OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Ustroj

E-mail Ispis

USTROJ OBRTNIČKE KOMORE KRAPINSKO -ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

Skupština OKKZŽ


Svečana sjednica Skupštine OKKZŽ

Skupština OKKZŽ je najviše tijelo upravljanja OKKZŽ, a sačinjavaju je predstavnici članova i članica OKKZŽ. Skupština OKKZŽ ima 23 člana.

Članovi Skupštine OKKZŽ mandatno razdoblje 2018. - 2022. godina:

Stjepan Kotarski

Nenad Kučiš

Renata Stepan

Stanko Čičko

Sanja Lež

Zdravko Košec

Branko Greblički

Ivica Mlinarić

Tomica Jurinjak

Damir Čuček

Mario Kiseljak

Mario Petek

Dario Filipaj

Ivan Pildek

Lidija Božiček

Davorka Hohnjec

Franjo Sente

Miro Čaržavec

Davor Pleško

Tomislav Mihelić

Mario Očić

Darko Varga

Marijan Jembrih

Višnja Loparić

Ivan Štahan

Skupština OKKZŽ:
- donosi Statut, te njegove izmjene i dopune
- donosi Financijski proračun, program rada, odluku o visini i osnovici komorskog doprinosa
- odobrava godišnji izvještaj o radu i završni račun
- usklađuje jedinstvenu politiku financiranja ukupnog komorskog sustava
- odlučuje o najznačajnijim pitanjima razvoja obrtništva
- imenuje i razrješava predsjednika, potpredsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora
- bira i opoziva predstavnike u Skupštinu HOK-a

NADZORNI ODBOR OKKZŽ

Nadzorni odbor OKKZŽ ima predsjednika i 2 člana

Silvija Sirovec

Valerija Kiseljak

Martina Jurinjak

Nadzorni odbor OKKZŽ nadzire:
- Provedbu Statuta i drugih općih akata OKKZŽ, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova
- Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima OKKZŽ - Ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda prema Statutu i drugim općim aktima OKKZŽ.

UPRAVNI ODBOR OKKZŽ

Upravni odbor OKKZŽ ima 9 članova, a članovi Upravnog odbora jesu predsjednici udruženja obrtnika:

Mandatno razdoblje 2018. - 2022. godina:

Stjepan Kotarski    - UO Bedekovčina

Nenad Kučiš         - UO Stubica

Dragutin Ulama     - MUO Klanjec

Vladimir Vidović    - UO Krapina

Mirko Blažičević    - UO Krapinske Toplice

Josip Grofelnik     - UO Pregrada

Ivica Roginić        - UO Sveti Križ Začretje

Miro Čaržavec      - UO Zabok

Darko Varga         - UO Zlatar

Upravni odbor OKKZŽ:
- Provodi odluke i zaključke Skupštine
- Predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
-Odlučuje o prigovorima na pojedinačne akte donesene u OKKZŽ,
- Usklađuje međusobne interese cehova
- Osniva radna tijela OKKZŽ, odbore i komisije
- Imenuje i razrješava predstavnike
OKKZŽ u druge organizacije i tijela.

PREDSJEDNIK KOMORE

Predsjednik OKKZŽ:
- predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
- usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava
- brine se da rad tijela OKKZŽ bude u skladu sa Statutom i Zakonom
- surađuje sa KZŽ, jedinicama lokalne samouprave, područnim
obrtničkim komorama i drugim tijelima i institucijama u zemlji i inozemstvu,
- predsjednika OKKZŽ u odsutnosti zamjenjuju potpredsjednici.


 

Davor Pleško
predsjednik

Dragutin Ulama
potpredsjednik

Miro Čaržavec
potpredsjednik

 

CEHOVI, ODBORI I KOMISIJE OKKZŽ


CEH FRIZERA OKKZŽ

Predsjednica: Višnja Loparić

Potpredsjednica: Liljana Cvrtila

Ostale članice: Vesna Mitrečić, Ana Preglej, Jadranka Grozaj, Diana Tepeš, Sanja Lež, Dubravka Mišak Skočaj i Renata Ščukanec Hopinski.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

CEH GRADITELJSTVA OKKZŽ

Predsjednik: Miro Čaržavec

Potpredsjednik: Juraj Krivec

Ostali članovi: Vlado Franc, Dubravko Gašpar, Milan Frljužec, Dražen Kos, Robert Sirovec, Davor Lisak i Dražen Maček.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

CEH PRIJEVOZNIKA OKKZŽ

Predsjednik: Dario Filipaj

Potpredsjednik: Josip Hanžek

Ostali članovi: Damir Stanić, Davor Čusak, Tomislav Horvat, Gordan Javorić, Mladen Sinković i Ivan Vidović.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

CEH PROIZVODNOG OBRTA OKKZŽ

Predsjednik: Josip Grofelnik

Potpredsjednik: Krešimir Ivan Rajačić

Ostali članovi: Anita Ana Bačani, Branimir Lovrečki, Mario Kiseljak, Milan Leštek, Robert Črnjević, Branko Jureša i Siniša Klancir.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

CEH TEKSTILACA OKKZŽ

Predsjednica: Damir Oborovečki

Potpredsjednica: Tatjana Vidović

Ostali članovi: Jasna Bogović Pavlina.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

CEH TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA OKKZŽ

Predsjednik: Vlasta Hubicki

Potpredsjednik: Darko Varga

Ostali članovi: Hrvoj Vrančić, Drago Petek, Lilijana Javorić Ilic i Bojan Podhraški.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

CEH TRGOVINE OKKZŽ

Predsjednik: Ivan Bajsić

Potpredsjednik: Mladen Županić

Ostali članovi: Silvija Bačani, Zdravko Krušec, Davorka Hohnjec, Damir Osrečak, Darko Mišak, Mario Mak i Smiljana Krajnik.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

CEH UGOSTITELJA OKKZŽ

Predsjednik: Branko Greblički

Potpredsjednik: Zdravko Klanjčić

Ostali članovi: Ivan Jaković, Damir Čuček, Damir Tumpa, Dragutin Bračun, Ivan Đurkin Benkotić i Marijan Jembrih.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

CEH USLUŽNOG OBRTA OKKZŽ

Predsjednik: Stanko Čičko

Potpredsjednik: Mario Petek

Ostali članovi: Dragutin Jurčec, Mario Budimir, Darko Matkun, Nikola Gajšak, Franjo Sente, Mario Posavec i Hrvoje Horvat.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI OKKZŽ

Predsjednik: Mario Petek

Potpredsjednik: Ivan Štahan

Ostali članovi: Dragutin Jurčec, Želimir Krištofić, Vlado Večerić, Vjekoslav Filipaj, Sanja Lež, Robert Sirovec i Tomislav Vrhovec.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN OKKZŽ

Predsjednik: Stjepan Prekratić

Potpredsjednik: Josip Hranić

Ostali članovi: Zlatko Ban, Silvija Sirovec, Vjekoslav Gorup i Đurđa Drempetić.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO OKKZŽ

Predsjednik: Nenad Kučiš

Potpredsjednik: Miljenko Filipčić

Ostali članovi: Stjepan Hrvoj, Dragutin Ulama, Željko Šalković, Ivan Pildek i Siniša Klancir.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

ODBOR ZA INFORMIRANJE OKKZŽ

Predsjednik: Krešimir Ivan Rajačić

Potpredsjednik: Tomica Jurinjak

Ostali članovi: Emil Miholić, Ivica Mlinarić, Stanko Čičko, Renato Fiorencis i Zoran Kuljak.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

ODBOR ZA PRAĆENJE I RAZVOJ KOMORSKOG SUSTAVA I STATUT OKKZŽ

Predsjednik: Ivan Štahan

Ostali članovi: Nikola Ulama, Goran Košutić, Darko Bolfek, Darko Matkun, Veljko Podboj, Josip Hanžek i Dragutin Šćuric.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

ODBOR ZA SAJMOVE OKKZŽ

Predsjednik: Franjo Turk

Potpredsjednik: Kruno Krčelić

Ostali članovi: Anita Grofelnik, Mario Kiseljak, Neven Krušelj, Mirko Blažičević, Ana Sinković, Davor Franc i Mario Kvež.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

ODBOR ZA STRUKOVNU IZOBRAZBU OKKZŽ

Predsjednik: Ivan Gorički

Potpredsjednica: Neven Krušelj

Ostali članovi: Mirjana Kozina Zajec, Krunoslav Martinko, Stanko Čičko, Željko Borošak i Damir Tumpa.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

ODBOR ZA UMIROVLJENE OBRTNIKE OKKZŽ

Predsjednik: Darko Bolfek

Ostali članovi: Josip Novosel, Ivica Pogačić, Ivan Šlogar, Katarina Brundula, Željko Škrlec i Zvonko Čiček.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

KOMISIJA ZA DODIJELU PRIZNANJA OKKZ

Predsjednik: Darko Novosel

Potpredsjednik: Darko Varga

Ostali članovi: Anica Sys, Tomislav Horvat, Igor Kerep, Dubravko Ceraj, Zdravko Klanjčić i Stjepan Tkalčević.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

KOMISIJA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Predsjednik: Mario Micak

Ostali članovi: Marijan Vurnek, Damir Sporiš, Darko Bolfek, Stjepan Štruklec i Zlatko Varga.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

SEKCIJA PUTNIČKOG PRIJEVOZA OKKZŽ

Predsjednik: Josip Hanžek

Ostali članovi: Branko Šaronja, Stjepan Cvrtila, Miljenko Filipčić, Zdravko Domitran i Branko Lisek.

Mandat: 2014. - 2018. g.

TAJNIK OKKZŽ

Tajnik OKKZŽ:
-
Odgovoran je za provedbu politike tijela OKKZŽ, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata
- Organizira rad tijela OKKZŽ - Rukovodi radom Komorskog ureda prema svojim ovlastima
- Obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste tijela OKKZŽ


Tajnik OKKZŽ: Renata Vranić, mag.oec.

KOMORSKI UREDAna Mužar, ing. Ana Haramina                           Sandra Klasić
Odjel za obrazovanje Odjel za financije                       Odjel za Cehove

 

 

 

 

 

TERITORIJALNI USTROJ

Predstavnici OKKZŽ za Skupštinu Hrvatske obrtničke komore su: Miro Čaržavec - UO Zabok i Nenad Kučiš - UO Stubica.

 

ČLANSTVO PO CEHOVIMA

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner