OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Klanjec bilten br. 30

bilten br. 30

E-mail Ispis

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA – OBRTNIČKA KOMORA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

                                                                   MEĐUOPĆINSKO UDRUŽENJE OBRTNIKA                 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                  

                                                                         BILTEN

                                                          

____________________________________________Broj 30, ožujak 2013. godine  ___

 

Sadržaj:

-          Podjela Monografije,

-          Obveznici fiskalizacije od 01.04.2013. - obavijest

-          Bespovratni poticaji Ministarstva poduzetništva i obrta,

-          Prijava za tečaj  i ispit iz toksikologije,

 

 

 

Poštovani obrtnici,

           

Povodom 40 godina postojanja i rada Udruženja obrtnika  Klanjec izdana je monografija pod nazivom „Obrtništvo i obrtnici klanječkog kraja“. U njoj je obrađena povijest obrtništva i obrtnika klanječkog kraja, rad Udruženja tijekom proteklih 40 godina s posebnim osvrtom na teme koje karakteriziraju ovo Udruženje.

            U monografiji su ujedno dati tabelarni prikazi kretanja broja obrtnika, svi trenutno aktivni, kao i svi obrtnici u proteklih 40 godina.

            Čast nam je da Vam možemo pokloniti jedan primjerak monografije u kojem se i Vi spominjete.

            Pozivamo Vas da monografiju preuzmete u tajništvu Udruženja radnim danom od 9-12 sati ili u trgovini Županić u Mihanović dolu u vremenu od 8-19 sati, a subotom od 8-14 sati.

            Informacije vezane uz monografiju možete dobiti u tajništvu Udruženja na tel. 049/ 550 979.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBVEZA FISKALIZACIJA

 

- Od 1. travnja 2013. obveza fiskalizacije propisuje se za: 

- obveznike fiskalizacije koji kao jednu od djelatnosti,obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz čl. 18. st. 2. Zakona o porezu na dohodak.

- Od 1. srpnja 2013. obveza fiskalizacije  propisuje se za sve obveznike fiskalizacije.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PROJEKTI  BESPOVRATNIH  POTPORA  MINPO-a za 2013.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javne pozive za Projekte bespovratnih poticaja za obrtnike i poduzetnike temeljem Programa poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu.

Kompletan sadržaj Javnih poziva s objašnjenjima i potrebnom dokumentacijom objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr)

Informacije o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji te roku prijave za pojedini Projekt dostupne su i na info telefonu 0800 234 505 u Ministarstvu poduzetništva i obrta ili Zagorskoj razvojnoj agenciji (ZARA d.o.o.) u Krapini, Magistratska 1, tel. 049/ 373 161 , e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ili u Međuopćinskom udruženju obrtnika Klanjec na telefon 049/ 550 979, GDJE MOŽETE I PREUZETI POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE I OBRASCE ZAHTJEVA.

 

Obrtnici koji su zainteresirani za prijavljivanje na neki od niže navedenih natječaja, a nisu u mogućnosti popuniti potrebnu dokumentaciju (izrada projektne dokumentacije), molimo da se jave u Tajništvo Udruženja, kako bi Udruženje moglo organizirati pomoć pri izradi projektne dokumentacije.

 

 

U tabeli su izvađeni podaci koji su interesantni za obrtnike:

 

  Red  br

NAZIV PROJEKTA

 

KORISNICI I IZNOSI

NAMJENA I IZNOSI

 

    I.

 

A.RAZVOJ MIKRO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

ROK: do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2013.

 

A1.MIKRO PODUZETNIŠTVO I OBRT

 

A2. PODUZETNIŠTVO KREATIVNIH INDUSTRIJA

 

A3. MLADI I POČETNICI U PODUZETNIŠTVU

 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom poštom :

Ministarstvo poduzetništva i obrta

„Prijava na Javni poziv-Mjera A. Razvoj mikro poduzetništva i obrta“

Ulica grada Vukovara 78,

10 000 Zagreb

 

A1.OBRTIdo 9 zaposlenih

- posluju najmanje 2 godine

- pozitivno posluju u 2012.

 - podmirene obaveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće

-podmirene obaveze prema zaposlenicima

 

A2. OBRTI – definirani prema NKD-u 2007. za područje J (informacije i komunikacije), odjeljak 62, razred 62.01

- broj zaposlenih od 1 – 249

-pozitivno poslovanje u 2012.

- posluju najmanje 2 godine

- podmirene obaveze prema državi i zaposlenicima

 

A3. OBRTI – od 1-9 zaposlenih

-posluju najviše do 3 godine prije datuma podnošenja prijave

- pozitivno poslovanje u 2012.

-podmirene obaveze prema državi i zaposlenicima

 

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

-podnositelja nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

-podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun

 

 

 

IZNOSI:

-najniži iznos potpore  20.000,00 kn

-najviši iznos potpore 250.000,00 kn

 

-MINPO- sufinancira do 75% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta (bez PDV-a)

-podnositelj je dužan sudjelovati u sufinanciranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 25% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta + PDV

 

 

 

Prihvatljive projektne aktivnosti:

-ulaganja u unapređenje poslovanja,

  proizvodnje/usluga

-ulaganja u razvoj novih 

 proizvoda/usluga

-prilagodba, uređenje i poboljšanje

 poslovnog/proizvodnog

 prostora/radionice

-uvođenje sustava upravljanja

 kvalitetom, normi i znakova kvalitete

-sufinanciranje troškova plaća kao

 zavisnog troška projekta

-marketinške aktivnosti i ulaganja za

 izlazak na nova tržišta

-stručno osposobljavanje i

 obrazovanje

-sufinanciranje troškova čuvanje djece

 poduzetnicama početnicama u 75% iznosu cijene vrtića, a najviše do 10.000,00 kn

 

Neprihvatljivi troškovi su:

-troškovi nastali prije datuma

 potpisivanja ugovora

-porez na dodanu vrijednost

-nabava rabljene opreme

-nabava/kupovina/ najam vozila-

 nabava/kupovina manje opreme,

 uređaja i strojeva u vrijednosti manjoj

 od 10.000,00 kn

-carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje

 druge naknade

-troškovi izgradnje, dogradnje ili

 kupovine poslovnog prostora ili

 zemljišta i prenamjene i rekonstrukcije poslovnog prostora

-troškovi studija, tečajevi stranih jezika

-najam opreme

-potrošni materijal, nabava/kupovina

 sirovina/ repromaterijala

-sitni inventar, redovni materijalni

  troškovi

-obnavljanje certifikata

-oglašavanje u medijima

 

 

 

    II.

 

 

B.JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I OBRTNIKA

ROK: do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2013.

 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom poštom :

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

„Prijava na javni poziv – JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI“

Prilaz Gjure Deželića 7

1000 ZAGREB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.POTICANJE INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA

ROK:  do 04. travnja 2013.

 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom poštom :

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na javni poziv – POTICANJE INOVATINOG PODUZETNIŠTVA“

Ulica grada Vukovara 78

1000 ZAGREB

 

 

 

 

OBRTI – od 10-249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini

-definirani prema NKD-u 2007.

  C-prerađivačka industrija, odjeljak 10-32;

  E-opskrba vodom, odjeljak 37-39;

  J-informacije i komunikacije

  odjeljak 62

-pozitivno poslovanje u 2012.

-poslovanje najmanje 2 godine ,

-podmirene obaveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće

-podmirene obaveze prema zaposlenicima

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

-podnositelja nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

-podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun

 

IZNOSI:

-najniži iznos potpore  250.000,00 kn

-najviši iznos potpore 1.400.000,00 kn

 

-MINPO i HAMAG INVEST- sufinanciraju do 50% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta (bez PDV-a)

-podnositelj je dužan sudjelovati u sufinanciranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 50% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta + PDV

OBRTI – najmanje 1 stalno zaposleni djelatnik

-pozitivno poslovanje u 2012.

-podmirene obaveze prema državi što mora  biti izrijekom izraženo u potvrdi Porezne uprave

-podmirene obaveze prema zaposlenicima

KRITERIJI za ocjenjivanje kojima poduzetnik treba zadovoljiti barem jedan kriterij:

-iskazana stavka nematerijalne imovine (izdaci za razvoj) u bilanci

-pozitivna odluka BICRO-a u fazi pretkomercijalizacije

-formalna zaštita industrijskog vlasništva (patent)

-međunarodna nagrada i priznanje za inovaciju

-odobrena državna potpora za istraživačko-razvojne projekte Ministarstva znanosti

-nagrade ili plasmani u završni dio na domaćim i stranim startup natjecanjima

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

-podnositelja nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

-podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun

 

IZNOS:

-iznos pojedinačne potpore dodjeljuje se  u rasponu do najviše 400.000,00 kn

-intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova

Prihvatljive projektne aktivnosti:

-ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija koje dovode do unapređenja proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti

-razvoj računalne opreme, sustava i programskih rješenja

-razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa

*dodatne projektne aktivnosti (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti)

-primjena znanja u proizvodnim procesima

-upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

-uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

-marketinške aktivnosti

 

Neprihvatljivi troškovi su:

-troškovi nastali prije datuma

 potpisivanja ugovora

-porez na dodanu vrijednost

-nabava rabljene opreme

-nabava/kupovina/ najam vozila

-carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje

 druge naknade

-troškovi izgradnje, dogradnje ili

 kupovine poslovnog prostora ili

 zemljišta i prenamjene i rekonstrukcije poslovnog prostora

-troškovi studija, tečajevi stranih jezika

-najam opreme

-potrošni materijal, nabava/kupovina

 sirovina/ repromaterijala

-sitni inventar, redovni materijalni

  troškovi

-obnavljanje certifikata

-oglašavanje u medijima

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

-ulaganje u završnu fazu razvoja proizvoda ili usluga

-ulaganja u aktivnosti rane komercijalizacije inovacija i izrade poslovnog modela

-ulaganja u probnu proizvodnju te unapređenje proizvodnje

-ulaganja za izlazak na nova tržišta i pregovore s potencijalnim stranim i domaćim investitorima

-stručno osposobljavanje i obrazovanje

-prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora

-izrada industrijskog dizajna

-marketinške aktivnosti

 

Neprihvatljivi troškovi su:

-troškovi nastali prije datuma

 potpisivanja ugovora

-porez na dodanu vrijednost

-predugovori/ponude/predračuni za robe i/ili usluge od dobavljača/proizvođača s kojima je podnositelj zahtjeva  ili pojedinačni vlasnik podnositelja zahtjeva povezan vlasničkim odnosima

-nabava rabljene opreme

-nabava/kupovina/ najam vozila

-carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje

 druge naknade

-nabava/kupovina opreme, uređaja i strojeva, uključujući informatičku opremu u vrijednosti do 10.000,00 kn

-troškovi studija, tečajevi stranih jezika

-obnavljanje certifikata

-održavanje zaštite intelektualnog vlasništva

 

 

    III.

 

D.OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTE  TE OČUVANJE  TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA

ROK: do iskorištenja sredstava ali ne dulje od 31.10.2013.

 

 

D2. OBRAZOVANJE ZA OBRTE

 

 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom poštom:

Ministarstvo poduzetništva i obrta „ „ Prijava na Otvoreni javni poziv – Mjera D Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ulica grada Vukovara 78,

10 000 Zagreb

 

OBRTI – 1-249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini

-pozitivno poslovanje u 2012.

-podmirene obaveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće

-podmirene obaveze prema zaposlenicima

 

 

 Neće se uzeti u razmatranje prijave:

-podnositelja nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

-podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun

 

 

 

 

D2.1.CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIKE

-osposobljavanje, usavršavanje i prekvalifikacija u 2012. i 2013. godini za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima

-stjecanje stručne osposobljenosti u 201. i 2013. godini prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu

-sredstava se odobravaju u visini do 75% od iznosa opravdanih troškova

 

D2.3.STIPENDIJE UČENICIMA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA

-stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima

- sredstva se odobravaju po sistemu 50 %:50% obrtnik i MINPO,

do najviše 500,00 kn po učeniku mjesečno

 

D2.5.NAUKOVANJA ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

-izvođenje programa naukovanja za obrtnička zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima

-najniži iznos potpore je 5.000,00 kn

-najviši iznos potpore je 40.000,00 kn

 

   IV.

 

D3. OČUVANJE TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA

ROK: do iskorištenja sredstava ali ne dulje od 31.10.2013.

 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom poštom:

MINISTARSTVO PODUZETNIŠVA I

OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – AKTIVNOST D3 OČUVANJE TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA“

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

 

OBRTI– 1-249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini

-pozitivno poslovanje u 2012.

-polovanje najmanje 2 godine

-podmirene obaveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće

-podmirene obaveze prema zaposlenicima

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

-podnositelja nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

-podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun

 

IZNOSI:

-najniži iznos potpore je 20.000,00 kn

-najviši iznos potpore je 75.000,00 kn

-MINPO- sufinancira do 75% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta (bez PDV-a)

-podnositelj je dužan sudjelovati u sufinanciranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 25% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta + PDV

 

 

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

-ulaganja u unapređenje poslovanja,

-ulaganja u unapređenje proizvodnje,

-ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,

-prilagodba,uređenje i poboljšanje poslovnog/proizvodnog prostora/ radionice,

-uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

-upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,

-marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta

 

Neprihvatljivi troškovi su:

-troškovi nastali prije datuma

 potpisivanja ugovora

-porez na dodanu vrijednost

-nabava rabljene opreme

-nabava/kupovina/ najam vozila

 -carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje

 druge naknade

-troškovi izgradnje, dogradnje ili

 kupovine poslovnog prostora ili

 zemljišta i prenamjene i rekonstrukcije poslovnog prostora

-troškovi studija, tečajevi stranih jezika

-najam opreme

-potrošni materijal, nabava/kupovina

 sirovina/ repromaterijala

-sitni inventar, redovni materijalni

  troškovi

-obnavljanje certifikata

-oglašavanje u medijima

 

 

Prijava za tečaj iz toksikologije

Sukladno odredbama Zakona o kemikalijama fizičke osobe moraju imenovati osobe koje rade s kemikalijama, a te osobe moraju proći tečaj o zaštiti od opasnih kemikalija i nakon toga položiti ispit.

 

Cijena po učesniku:

-radnici koji dolaze u dodir s otrovima - iznosi 1.016,00 kuna što uključuje 6 sati nastave, pisane materijale, provjeru znanja, Potvrdu o stečenom znanju

Namjera nam je tečaj i ispit organizirati u prostorijama MUO Klanjec ili na nivou OKKZŽ, jer mora biti grupa od najmanje 20 osoba kako bi se tečaj mogao organizirati van Zavoda za toksikologiju.

Ukoliko koristite neke od niže navedenih kemikalija(oznake se nalaze na ambalaži) u obavezi ste proći tečaj o zaštiti od opasnih kemikalija i položiti ispit.

 

Kako bismo mogli pristupiti organizaciji tečaja, molimo da nam se do 15.04.2013. godine  javite u tajništvo Udruženja i prijavite za tečaj.

           

OBAVEZA FIZIČKIH OSOBA KOJE SE BAVE PROMETOM ILI  KORIŠTENJEM OPASNIH KEMIKALIJA

 

Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07)   propisuju se uvjeti za prometom ili korištenjem opasnih kemikalija označenih kao : vrlo otrovne  - T+, otrovne kemikalije – T, štetne kemikalije- Xn, nagrizajuće kemikalije – C, nadražujuće kemikalije – Xi, , kemikalije koje dovode do preosjetljivosti, kancerogene kemikalije, mutagene kemikalije i reproduktivno toksične kemikalije.

 

Pravne i fizičke osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– imati odgovarajuće prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanje opasnih kemikalija koje u pogledu lokacije, načina izgradnje, kvalitete zidova i podova, osvijetljenosti, prozračivanja, temperature i vlažnosti odgovaraju sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima,
– imati osigurana odgovarajuća zaštitna sredstva za radnike koji rade s opasnim kemikalijama,
– imati odgovarajuću opremu za rad s opasnim kemikalijama koja je otporna na djelovanje kemikalija s kojima dolazi u dodir te
– imati upute o načinu pružanja prve pomoći u slučaju nezgode kao i sredstva za pružanje prve pomoći i sredstva za dekontaminaciju i uklanjanje opasnih kemikalija.
Pravne ili fizičke osobe koje se bave prometom na malo ili koriste opasne kemikalije označene kao štetne, nagrizajuće s oznakom da izazivaju opekotine, nadražujuće, i kemikalije koje dovode do preosjetljivosti mogu sve poslove obavljati u jednoj prostoriji koja zadovoljava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete

                                  

 

 Predsjednik, Mladen Županić

 

 

Izdaje: Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec – tel/fax: 049/550 979, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tiraž: 300 kom. Izlazi 3-4 puta godišnje. Dostavlja se poštom ili faksom svim članovima Udruženja.

Za izdavača: Mladen Županić – predsjednik Udruženja. Uređuje: Gordana Novosel – tajnica Udruž

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner