OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Bedekovčina
Bedekovčina
 

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021.

E-mail Ispis

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. g. (Narodne novine 141/2020 ).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2021. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po  jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2020. godine, koja iznosi 9.181,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

U sklopu petog kruga porezne reforme smanjuju se stope po kojima se obračunava porez na dohodak i to porezna stopa od 24% na 20%, a porezna stopa od 36% na 30%.

Napominjemo da se pritom plaća ostvarena za rad u prosincu 2020. godine koja dospijeva na isplatu u siječnju 2021. godine obračunava prema novim odredbama Zakona o porezu na dohodak koje su na snazi od 1. siječnja 2021. godine.

Nove iznose osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu možete pogledati na poveznici:

https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2020-12/Nove_osnovice_za_obra%C4%8Dun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_2021%20%28002%29.pdf

 

Članovi Udruženja prikupljali hranu i toplu odjeću za potresom pogođena područja

E-mail Ispis

Članovi Udruženja obrntika Bedekovčina prikupili su konzerviranu hrane, vodu,higijenske potrepštine, toplu odjeću i deke te u suradnji s Udruženjem obrtnika Stubica proslijedili u potresom pogođena područja.

Članovi Udruženja obrtnika Bedekovčina su također u dogovoru s cehom građevinara  Udruženja obrtnika Sisak, koji su ih uputili na mjesta gdje treba sanacija, sa originalnim korpama, ljestvama i ostalim strojevima otišli na potresom pogođena područja te sudjelovali u sanaciji porušenih dimljaka i popravku krovova.

 

Humanitarna akcija Hrvatske obrtničke komore „Obrtnici za stradale od potresa“

E-mail Ispis

Hrvatska obrtnička komora donirala 50 agregata za struju, otvoren i žiro račun na koji će se prikupljati sredstva za potrebe stradalih u potresu

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec s kolegama obrtnicima posjetio je područja stradala u potresu.
Mnogi obrtnici ostali su bez prostorija za rad, ali i vlastitih domova,
materijalna šteta je velika
te je pitanje kada će uopće moći ponovno pokrenuti poslovanje.

Na današnjoj izvanrednoj sjednici Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore donesena je odluka o otvaranju posebnog žiro-računa i pokretanju
humanitarne akcije naziva „Obrtnici za stradale od potresa“ koja ima za cilj prikupljanje novčanih sredstava
za pomoć stradalima od potresa. Obrtnici iz cijele Hrvatske, kao i kolege obrtnici iz drugih zemalja pokazali
su ogroman interes za pomoć stradalim područjima, pa ih pozivamo da se  uključe i uplate sredstva na žiro račun
otvoren za donacije. Prikupljena sredstva bit će namjenski raspoređena tamo gdje je pomoć najpotrebnija.

Broj žiro-računa na koji se mogu uplatiti donacije je HR29 2340 0091 5111 1052 1,

s pozivom na broj HR00  OIB uplatitelja.

Za uplate iz inozemstva potrebno je navesti swift adresu: PBZGHR2X

Hrvatska obrtnička komora donirala je 50 agregata od 2kW, 28.000 m2 plastične folije za pokrivanje uništenih krovišta te organizirala dostavu
200 kg kruha dnevno u Petrinju.
Pomoć je to koja je potrebna trenutno, jer je puno ljudi ostalo bez svojih domova, a pojedina mjesta još uvijek nemaju struju,
s obzirom da će uklanjanje kvarova na mrežama potrajati.

Ceh ugostitelja HOK-a i Udruženja ugostitelja Grada Zagreba pripremaju dnevno 300 toplih obroka koji se razvoze stradalima
u koordinaciji s Obrtničkom komorom Sisačko-moslavačke županije i Udruženjem obrtnika Sisak.

Pomoć u saniranju štete uzrokovane potresima na ovom području bit će potrebna kroz duže vrijeme, stoga svi oni koji su na bilo koji način
oštećeni, moraju znati da nisu prepušteni sami sebi.

Attachments:
Download this file (GDPR Informacije o obradi podataka.doc)GDPR Informacije o obradi podataka.doc[ ]50 Kb
Download this file (hok-humanitarna-akcija_.jpg)HOk-humanitarna akcija[HOK-humanitarna akcija]314 Kb
 

Otvoren Javni poziv za projekt " Naukovnje za obrtnička zanimanja " za 2020. godinu

E-mail Ispis

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima.

Prijavu mogu podnijeti:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za podnositelje prijava koji su u sustavu prijave poreza na dobit te dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za podnositelje prijava koji su u sustavu prijave poreza na dohodak dostupna je na str. 5 JP https://gospodarstvo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Otvoreni%20javni%20poziv%20Naukovanje%20za%20obrtni%C4%8Dka%20zanimanja%20za%202020.%20godinu.pdf

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izvođenje naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju.  Minimalna naknada po satu iznosi za učenike:
 • razreda 3,73 kuna
 • razreda 7,46 kuna
 • razreda 9,32 kuna.

Visina nagrade određuje se prema ostvarenoj prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, i to: u prvoj godini obrazovanja 10%, u drugoj godini obrazovanja 20% i u trećoj godini obrazovanja 25% ostvarene prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Iznos nagrade može biti i viši od propisanog.

 • Naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem  bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje. Fond sati za učenike na naukovanju - polaznike prvog razreda ne može iznositi više od 560 sati, drugog razreda 630 sati i trećeg razreda 640 sati. Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi s navedenim maksimalnim brojem sati za određenu godinu obrazovanja. Visina bruto II plaće mentora koji izvode naukovanje koji su u statusu zaposlenika u obrtu ili pravnoj osobi te s navedene osnove za svoj rad primaju plaću utvrđuje se temeljem Potvrde o visini dohotka i primitaka izdane od nadležne Porezne uprave, a mentora u ostalim statusima sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 125/19)7.
 • nabava opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s potrebama učenika na naukovanju.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nastali prije početka školske godine 2020./2021. odnosno prije 1. rujna 2020. godine, učeničke nagrade isplaćene u gotovini temeljem isplatnica/potvrda, troškovi naknade učenicima koji se obrazuju u sustavu obrazovanja odraslih, literatura, registracija, ishođenje minimalno-tehničkih uvjeta, obvezne pristojbe, liječnički pregled i slično, obrazovanje za zanimanja koja nisu predmet ovog Otvorenog javnog poziva, ostali oblici naknada učenicima koji se ne odnose isključivo na nagradu za ostvarene sate naukovanja, nabava opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave, porez na dodanu vrijednost (bez obzira je li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije), nabava rabljene opreme i strojeva, nabava/kupovina/najam vozila, troškovi prijevoza/transporta/dobave predmeta nabave, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično), troškovi izgradnje, dogradnje, prilagodbe ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta, priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, usluga korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i drugo), marketinške aktivnosti, troškovi studija, tečajevi stranog jezika, najam opreme, obnavljanje certifikata i kontrolni audit, web-hosting, oglašavanje u medijima, dnevnice, catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića, konzumacija hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna.

Više...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 38

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner