OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Novosti OKKZŽ Zaključci 24. izvanredne sjednice Upravnog odbora OKKZŽ

Zaključci 24. izvanredne sjednice Upravnog odbora OKKZŽ

E-mail Ispis PDF

Dana 10. kolovoza 2021. g. održana je 24. izvanredna sjednica Upravnog odbora Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije (OKKZŽ) sa slijedećim Dnevnim redom:   1.   E-savjetovanje o obrascu prethodne procjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu, 2.   Ostale informacije i prijedlozi: - Prijedlog novih partnera - potpisnika Ugovora OKKZŽ po Projektu HOK Obrtnik plus Zagorje INTERNATIONAL d.o.o. i TV- KZŽ - ZAGORSKA TELEVIZIJA. Sukladno raspravi na aktualno E-savjetovanje resornog Ministarstva na sjednici su istaknute slijedeće činjenice:

OKKZŽ ima višegodišnju tradiciju organiziranja obrtnika s osnovnim ciljevima promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih, obrtničkih interesa pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 Hrvatska obrtnička komora u okviru svojih ovlasti koje proizlaze iz Zakona o obrtu od 1994.g. ima javnu ovlast u području obrazovanja za potrebe obrtništva. Temeljem te ovlasti OKKZŽ naročito skrbi o licenciranju obrtničkih radionica za primanje naučnika na naukovanje, do sada je licencirano ukupno 638 gospodarskih subjekata Krapinsko-zagorske županije (obrta i poduzeća), čime je osiguran praktični dio naukovanja za učenike koji se školuju po Jedinstvenom modelu obrazovanja, a od kojih će veliki broj naučnika bit zaposlenici tih licenciranih radnji, što i je bit naukovanja.

U OKKZŽ majstorski ispit je položilo 1.190 kandidata čime se osigurao značajan broj kompetentnih mentora koji su spremni dobrovoljno sudjelovati u obrazovanju  čime postaju društveno odgovorni poslodavci jer ostvaruju dobrobit za širu zajednicu i društvo u cjelini, s napomenom da su mnogi i sami postali vlasnici vezanih obrta Krapinsko-zagorske županije.

U OKKZŽ  ispit Stručne osposobljenosti do sada je položilo 744 kandidata, temeljem čega su kandidati i sami postali uspješni vlasnici gospodarskih subjekata u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Nastavno velikoj problematici upisa učenika u obrtnička zanimanja, OKKZŽ je u suradnji s Udruženjima obrtnika, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje-PS Krapina, srednjim školama  KZŽ te uz naknadno priključivanje i osobitu potporu Krapinsko-zagorske županije pokrenula hvalevrijedan partnerski projektu «Prezentacija obrtničkih i ostalih srednjoškolskih programa» za roditelje i učenike 7. i 8. razreda. Ističemo kako je OKKZŽ prva područna obrtnička komora koja je pokrenula ovakav projekt, te je temeljem zapaženih rezultata  na nivou Hrvatske obrtničke komore, izabrana za zrcalni projekt koji pozitivno utječe na povećanje upisa učenika u deficitarna srednjoškolska zanimanja.

Kako bi učenicima obrtničkih programa pružila mogućnost odvijanja kvalitetne praktične nastave OKKZŽ ukupno je donirala 216.830,00 kuna za opremanje praktikuma Srednjih strukovnih škola Krapinsko-zagorske županije, a svake godine kroz Partnerstvo za razvoj OKKZŽ sudjeluje u definiranju deficitarnih obrtničkih zanimanja, koja za tu šk. godinu stipendiraju Županija i JLS.

OKKZŽ redovno surađuje sa srednjim strukovnim školama KZŽ te daje svoju suglasnost pri upisu novih strukovnih programa, sukladno kretanju potrebe na tržištu rada i obrtništva Krapinsko-zagorske županije.

OKKZŽ je u suradnji s resornim Ministarstvom  od školske godine 1995./1096. do školske godine 2012./2013. stipendirala  ukupno 133 učenika deficitarnih obrtničkih zanimanja.

Stalna i obvezna aktivnost OKKZŽ posvećena je promotivnim aktivnostima svojih članova putem organiziranih nastupa na mnogobrojnim sajmovima u zemlji i inozemstvu, a što potvrđuju dobivene nagrade kako za pojedinačni nastup obrtnika tako i za cjeloviti komorski nastup. OKKZŽ jedan je od organizatora tradicionalnog Zagorskog gospodarskog zbora u Krapinsko-zagorskoj županiji.

OKKZŽ je u kontinuitetu organizator  mnogobrojnih ciljanih  seminara i edukacija za razne djelatnosti kao što su knjigovodstveni servisi, frizerska, cvjećarska i ugostiteljska djelatnost, uz uspješnu organizaciju posjeta mnogobrojnim međunarodnim, regionalnim i specijaliziranim sajmovima u RH i EU. Uz HOK, POK i Udruženja obrtnika redovito se prosljeđuju sve aktualne informacije vezane za poslovanje u obrtništvu, a sjednice Skupštine, Upravnog odbora, Cehova, Odbora i Komisija OKKZŽ redovno su definirale Odluke i Zaključke kojima su pokrenute mnoge inicijative i rješavana aktualna problematika obrtništva.

Zahvaljujući partnerskom odnosu  OKKZŽ i Krapinsko-zagorska županija realizirani su  mnogobrojni hvalevrijedni projekti financirani uz značajnu  potporu županije:

«Monografija tradicijskih i umjetničkih obrta Krapinsko-zagorske županije» , «Sufinanciranje nastupa i posjeta sajmovima u RH i ostalim članicama EU»

«Sufinanciranje Edukacijsko-izložbenog centra tradicijskih, umjetničkih i ostalih obrta OKKZŽ», «Dodjela bespovratnih potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima»

«Katalog tradicijskih i umjetničkih obrta Krapinsko-zagorske županije» , «Katalog metaloprerađivačke industrije Krapinsko-zagorske županije»

Katalog «Od temelja do krova», «Prezentacija obrtničkih i ostalih srednjoškolskih programa», «Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja»

Važnost  opstanka jedinstvenog  sustav organiziranosti obrta HOK-a kroz tri razine  vidljiva je upravo u aktualnoj novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom virusa COVID-19, Hrvatska obrtnička komora predložila je Vladi i nadležnim ministarstvima prijedloge mjera za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo i gospodarstvo, a temeljem istog OKKZŽ i devet Udruženja obrtnika se uključilo također u navedene aktivnosti.

Nastavno, na inicijativu HOK-a, OKKZŽ je uputila zamolbu o istom i prema Krapinsko-zagorskoj županiji a devet pripadajućih Udruženja obrtnika je, sukladno svom teritorijalnom ustroju, prema pripadajućim JLS uputilo također predmetne Zamolbe za hitno donošenje mjera ublažavanja negativnih posljedica na obrtništvo izazvanih pandemijom COVID-19.

Ozbiljnost situacije za obrtnike i pitanje egzistencije najavljenom Odlukom o potrebi ograničenja rada i mjera ponašanja na području Krapinsko-zagorske županije od 17. ožujka 2020. godine tražilo je od našeg sustava hitno uključivanje u realizaciju što većeg broja mjera za smanjivanje posljedica koje će zahvatiti velik broj obrtnika, a Zahtjevi upućeni od strane OKKZŽ i pripadajućih Udruženja obrtnika bili su slijedećeg sadržaja: odgoda i smanjenje koncesija, odgoda i smanjenje najma/zakupa, smanjenje i odgoda komunalne naknade, smanjenje i odgoda vodnih naknada, ukidanje poreza na potrošnju, smanjenje i odgoda plaćanja režija u lokalnoj nadležnosti (komunalna poduzeća, plin, voda i sl.), ukidanje, smanjenje i odgoda ostalih lokalnih poreza, osiguravanje provedbe mjera zaštite na tržnicama, osnivanje interventnog fonda za financijsku pomoć obrtnicima i poduzetnicima.

Sukladno navedenom, te kako obrtništvo čini konkurentan, inovativan i na znanju utemeljen gospodarski sektor s značajnim doprinosom u zapošljavanju i gospodarskom razvoju kako naše županije tako i na razini RH, a kako je časno i vrijedno promicati dobrobit obrta i obrtništva Krapinsko-zagorske županije, ovom prigodom u ime OKKZŽ ističemo  partnere koji mogu potvrditi važnost opstanka OKKZŽ temeljem mnogobrojnih zajednički uspješno realiziranih projekata kojima utječemo na opstanak i razvoj obrtništva županije:

Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Zagorska razvoja agencija d.o.o., Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Srednje strukovne škole Krapinsko-zagorske županije, Muzeji Hrvatskog zagorja, Zagrebačka i Privredna poslovna banka, Mediji Krapinsko-zagorske županije

U ime OKKZŽ ističemo kako višegodišnji jedinstveni sustav organiziranosti obrta HOK-a kroz tri razine  mora ostati, budući se isti nadopunjavaju te isključivo i samo zajednički čine bitan sustav koji uspješno zastupa obrtništvo na sve tri razine: državnoj, županijskoj i lokalnoj.

Uz navedeno skrećemo pažnju na činjenicu kako se  ukidanjem područnih obrtničkih komora neće povećati kvaliteta usluga koje se pružaju obrtnicima, te će se ostvariti minimalna ili nikakva ušteda. Nastavno, predložena racionalizacija  komorskog sustava neće dovesti do bitnog financijskog rasterećenja obrtništva, odnosno, učinak izmjena i dopuna u gospodarskom smislu je neznatan te se podržava procjena izravnih učinaka  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na izmjene i dopune Zakona o obrtu.

Zaključno, smatramo da postoji daleko veći broj naknada  (radiotelevizijska pristojba za svaki prijemnik u autu, ZAMP naknade, naknada za slivne vode i za uređenje voda, naknade za uporabu javnih cesta i sl.)  čijim bi se ukidanjem ili ciljanim umanjenjem mogla ostvariti  značajno veća rasterećenja koja bi zasigurno  utjecala na konkurentnost gospodarstva RH.

Izvanredna sjednica Upravnog odbora OKKZŽ zaključena je sa zadovoljstvom prihvaćenim ponudama za sklapanje novih Ugovora OKKZŽ po Projektu HOK Obrtnik plus sa:

1. Zagorje INTERNATIONAL d.o.o. koje je ponudilo članstvu OKKZŽ popustom od 20 % za oglašavanje na sve usluge koji ovaj digitalni medij pruža ( oglašavanje na News portalu, Facebook stranici i digitalnim novinama )

2. ZAGORSKA TELEVIZIJA koja omogućuje članstvu OKKZŽ popust od 30 % na programske proizvode do kraja 2021. godine, a za članove OKKZŽ koji obrte otvorili nakon 01.01.2021. godine  osiguran je specijalni popust u  iznosio bi 50% na definirane usluge.

Ažurirano Petak, 13 Kolovoz 2021 11:18  

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner