OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Majstorski ispit

E-mail Ispis

Majstorski ispit

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita.

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02, N.N. 143/13)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

Majstorska zvanja

U obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije mogu se polagati majstorski ispiti za zanimanja koja su u tabeli označena crvenim podebljanim slovima.

1. Alatničar 30. Limar
2. Autoelektričar 31. Ljevač
3. Autolakirer 32. Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
4. Autolimar 33. Mesar
5. Automehaničar 34. Mljekar
6. Autoserviser 35. Natkonobar
7. Bravar 36. Očni optičar
8. Brodski mehaničar 37. Obućar
9. Dimnjačar 38. Ortopedski obućar
10. Elektroinstalater 39. Pećar
11. Elektromehaničar 40. Pediker
12. Elektroničar - mehaničar 41. Pekar
13. Fasader 42. Pismoslikar
14. Fotograf 43. Plinoinstalater
15. Frizer 44. Precizni mehaničar
16. Graditelj brodova 45. Puškar
17. Graditelj orgulja 46. Slastičar
18. Glazbalar 47. Soboslikar - ličilac
19. Kemijski čistač 48. Staklar
20. Klesar 49. Stolar
21. Klobučar 50. Strojobravar
22. Kotlar 51. Tapetar
23. Kovač 52. Tesar
24. Kozmetičar 53. Tokar
25. Krojač muške odjeće 54. Trgovac
26. Krojač ženske odjeće 55. Urar
27. Krovopokrivač 56. Vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
28. Krznar 57. Zidar
29. Kuhar 58. Zlatar

Uvjeti za prijavu

Novi uvjeti za pristup majstorskom ispitu od 01.01.2020.

Izmjene i dopune Zakona o obrtu koje je Hrvatski sabor usvojio 13. prosinca 2019., a koje na snagu stupaju 1. siječnja 2020. godine, donose nove uvjete za pristupanje majstorskom ispitu.
Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu bit će sljedeći:
•    Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
•    Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
•    Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
•    Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
•    Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Prijava majstorskih ispita

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore u područnim obrtničkim komorama. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti dokumente navedene u Prijavnici!

Ističemo u slučaju kad je potrebna Potvrda o radnom iskustvu koju  izdaje poslodavac, istu poslodavac mora  ovjeriti kod kod javnog bilježnika.

ROKOVI MAJSTORSKIH ISPITA U OKKZŽ

1. VELJAČA 2. SVIBANJ 3. RUJAN

Primanje prijava za svaki ispitni rok Hrvatska obrtnička komora zaključuje 45 dana prije početka ispita.

Struktura majstorskog ispita

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela.

  1. dio: Izrada praktične zadaće i / ili radne probe
  2. dio: Provjera teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu
  3. dio: Provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta
  4. dio: Provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika - pismeni i praktični dio ispita

Ispitaniku koji je položio majstorski ispit izdaje se DIPLOMA o majstorskom zvanju (majstorska diploma). Majstorska diploma omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika kao i lakše zapošljavanje. Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.

Pripreme za polaganje majstorskih ispita nisu obvezne, ali se mogu realizirati kod ustanova koje imaju verificiranu ovu djelatnost.

Cijena majstorskog ispita

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 2.600,00 kuna.

Kod prijave ispita uplaćuje se 500,00 kn akontacije za ispit.

Troškove ispita podmiruju ispitanici.

Literatura za pripremu majstorskih ispita

Biblioteka Majstor i katalozi ispitnih pitanja.

Biblioteka „Majstor“

Naslov Cijena
Osnove radne pedagogije 84,00
Osnove gospodarstva 84,00
Pravo i pravni propisi 84,00
Ispitni katalozi 42,00
Pekarstvo 1 100,00
Cvjećarstvo i aranžiranje 100,00

Cijena jednog ispitnog kataloga iznosi 40,00 kuna.

Žalbe

Ispitanik koji nije zadovoljan odlukom ispitne komisije ima pravo prigovora u roku od 24 sata od dostave. Prigovor na odluku ispitne komisije o uspjehu podnosi se u pisanom obliku Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Hrvatska obrtnička komora može donijeti odluku o ponavljanju ispita ili jednog njegovog dijela. Odluka kora biti donesena u roku od 15 dana od primitka. Odluku o ponavljanju ispita Hrvatska obrtnička komora može donijeti samo ako su povrijeđene odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner