OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Majstorski ispit

E-mail Ispis

Majstorski ispit

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita.

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02, N.N. 143/13)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

Majstorska zvanja

U obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije mogu se polagati majstorski ispiti

za zanimanja koja su u tabeli označena podebljano.

1. Alatničar 30. Limar
2. Autoelektričar 31. Ljevač
3. Autolakirer 32. Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
4. Autolimar 33. Mesar
5. Automehaničar 34. Mljekar
6. Autoserviser 35. Natkonobar
7. Bravar 36. Očni optičar
8. Brodski mehaničar 37. Obućar
9. Dimnjačar 38. Ortopedski obućar
10. Elektroinstalater 39. Pećar
11. Elektromehaničar 40. Pediker
12. Elektroničar - mehaničar 41. Pekar
13. Fasader 42. Pismoslikar
14. Fotograf 43. Plinoinstalater
15. Frizer 44. Precizni mehaničar
16. Graditelj brodova 45. Puškar
17. Graditelj orgulja 46. Slastičar
18. Glazbalar 47. Soboslikar - ličilac
19. Kemijski čistač 48. Staklar
20. Klesar 49. Stolar
21. Klobučar 50. Strojobravar
22. Kotlar 51. Tapetar
23. Kovač 52. Tesar
24. Kozmetičar 53. Tokar
25. Krojač muške odjeće 54. Trgovac
26. Krojač ženske odjeće 55. Urar
27. Krovopokrivač 56. Vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
28. Krznar 57. Zidar
29. Kuhar 58. Zlatar

 

Uvjeti za prijavu

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu.

 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama,  imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Prijava majstorskih ispita

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore u područnim obrtničkim komorama. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

 • Prijavnicu za ispit
 • Svjedodžbe o pomoćničkom i završnom ispitu - kopija
 • Dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu (preslika radne knjižice i potvrda o radnom iskustvu u zanimanju za koji se ispit polaže ili Ugovor o radu)
 • Rodni list - kopija
 • Domovnicu - kopija
 • Osobnu iskaznicu - kopija
 • Uvjerenje za rad na siguran način ili zaštitu na radu - kopija
 • Za obrtnike i kod obrtnika zaposlene - Obrtnicu, a za vlasnike trgovačkog društva ili zaposlenike - Rješenje trgovačkog suda

Orginalne dokumente donijeti na uvid.

Potvrdu o radnom iskustvu izdaje poslodavac i ovjerava se kod javnog bilježnika.

ROKOVI MAJSTORSKIH ISPITA U OKKZŽ

1. VELJAČA

2. SVIBANJ

3. RUJAN

4. PROSINAC

Primanje prijava za svaki ispitni rok Hrvatska obrtnička komora zaključuje 45 dana prije početka ispita.

Struktura majstorskog ispita

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela.

 1. dio: Izrada praktične zadaće i / ili radne probe
 2. dio: Provjera teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu
 3. dio: Provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta
 4. dio: Provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika - pismeni i praktični dio ispita

Ispitaniku koji je položio majstorski ispit izdaje se DIPLOMA o majstorskom zvanju (majstorska diploma). Majstorska diploma omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika kao i lakše zapošljavanje. Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.

Pripreme za polaganje majstorskih ispita nisu obvezne, ali se mogu realizirati kod ustanova koje imaju verificiranu ovu djelatnost.

Cijena majstorskog ispita

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 2.600,00 kuna.

Kod prijave ispita uplaćuje se 500,00 kn akontacije za ispit.

Troškove ispita podmiruju ispitanici.

Literatura za pripremu majstorskih ispita

Biblioteka Majstor i katalozi ispitnih pitanja.

Biblioteka „Majstor“

Naslov Cijena
Osnove radne pedagogije 84,00
Osnove gospodarstva 84,00
Pravo i pravni propisi 84,00
Ispitni katalozi 42,00
Pekarstvo 1 100,00
Cvjećarstvo i aranžiranje 100,00

Katalozi ispitnih pitanja

 1. alatničar
 2. autoelektričar
 3. autolakirer
 4. autolimar
 5. automehaničar
 6. autoserviser
 7. bravar
 8. dimnjačar
 9. elektroinstalater
 10. elektromehaničar
 11. elektroničar-mehaničar
 12. fasader
 13. fotograf
 14. frizer
 15. gospodarstvo, pravo i pravni propisi i radna pedagogija
 16. kemijski čistač
 17. klesar
 18. kozmetičar
 19. krojač muške odjeće
 20. krojač ženske odjeće
 21. krznar
 22. kuhar
 23. limar
 24. mesar
 25. natkonobar
 26. obućar
 27. očni optičar
 28. pediker
 29. pekar
 30. plinoinstalater
 31. slastičar
 32. soboslikar - ličilac
 33. stolar
 34. strojobravar
 35. trgovac
 36. vodoinstalater,instalater grijanja i klimatizacije
 37. zidar
 38. zlatar

Cijena jednog ispitnog kataloga iznosi 40,00 kuna.

Žalbe

Ispitanik koji nije zadovoljan odlukom ispitne komisije ima pravo prigovora u roku od 24 sata od dostave. Prigovor na odluku ispitne komisije o uspjehu podnosi se u pisanom obliku Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Hrvatska obrtnička komora može donijeti odluku o ponavljanju ispita ili jednog njegovog dijela. Odluka kora biti donesena u roku od 15 dana od primitka. Odluku o ponavljanju ispita Hrvatska obrtnička komora može donijeti samo ako su povrijeđene odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner