OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

POSLOVANJE OBRTA

E-mail Ispis

POSLOVANJE OBRTA

Obrtnik obavlja samo one obrte koji su obuhvaćeni obrtnicom, a u slučaju povlaštenih obrta samo one za koje je dobio povlasticu koja se ne može prenijeti na drugu osobu.
Obrtnik može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu, koje služe obavljanju djelatnosti obuhvaćenih obrtnicom, a da ne mora ispunjavati uvjete majstorskog ispita ili stručne osposobljenosti.
Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom unesenom imovinom koja je potrebna za obavljanje obrta.
Obrtnik odgovara za zakonitost rada obrta i za zakonitost rada djelatnika koje zapošljava.
Obrt se može obavljati u više izdvojenih pogona. Pod izdvojenim pogonom u smislu Zakona o obrtu podrazumijeva se jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt ili koji služi za obavljanje obrta, a nalazi se izvan sjedišta obrta. U svakom izdvojenom pogonu obrtnik je dužan imenovati poslovođu koji mora ispunjavati uvjete određene Zakonom o obrtu.
Članovi porodičnog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku.
Članovima porodičnog domaćinstva smatraju se: bračni drug, djeca, roditelji, usvojenici i usvojitelji, pastorčad i osobe koje je obrtnik dužan uzdržavati.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner