OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

MAJSTORSKI ISPIT

E-mail Ispis

MAJSTORSKI ISPIT

Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje su položile pomoćnički ispit i imaju završeno propisano opće obrazovanje i najmanje dvije godine radnog iskustva u obrtu za koji žele položiti majstorski ispit.
Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele položiti majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućom srednjom stručnom spremom ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje tri godina radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
Na majstorskom ispitu ispitanik dokazuje praktične vještine i sposobnosti, stručno-teorijska znanja prijeko potrebna za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu, znanja iz gospodarstva i pravnih propisa potrebnih za samostalno obavljanje obrta te znanja potrebna za podučavanje naučnika.
Majstorski ispit polaže se pred komisijom za polaganje majstorskog ispita koju osniva Hrvatska obrtnička komora.
Program majstorskog ispita donosi ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore.
Postupak i način polaganja pomoćničkog i majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti propisuje ministar gospodarstva, rada i poduzetništva nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa.
Komisija sastoji se od najmanje pet članova. U komisiji moraju biti zastupljeni majstori obrta za koji se polaže majstorski ispit. Nakon uspješno položenoga majstorskog ispita majstoru se izdaje diploma o majstorskom zvanju. Hrvatska obrtnička komora vodi evidenciju o položenim majstorskim ispitima.
Sadržaj i oblik diplome propisuje ministar gospodarstva, rada i poduzetništva.
U Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije se mogu polagati majstorski ispiti za slijedeća zanimanja: autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, bravar, elektroinstalater, elektromehaničar, fotograf, frizer, plinoinstalater, mesar, stolar, strojobravar, tokar, vodoinstalater, zidar.
Ispiti se u Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije održavaju dva puta godišnje: u jesenskom(rujan/listopad) i zimskom(veljača/ožujak) roku. Rok prijave za jesenski rok je 15.kolovoz, a za zimski 7. siječanj.
Za pristup ispitu potrebno je priložiti: prijavnicu za ispit, svjedodžbu o pomoćničkom ili završnom ispitu, fotokopiju radne knjige, potvrdu o radnom iskustvu u zanimanju za koje se majstorski ispit polaže koji izdaje poslodavac, a ovjerava se kod javnog bilježnika, te rodni list.
Cijena majstorskog ispita iznosi 2.600,00 kn.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner