OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Obrtni vodič Zakoni i propisi NOVI ZAKONI I PROPISI 2012.

NOVI ZAKONI I PROPISI 2012.

E-mail Ispis

NOVI ZAKONI I PROPISI  2012.

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije skreće pozornost obrtnicima na slijedeće zakone i propise objavljene u Narodnim novinama: (kliknite na "link")

Narodne novine 147/2012 od 31. prosinca 2012. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2013. godinu

Narodne novine 146/2012 od 28. prosinca 2012. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunu i naplati naknade za korištenje voda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o količinama brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani

Narodne novine 145/2012 od 27. prosinca 2012. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje

Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

Pravilnik o mjernim jedinicama

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Narodne novine 144/2012 od 21. prosinca 2012. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca  za kalendarsku godinu 2013.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Narodne novine 143/2012 od 20. prosinca 2012. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

Narodne novine 137/2012 od 12. prosinca 2012. godine

Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina

Narodne novine 136/2012 od 07. prosinca 2012. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Narodne novine 134/2012 od 05. prosinca 2012. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje boja i lakova

Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2013. godini

Narodne novine 133/2012 od 03. prosinca 2012. godine

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Narodne novine 131/2012 od 29. studenoga 2012. godine

Pravilnik o mesnim proizvodima

Narodne novine 130/2012 od 28. studenoga 2012. godine

Odluka o dopunama Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori za osiguranje kratkoročnih izvoznih kredita

Tehnički propisi o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

Narodne novine 129/2012 od 23. studenoga 2012. godine

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

Ispravak Pravilnika o osposobljavanja kandidata za vozače

Narodne novine 128/2012 od 21. studenoga 2012. godine

Odluke Hrvatske obrtničke komore imenovanja Suda časti

Narodne novine 124/2012 od 14. studenoga 2012. godine

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače

Narodne novine 123/2012 od 09. studenoga 2012. godine

Zakon o izmjenama Zakona o obveznim zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

Narodne novine 120/2012 od 31. listopada 2012. godine

Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

Pravilnik o sadržaju obračuna plaća, naknade plaće i otpremnine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o voćnim vinima

Narodne novine 115/2012 od 18. listopada 2012. godine

Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice

Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

Narodne novine 114/2012 od 17. listopada 2012. godine

Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti strojeva

Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti niskonaponske električne opreme

Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti plinskih aparata

Narodne novine 112/2012 od 11. listopada 2012. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Ovršni zakon

Narodne novine 111/2012 od 10. listopada 2012. godine

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

Narodne novine 106/2012 od 26. rujna 2012. godine

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Pročišćeni tekst)

Narodne novine 105/2012 od 21. rujna 2012. godine

Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Narodne novine 102/2012 od 12. rujna 2012. godine

Pravilnik o oznakama izvornosti zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o dopuni Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor, asulam, flufenoksurom, masne alkohole, novaluron i propizoklor

Narodne novine 101/2012 od 6. rujna 2012. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice RH

Narodne novine 100/2012 od 05. rujna 2012. godine

Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini

Narodne novine 98/2012 od 29. kolovoza 2012. godine

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Narodne novine 93/2012 od 10.kolovoza 2012. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa

Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u RH

Narodne novine 88/2012 od 01. kolovoza 2012. godine

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine

Narodne novine 90/2012 od 03. kolovoza 2012. godine

Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika HOK-e

Narodne novine 81/2012 od 19. srpnja 2012. godine

Pravilnik o EORI broju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

Narodne novine 78/2012 od 13. srpnja 2012. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Zakon o dopuni Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Narodne novine 76/2012 od 09. srpnja 2012. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Narodne novine 70/2012 od 28. lipnja 2012. godine

Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2013. godinu

Narodne novine 65/2012 od 13. lipnja 2012. godine

Dopuna rješenja o utvrđivanju cijene obrtnice

Narodne novine 64/2012 od 08. lipnja 2012. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu

Narodne novine 63/2012 od 06. lipnja 2012. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

Narodne novine 61/2012 od 01. lipnja 2012. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Pravilnik o izmjanama i dopunama Pravilnika o doprinosima

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu

Ispravak Pravilnika o razvrstavanju građevina i skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara

Narodne novine 57/2012 od 23. svibnja 2012. godine

Zakon o poticanju zapošljavanja

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Narodne novine 56/2012 od 17. svibnja 2012. godine

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

Popis oznaka hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda

Narodne novine 55/2012 od 16. svibnja 2012. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

Narodne novine 50/2012 od 02. svibnja 2012. godine

Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Narodne novine 45/2012 od 20. travnja 2012. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

Narodne novine 41/2012 od 11. travnja 2012. godine

Pravilnik o jestivim uljima i mastima

Pravilnik o mazivim mastima

Narodne novine 29/2012 od 07. ožujka 2012. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunam Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Narodne novine 22/2012 od 23. veljače 2012. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Narodne novine 19/2012 od 17. veljače 2012. godine

Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnog doprinosa

Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

Narodne novine 17/2012 od 10. veljače 2012. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt


 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner