OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Novosti OKKZŽ Financiranje provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID -19 - Javni poziv KZŽ

Financiranje provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID -19 - Javni poziv KZŽ

E-mail Ispis PDF

U ime OKKZŽ skrećemo pažnju članstvu kako je Krapinsko-zagorska županija osigurala sredstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima – obrtnicima u turizmu u 2021. godini koja se odnose na sufinanciranje provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID -19 stranih gostiju kojima je pružena usluga smještaja na području Krapinsko-zagorske županije.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Krapinsko-zagorske županije pravnim i fizičkim osobama (Podnositelji zahtjeva) za financiranje provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID -19 gostiju stranog državljanstva koji su ostvarili minimalno dva ili više noćenja u nekom od  smještajnih objekata registriranih na području Krapinsko- zagorske županije.

Prihvatljivi korisnici sredstava Županije su pravne i  fizičke osobe  koji:

  • su registrirani za pružanje usluge smještaja u sektoru turizma (trgovačka  društva izvan javnog sektora, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje se bave pružanjem ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu,
  • imaju prebivalište/sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
  • su pozitivno poslovali u 2020. godini (odnosi se na pravne osobe i obrte),
  • imaju podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
  • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (ukoliko je prihvatljivo),
  • u posljednje tri fiskalne godine nije im dodijeljen  iznos veći  od 200 000 EUR-a  na ime de minimis potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, te njezina produljenja  temeljem Uredbe komisije (EU)20250/972 od 02.srpnja 2020. godine
  • su pružili uslugu smještaja gostima stranog državljanstva   u trajanju od minimalno dva noćenja te za iste kod Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije platili  brzo antigensko testiranje na COVID-19.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi  provođenja brzog antigenskog testiranja  na  COVID -19  gostiju stranog državljanstva, radi povratka u zemlju prebivališta, za koje je u sustavu e- Visitor evidentirano pružanje usluge smještaja od minimalno dva noćenja kod poduzetnika/podnositelja zahtjeva, a antigensko testiranje je provedeno kod Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije (ZZJZKZŽ).

Prihvatljivi su troškovi nastali od 12. lipnja 2021. g. do 31. listopada 2021. godine.

Zahtjevu za ostvarenje potpore podnositelj   zahtjeva je obavezan priložiti račun ZZJZKZŽ za izvršenu uslugu antigenskog testiranja kao i izvod s poslovnog računa  iz koje je vidljivo da je navedeni račun plaćen.

Sredstva Županije

Županija će Korisnicima dodjeljivati sredstva za pokriće provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID-19 u  100% iznosu za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2021. godine sve do utroška sredstava osiguranih Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu („Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije“ broj 53A/20 i 10/21) u okviru proračunskih pozicija Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu na poziciji R6995 u iznosu od 300.000,00 kuna.

Zahtjevi se mogu podnositi od 01. do 30. studenog 2021. godine za troškove učinjene u svim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2021. g.)  ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome što prije nastupi.

Detaljne informacije dostupne su na www.kzz.hr .

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner