OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Bedekovčina
Bedekovčina
 

Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022

E-mail Ispis

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici, održanoj 28. prosinca 2021. usvojilo je Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu. Putem 8 vrsta mjera planira se uključiti 27.000 nezaposlenih i zaposlenih osoba. Za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini biti će utrošeno ukupno 1.021.725.800 kuna. Izvori financiranja su državni proračun, Europski socijalni fond plus (ESF+) te Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Najvažnije novosti koje donosi program mjera APZ u 2022. u odnosu na 2021. godinu su:

 • Veći iznos potpora za samozapošljavanje
 • Veći iznos potpora za zapošljavanje i pripravništvo
 • Širi spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine
 • Produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca
 • Produženo trajanje potpore za zapošljavanje do 24 mjeseca
 • Administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja
 • Nova pod mjera potpore za samozapošljavanje Mobilnost radne snage - Biram Hrvatsku
 • Mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Mjere koje promoviraju zelena i digitalna radna mjesta, koja su ovom trenutku još u fazi razrade, a nakon potpunog usuglašavanja s EK  biti će detaljnije objašnjeni kriteriji za zelena i digitalna radna mjesta na www.mjere.hr.  Postupak bi trebao biti gotov do kraja godine i tada će i biti objavljen. Za dosadašnje mjere - potpore za Očuvanje radnih mjesta (ORM) i Skraćivanje radnog vremena (SRV) planira se nastavak financiranja na način da se očekuje kako će se mjera Skraćivanja radnog vremena provoditi cijelu godinu, a Očuvanje radnih mjesta  ovisno o gospodarskoj situaciji i djelatnostima koje su još pogođene koronavirusom.

Mjere za 2022. godinu su:

 

Koristite uslugu e-Kontrola za jednostavnije i jeftinije poslovanje

E-mail Ispis

Od 5. siječnja 2022. dostupna je nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje e-Kontrola kojom se poslodavcima (pravnim i fizičkim osobama) omogućava da elektroničkim putem dostavljaju dokumentaciju potrebnu za postupak kontrole podataka o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja te preuzimaju zapisnik o kontroli u elektroničkom obliku (e-Zapisnik).

E-Kontrola nadogradnja je postojeće usluge elektroničkog poslovanja HZMO Lana za uspostavljanje svih vrsta prijava za vođenje matične evidencije HZMO-a. Uključuje dostavu e-dokumentacije u postupku kontrole, i to:

• rekapitulaciju

• popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i drugu potrebnu dokumentaciju

• zapisnik o kontroli

Usluzi e-kontrola možete pristupiti putem poveznice https://lana.mirovinsko.hr/. Novu e-Uslugu mogu na jednostavan način koristiti postojeći i novi korisnici, ovlaštene osobe obveznika koji su već registrirani ili se prvi put registriraju u elektroničku uslugu e-Prijave Lana (https://lana.mirovinsko.hr/), bez potrebe dolaska na šaltere HZMO-a. Korisnici se mogu registrirati zasebno za svaku pojedinu uslugu (e-prijave, eMPP-1, e-Kontrola) ili objedinjeno za sve usluge. Detaljne korisničke upute dostupne su na poveznici https://lana.mirovinsko.hr/upute/html. Uvođenjem nove elektroničke usluge e-Kontrola, HZMO dodatno unaprjeđuje svoje digitalno poslovanje i zajedno s već postojećim e-Uslugama pridonosi, osim jednostavnijeg i jeftinijeg poslovanja, i bržem ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja.

 

Održana svečana sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Bedekovčina

E-mail Ispis

Dana 29.12.2021. godine održana je svečana sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Bedekovčina na kojoj su u radnom dijelu usvojene Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu te Program rada i Financijski plan za 2022. godinu.

Nakon održanog radnog dijela sjednice Skupštine organizirana je svečana dodjela Priznanja za uspješno vođenje obrta obrtnicima  koji su  2020. i 2021. navršili 20, 25, 30, 35, 40 godina rada i Plakete Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije, te Povelje  i Zahvalnica Hrvatske obrtničke komore.

Prije dodjele Priznanja, prisutnima se obratio predsjednik Udruženja obrtnika Bedekovčina te se svima  zahvalio na dolasku. Ujedno, prisutnima je objasnio da zbog  epidemiološke situacije nastale prošle godine, dodjela Priznanja za obljetnice kao i Priznanje Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije za 2020. godinu, nije se moglo realizirati, pa je sada iskorištena prilika da se ista uruče svim dobitnicima.

U nastavku, prisutnima se obratilo i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije g. Darko Varga, te uz predsjednika Udruženja podijelio priznanja obrtnicima.

Priznanja za uspješno vođenje obrta koji su 2020. godine navršili 20 godina rada primio je: Davor Franc, vlasnik obrta Stolarija „Frenki“
Mladen Savić, vlasnik obrta KERA-TIMS proizvodnja keramike i trgovina
Robert Smuk, vlasnik obrta BETIS grafičke usluge
Zlatko Kolarić, vlasnik obrta Graditeljstvo Kolarić

-  25. godina u obrtništvu priznanje dobiva: Josip Belošević, vlasnik obrta Trgovina i konfekcija Kondor
Josip Pavlek, vlasnik obrta Građevinar „Pavlek“
Stjepan Kotarski, vlasnik obrta Instalacije i trgovina „Plinotehnika“
Vlado Franc, vlasnik obrta FRAMONT obrt za graditeljstvo i poljoprivredu

-  30.godina obrtništva priznanje dobiva : Anica Sys, vlasnica obrta Cvjećarnica
Zdravko Špiranec, vlasnik obrta Metalni proizvodi Špiranec

-  35.godina obrtništva priznanje dobiva:
Antun Blazinić, vlasnik obrta Tonček color, graditeljstvo
Krešimir Špiranec, vlasnik obrta Špiranec elektroservis i prodaja
Zlatko Sente, vlasnik obrta Transport-građevinska mehanizacija „Sente“

- 40.godina obrtništva priznanje dobiva:  Zvonko Jakuš, vlasnik obrta Tarac građevinarstvo, prijevoz i trgovina

U 2021. godini za  20 godina u obrtništvu priznanje dobiva:

Marko Ivančir, vlasnik obrta VEMA pleteni proizvodi
Tomislav Omerza, vlasnik obrta Trgovina Omerza
Damir Petrovečki, vlasnik obrta Stolarska radionica Petrovečki

-  25. godina u obrtništvu priznanje dobiva:

Bruno Bićanić, vlasnik obrta „BB SOFT“ informatičke usluge
Dawid Krznar, vlasnik obrta Prijevoz i strojni iskop „Krznar“
Mira Stanić, vlasnica obrta Trgovina Mira
Božidar Trčak, vlasnik obrta Zemljani radovi Trčak

-  30.godina obrtništva priznanje dobiva : Katica Kvež, vlasnica obrta Caffe bar „Tomislav“
Vesnica Mitrečić, vlasnica obrta Frizerski salon „MEN“
Dražen Papiga, vlasnik obrta Vulkanizer -autopraona

Brončanu plaketu Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije za 2020. godina prima Anita-Ana Bačani.

Brončanu plaketu Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije za 2021. godina prima Dragutin Jurčec.

Povodom dana Hrvatske obrtničke komore 2020. godine Povelju Hrvatske obrtničke komore za izniman doprinos razvoja obrtništva i obrtničkih institucija godinu primio je  Zdravko Špiranec.

Također povodom dana Hrvatske obrtničke komore 2021. Povelju Hrvatske obrtničke komore za izniman doprinos razvoja obrtništva i obrtničkih institucija godinu primio je predsjednik Udruženja  Stjepan Kotarski, a Zahvalnicu Anica Sys.

 

Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

E-mail Ispis

Obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u prethodnoj 2021. godini na Obrascu PO-SD.

Ta je obveza propisana Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, članak 7. stavak 4. (Narodne novine 1/2021), čije se odredbe i pripadajući propisani obrasci primjenjuju u poreznim postupcima za 2021. godinu.

Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju. Stupanjem na snagu novog Pravilnika, od 1. siječnja 2020. godine, fizičkim osobama koje plaćaju paušalni porez na dohodak ukinulo se izdavanje poreznih rješenja te se paušalistima uvodi obveza plaćanja predujma poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja na temelju samozaduživanja, a prema podacima iz godišnjeg izvješća koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Eventualnu razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti s danom podnošenja izvješća.

Podsjećamo obveznike da se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta, kao i potpore za samozapošljavanje, ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

Prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Nar. nov., br. 11/21.), paušalni porez uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.

Na isti uplatni račun uplaćuje se i razlika manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak za proteklu godinu, a koja je utvrđena prema godišnjem izvješću koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Obrtnici su razliku godišnjega paušalnog poreza obvezni uplatiti s danom podnošenja izvješća, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine za 2021. godinu.

Izvješća se podnose na obrascima PO-SD i PO-SD-Z.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je nove obrasce PO-SD i PO-SD-Z kao pomoć obrtnicima prilikom podnošenja obveznih prijava Poreznoj upravi.

Izrađen je i novi obrazac DOH i obrazac P-PPI koji će se popunjavati prilikom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak za 2021. a najkasnije do 28. veljače 2022. i to za obrtnike koji vode poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak.

Svi obrasci biti će objavljeni na web stranici HOK-a https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/obrasci-za-poslovanje-obrta.

Prošle je godine prvi put uvedeno podnošenje Obrasca PO-SD-Z kod paušalista koji obavljaju zajedničku djelatnost obrta. Prema čl. 8. st. 1. Pravilnika, nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od zajedničke djelatnosti utvrđuje u paušalnoj svoti, obvezan je najkasnije 15 dana nakon isteka kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti na obrascu PO-SD-Z. Obrazac PO-SD-Z se dostavlja za 2021. godinu najkasnije do 15. siječnja, a popunjava ga samo imenovani nositelj zajedničke djelatnosti. Nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je dostaviti Poreznoj upravi Obrazac PO-SD-Z, dok su oba porezna obveznika – nositelj zajedničke djelatnosti i supoduzetnik – obvezni podnijeti i Obrazac PO-SD. U Obrascu PO-SD nositelj i supoduzetnik iskazat će svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku 2022. godine.

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 41

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner