OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

PRESTANAK OBRTA

E-mail Ispis

PRESTANAK OBRTA

Obrt prestaje odjavom ili po sili zakona.
Prestanak obrta utvrđuje rješenjem nadležni županijski ured i po pravomoćnosti rješenja briše obrt iz obrtnog registra.
Prestanak obrta odjavom utvrđuje se danom navedenim u odjavi. Obrt se ne može odjaviti unatrag.
Upisom obrtnika u trgovački registar na temelju odredaba Zakona o trgovačkim društvima, nadležni županijski ured, utvrđuje mirovanje obrta.
Obrt prestaje po sili zakona:
1. smrću obrtnika ako se ne nastavi vođenje obrta
2. ako je obrtnik pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora za kazneno djelo povezano s obavljanjem obrta,
3. ako obrtnik koji sam ne ispunjava uvjete stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita ne zaposli radnika koji udovoljava tom uvjetu,
4. ako obrtnik ne započne obavljati obrt u roku godine dana od dana izdavanja obrtnice, izuzev obrtnika s okupiranih područja dok traju te okolnosti,
5. ako obrtnik ili trgovačko društvo i ne imenuje poslovođu u izdvojenom pogonu na području utvrđenom Zakonom o područjima posebne državne skrbi i Zakonom o otocima u skladu s propisanim uvjetima,
6. ako obrtnik, odnosno trgovačko društvo ne imenuje poslovođu u izdvojenom pogonu na području utvrđenom Zakonom o područjima posebne državne skrbi i Zakona o otocima u skladu s propisanim uvjetima u skladu s propisanim uvjetima
7. ako je obrtniku izrečena zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane obavljanja obrta za vrijeme duže od tri mjeseca,
8. ako obrtnik nezakonito obustavi obavljanje obrta dulje od mjesec dana,
9. ako obrtnik ne započne s obavljanjem obrta u roku od 30 dana nakon isteka roka privremene obustave obavljanja obrta, izuzev obrtnika s okupiranih područja dok traju te okolnosti,
10. ako Sud časti Hrvatske obrtničke komore donese odluku o prestanku obavljanja obrta,
11. ako nadležno ministarstvo oduzme obrtniku povlasticu,
12. ako nadležno tijelo utvrdi da je obrtniku izdana obrtnica na temelju lažnih isprava,
13. ako nadležno tijelo utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti odnosno ako trgovačko društvo ne zaposli najmanje jednog djelatnika koji ispunjava uvjete iz Zakona o obrtu
14. ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da nisu ispunjeni opći uvjeti za otvaranje obrta,
Nadležni županijski ured rješenjem utvrđuje prestanak obrta po sili zakona i po pravomoćnosti rješenja briše obrt iz obrtnog registra.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner