih obveznika(upisuje se podnošenjem obrasca PUR nadležnom carinskom uredu; Prilog 14 Pravilnika o trošarinama (obrazac dostupan na linku:http://www.carina.hr/Dokumenti/Propisi.aspx?i=13).

2. Upis u Registar carinskih obveznika,ukoliko se radi o trošarinskom obvezniku obrtniku (prijava se vrši temeljem popunjenog zahtjeva objavljenog pod linkom e-Trošarine (http://www.carina.hr/Carina/eTrosarine.aspx) i dostavljenog putem fax-a na jedan od slijedećih brojeva: 01/6211-004, 01/6211-002, 01/6211-006, 01/6211-322, 01/6211-447).

3. Registrirati se u G2B sustavu Carinske uprave, koristeći prethodno pribavljeni pristupni i potpisni digitalni certifikat koji izdaje FINA, kako bi mogao pristupiti aplikaciji e-Trošarine – ukoliko sam podnosi Z-ORT obrazac elektroničkim putem,

4. Opunomoćiti knjigovodstveni servis (dostavom obrasca punomoći nadležnom Carinskom uredu) –ukoliko gospodarstvenik želi da knjigovodstveni servis u njegovo ime i za njegov račun podnosi Z-ORT obrazac elektroničkim putem (obrazac punomoći i pojašnjenja su dostupna na linku:http://www.carina.hr/Carina/eTrosarine.aspx. odnosno u dokumentima pod naslovom: Zastupanje trošarinskih i poreznih obveznikaZastupanje trošarinskih i poreznih obveznika-obrazac punomoći).

 

Poziv za informativnu radionicu "Poduzetnički impuls 2014"

E-mail Ispis

Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina i Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, organiziraju prezentaciju Programa poticanja poduzetništva i obrta za 2014. godinu pod nazivom  „PODUZETNIČKI IMPULS“.

 Informativna radionica će se održati 26. veljače 2014. godine s početkom u 12:00 sati u Krapini u Festivalskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

 Za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu dopisa najkasnije do 24. veljače 2014. godine.

 

 

Uskoro uspostava e-Trošarina

E-mail Ispis

Tijekom 2014. godine predviđena je uspostava sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza - sustava e-Trošarine.

S time u vezi Ministarstvo financija, Carinska uprava na svojim će internetskim stranicama www.carina.hr objaviti:

- tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina), te

- korisničke upute, tehničku dokumentaciju i specifikacije za primjenu i korištenje aplikativnog podsustava e-Trošarine.

Također, Pravilnikom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka) detaljnije će se propisati izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom.

Trošarinski i porezni obveznici morat će:

- osigurati ispunjenje objavljenih tehničkih preduvjeta za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom,

- poštivati i primjenjivati Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina), te

- koristiti aplikativni podsustav e-Trošarine sukladno objavljenim korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama koje donosi i/ili odobrava Carinska uprava te koje imaju obvezujuću snagu.

Napominjemo da će za primjenu sustava e-Trošarine, trošarinski i porezni obveznik moći:

- koristiti vlastiti sustav elektroničke razmjene podataka kompatibilan s sustavom e-Trošarine te se kao vanjski korisnik povezati sa sustavom e-Carine, aplikativnim podsustavom e-Trošarine na način koji omogućuje razmjenu elektroničkih poruka prema unaprijed prihvaćenom obliku i sadržaju, ili

- koristiti (besplatnu) e-Trošarine web aplikaciju Carinske uprave.

U svakom slučaju trošarinski i porezni obveznik biti će dužan registrirati se kao korisnik sustava e-Carine (korištenjem G2B servisa Carinske uprave) i u tu svrhu odrediti administratora koji Carinskoj upravi elektronički prijavljuje zaposlenike i njihove podatke popunjavanjem odgovarajućih web obrazaca.

Osim toga, važno je voditi računa da će trošarinski i porezni obveznik moći na zakonom predviđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis (u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu) da u njegovo ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke. 

Pri tome će se, dakle, osoba koja je ovlaštena za zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika, sukladno poreznim propisima, smatrati korisnikom sustava e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

Predviđena je fazna dinamika uspostave sustava e-Trošarine, pa tako počevši:

- od  24. veljače 2014. godine započinje uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje obrasca Z-ORT - Zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine (Prilog 33 Pravilnika o trošarinama),

- od 1. rujna 2014. godine započinje uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza (19 obrazaca sukladno određenjima Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka),

- od 1. siječnja 2015. godine započinje uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje obrasca:

PUR - Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika (Prilog 14 Pravilnika o trošarinama)

PUR - Prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (Prilog 1 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića)

Obrazac 7 - Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila (Prilog 7 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila)

Edukacija gospodarstva biti će provedena tijekom II kvartala 2014. godine, a sve daljnje potrebne informacije biti će dostupne na internetskim stranicama Carinske uprave.

 


Stranica 10 od 17

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner