OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Obrtni vodič Zakoni i propisi NOVI ZAKONI I PROPISI 2013.

NOVI ZAKONI I PROPISI 2013.

E-mail Ispis

NOVI ZAKONI I PROPISI 2013.

Narodne novine 160/2013 od 31. prosinca 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

Narodne novine 159/2013 od 30. prosinca 2013. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice

Narodne novine 158/2013 od 27. prosinca 2013. godine

Uredba o izmjenama zakona o boravišnoj pristojbi

Narodne novine 157/2013 od 24. prosinca 2013. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu

Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće

Narodne novine 156/2013 od 23. prosinca 2013. godine

Uredba o visini plaće

Narodne novine 153/2013 od 18.prosinca 2013. godine

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Zakon o građevinskoj inspekciji

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencije od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove poreznog savjetovanja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pošiljkama za koje nije potrebno rješenje o veterinarskim uvjetima za uvoz

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravinika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i topinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije

Narodne novine 151/2013 od 16.prosinca 2013. godine

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2014.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2013.

Narodne novine 148/2013 od 11.prosinca 2013. godine

Zakon o Poreznoj upravi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama Zakona o područjima posebne državne skrbi

Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima

Narodne novine 146/2013 od 9.prosinca 2013. godine

Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinara iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o izmjenama  Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima

Narodne novine 145/2013 od 6.prosinca 2013. godine

Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda

Narodne novine 143/2013 od 2.prosinca 2013. godine

Zakon o obrtu

Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

Narodne novine 142/2013 od 29.studenoga 2013. godine

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih prizvoda

Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

Pravilnik o agrotehničkim mjerama

Pravilnik o dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnim vina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 7. prosinca 2001.- 8Evid.broj 23/01) - sedme izmjene i dopune

Kolektivni ugovor za graditeljstvo ( Pročišćeni tekst )

Narodne novine 141/2013 od 27.studenoga 2013. godine

Zakon o leasingu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pivu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o soli

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jestivim uljima i mastima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći uniflornog meda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sirevima i proizvodima od sireva

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o keksima i keksima srodnim proizvodima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima

Narodne novine 140/2013 od 22.studenoga 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Narodne novine 138/2013 od 18.studenoga 2013. godine

Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

Narodne novine 137/2013 od 15.studenoga 2013. godine

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Narodne novine 136/2013 od 13.studenoga 2013. godine

Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. - 2020.

Narodne novine 127/2013 od 18.listopada 2013. godine

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Naputak o provedbi članka 73. stavka 4 Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14.srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izvora, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

Narodne novine 126/2013 od 16.listopada 2013. godine

Pravilnik o dodacima prehrani

Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu

Narodne novine 125/2013 od 11.listopada 2013. godine

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Popis hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda

Pravilnik o praćenju štetnih događaja vezano uz medicinske proizvode

Pravilnik o dobroj praksi u prometu na veliko medicinskim proizvodima i uvjetima za upis u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o žigu

Narodne novine 113/2013 od 11.rujna 2013. godine

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskog pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske

Narodne novine 112/2013 od 6.rujna 2013. godine

Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 202- "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja " unutar IPARD programa

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu

Narodne novine 111/2013 od 4.rujna 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Ispravak Odluke o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2., 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva

Narodne novine 108/2013 od 28. kolovoza 2013. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za uređenje voda

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Narodne novine 107/2013 od 28. kolovoza 2013. godine

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o listi trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz mesa divljih zečeva, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja te o zahtjevima veterinarskog certificiranja

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o popisu trećih zemalja, područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi te o zahtjevima veterinarskog certificiranja

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namjenjene stavljanju na tržište Republike Finske i Kraljevine Švedske

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o smanjenju prevalacije Salmonella Enteritidis i Salomonela Typhimorium u purana

Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o uvjetima zdravlja životinja i uvjetima za izdavanje cetifikata za uvoz pčela ( Apis mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja

Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku

Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja

Narodne novine 106/2013 od 23. kolovoza 2013. godine

Pravilnik o visini naknade za skupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Narodne novine 99/2013 od 31. srpanj 2013. godine

Odluka o oslobođenju od obveza fiskalizacije u prometu gotovinom za prigodnu prodaju na sajmovima, priredbama i izložbama, do 1 listopada 2013. godine

Odluka o oslobođenju od obveza fiskalizacije u prometu gotovinom za djelatnost ovlaštenih mjenjača, do 1. listopada 2013. godine

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu

Narodne novine 96/2013 od 24. srpanj 2013. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Narodne novine 94/2013 od 22. srpanj 2013. godine

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Narodne novine 93/2013 od 19. srpanj 2013. godine

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o inspekcijama u poljoprivredi

Zakon o izmjenama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila

Pravilnik o promidžbenim aktivnostima

Narodne novine 91/2013 od 17. srpanj 2013. godine

Pravilnik za plinske aparate

Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika

Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Narodne novine 90/2013 od 12. srpanj 2013. godine

Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju reklamiranju i prezentiranju hrane

Pravilnik o stavljanju izvan snage pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti

Narodne novine 89/2013 od 10. srpanj 2013. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o EORI broju

Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o električnom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju Programa osposobljavanja dadilja

Narodne novine 88/2013 od 8. srpanj 2013. godine

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika u području tekstila

Narodne novine 86/2013 od 5. srpanj 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dopunama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnih baterijama i akumulatorima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

Narodne novine 85/2013 od 4. srpanj 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila

Ispravak pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Narodne novine 84/2013 od 3. srpanj 2013. godine

Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda

Narodne novine 83/2013 od 1. srpanj 2013. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o radionicama za tahografe

Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa

Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse

Pravilnik o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove

Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvole za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekova na veliko

Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko

Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijekova u promet

Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije

Narodne novine 82/2013 od 30. lipnja 2013. godine

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Narodne novine 81/2013 od 29. lipnja 2013. godine

Zakon o hrani

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

Narodne novine 80/2013 od 28. lipnja 2013. godine

Zakon o tržištu toplinske energije

Zakon o normizaciji

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostatka pesticida u i na hrani i hrani životinje biljnog i životinjskog podrijetla

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

Zakon o obveznom zdravstvenom obrazovanju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

Pravilnik o dopuni Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp

Dopuna popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izložbenih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

Tehnički propis za aluminijske konstrukcije

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Narodne novine 79/2013 od 27. lipnja 2013. godine

Porez na dodanu vrijednost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješće o energetskim pregledima građevina

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Narodne novine 78/2013 od 26. lipnja 2013. godine

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certifikatu zgrada

Narodne novine 77/2013 od 24. lipnja 2013. godine

Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnožavanje loze

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 76/2013 od 21. lipnja 2013. godine

Zakon o građevnim proizvodima

Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

Narodne novine 75/2013 od 20. lipnja 2013. godine

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Izmjena liste tradicionalnih izraza za vino

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage

Narodne novine 74/2013 od 19. lipnja 2013. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje

Narodne novine 73/2013 od 18. lipnja 2013. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Narodne novine 72/2013 od 17. lipnja 2013. godine

Zakon o državnim potporama

Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Narodne novine 70/2013 od 12. lipnja 2013. godine

Pravilnik kojim se propisuju posebni uvjeti koji se primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije

Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jestivim uljima i mastima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima

Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

Narodne novine 69/2013 od 10. lipnja 2013. godine

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

Narodne novine 68/2013 od 7. lipnja 2013. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

Narodne novine 67/2013 od 5. lipnja 2013. godine

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Narodne novine 66/2013 od 4. lipnja 2013. godine

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

Narodne novine 64/2013 od 28. svibnja 2013. godine

Pravilnik o trošarinama

Pravilnik o EORI broju

Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

Narodne novine 63/2013 od 27. svibnja 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine"Hoteli"

Narodne novine 62/2013 od 24. svibnja 2013. godine

Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadzornih predmeta

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Narodne novine 60/2013 od 22. svibnja 2013. godine

Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala

Pravilnik o uvjetima za priznanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz koji se može uvoziti

Narodne novine 59/2013 od 20. svibnja 2013. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima

Pravilnik o granicama ozračenja

Narodne novine 58/2013 od 17. svibnja 2013. godine

Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište "Noviteta"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine

Narodne novine 57/2013 od 15. svibnja 2013. godine

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuje u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00)

Narodne novine 56/2013 od 10. svibnja 2013. godine

Zakon o informiranju potrošača o hrani

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača

Narodne novine 55/2013 od 8. svibnja 2013. godine

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodatku na plaću i načinu isplate plaće

Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

Narodne novine 54/2013 od 7. svibnja 2013. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Narodne novine 52/2013 od 3. svibnja 2013. godine

Uredba o kriterijima, pravilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu

Narodne novine 51/2013 od 30. travnja 2013. godine

Uredba o visini minimalne plaće

Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monotoringu određenih tvari i njegovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama

Narodne novine 50/2013 od 29. travnja 2013. godine

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Narodne novine 49/2013 od 26. travnja 2013. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

Narodne novine 48/2013 od 24. travnja 2013. godine

Zakon o sprečavanju sukoba interesa (pročišćeni tekst)

Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja

Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namjenjenim za konzumaciju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima vinove loze

Narodne novine 46/2013 od 17. travnja 2013. godine

Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2013.

Narodne novine 43/2013 od 12. travnja 2013. godine

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti

Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Narodne novine 42/2013 od 10. travnja 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o držanju pčela i kastru pčelinje paše

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o informiranju potrošaća o hrani

Naputak o izmjenama Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja Propisanih Naredbom o mjerama zaštite od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

Narodne novine 40/2013 od 5. travnja 2013. godine

Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

Narodne novine 39/2013 od 3. travnja 2013. godine

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o minimalnoj plaći

Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe

Zakon o uvozu hrane i hrane za životninje iz trećih zemalja

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

Narodne novine 38/2013 od 29. ožujka 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdrastvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i normativma prava na zdrastvenu zaštitu iz obveznog zdrastvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

Odluka o dopuni Odluke o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdrastvene zaštite radnika

Narodne novine 37/2013 od 28. ožujka 2013. godine

Zakon o dadiljama

Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja

Narodne novine 36/2013 od 27. ožujka 2013. godine

Pravilnik o kategorijama krmiva koje koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji gospodarstva na kojima se drže kokoši nesilice

Narodne novine 33/2013 od 20. ožujka 2013. godine

Uredba o graničnim prelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor

Narodne novine 31/2013 od 13. ožujka 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima monotoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove upotrebe

Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila

Narodne novine 29/2013 od 8. ožujka 2013. godine

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

Pravilnik o dopuni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu i prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

Pravilnik o sadržaju prijave i tehničkedokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizamate o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama

Narodne novine 28/2013 od 6. ožujka 2013. godine

Zakon o tržištu plina

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima

Narodne novine 26/2013 od 1. ožujka 2013. godine

Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njegovom financiranju u 2013. godini

Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

Narodne novine 25/2013 od 28. veljače 2013. godine

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinarskim proizvodima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i građi

Narodne novine 23/2013 od 25. veljače 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje

Narodne novine 22/2013 od 22. veljače 2013. godine

Zakon o trošarinama

Zakon o tržištu električne energije

Narodne novine 20/2013 od 20. veljače 2013. godine

Odluka o usvajanju jamstvenog programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

Odluka o usvajanju Izmjena jamstvenih programa i općih uvjeta za izdavanje jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do  2013.

Narodne novine 18/2013 od 15. veljače 2013. godine

Zakon o kemikalijama

Zakon o dopunama Zakona o provedbi uredbe(EZ) br. 1907/206 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje  i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se imenuje i dopunjuje Direktiva 2001/18EZ

Narodne novine 6/2013 od 16. siječnja 2013. godine

Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i pomladak domaće peradi

Narodne novine 5/2013 od 11. siječnja 2013. godine

Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz državne koje ih koriste

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji gospodarstva na kojima se drže kokoši nosilice

Narodne novine 3/2013 od 7. siječnja 2013. godine

Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Izvadak iz odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2013. godinu

Narodne novine 2/2013 od 3. siječnja 2013. godine

Naredba o načinu plaćanja prihoda proračuna, obveznik doprinosa za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini

Narodne novine 1/2013 od 2. siječnja 2013. godine

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner