OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Zlatar Evidencija subjekata koji obavljaju djelatnost s hranom

Evidencija subjekata koji obavljaju djelatnost s hranom

E-mail Ispis
Svi subjekti koju posluju s hranom ne životinjskog podrijetla i/ili su prema Zakonu o hrani u nadležnosti sanitarne inspekcije dužni su provesti evidenciju svih svojih objekata sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/08, 55/09, 130/10).
  
Objekti koji podliježu evidenciji (registraciji): 
    - Objekti u kojima se proizvodi i prerađuje hrana neživotinjskog podrijetla
    - Objekti u kojima se proizvodi i prerađuje hrana koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla
    - Objekti u kojima se skladišti hrana neživotinjskog podrijetla i objekti veleprodaje
    - Sve kategorije ugostiteljskih objekata: skupina barovi; skupina restorani; skupina kantine i pripremnice obroka
    - Sve maloprodajne objekte, tj trgovine, osim trgovina gdje se prodaje meso, riba i dr. hranom životinjskog podrijetla
 
U slučaju da postojeći objekti koji posluju s hranom nisu upisani u upisnik kod Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, neka hitno podnesu zahtjev, jer će kod sljedećeg nadzora sanitarni inspektori postupiti u skladu sa Zakonom o sanitarnoj inspekciji.                               
 

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izdaje Rješenje o evidenciji objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i Izvod iz evidencije objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i po potrebi na zahtjev.

Rok za podnošenje prijave za postojeće objekte je 25. listopada 2008.

Novi objekti prijavu podnose prije početka rada u objektu. Izvod iz evidencije objekta ne stariji od 6 mjeseci dokaz je da je objekt pod nadzorom nadležne inspekcije i da isti udovoljava propisima o hrani.

Troškovi postupka evidencije
Visina naknade koju uplaćuje subjekt koji obavlja poslovanje s hranom za pokrivanje troškova postupka evidencije, iznosi 70,00 kn za izdavanje rješenja o evidenciji i izdavanje ovjerenog izvatka iz evidencije subjekta s jednim objektom.
Ukoliko subjekt ima više objekata visina naknade za izdavanje rješenja o evidenciji i izdavanje ovjerenog izvatka iz evidencije, za svaki idući objekt iznosi 30,00 kn.
 
Iznos naknade uplaćuje se na:
broj žiro računa 1001005-1863000160
model 62
poziv na broj 7005-1732-100935
svrhu uplate troškovi evidencije objekta
 
   Postupak evidencije moguće je provesti na dva načina:
1.      ELEKTRONSKA EVIDENCIJA – evidencija putem interneta
Postupak elektronske evidencije:
•  Subjekt koji želi ostvariti evidenciju elektronskim putem, aplikaciji pristupa putem adrese http://upisnik.mzss.hr
Nakon ispunjavanja obrasca, potrebnu dokumentaciju treba dostaviti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi:
1.      Rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar subjekta koji posluje s hranom
2.      Isprintanu poruku zaprimljenu e-mailom od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi koja potvrđuje da je zahtjev za evidenciju zaprimljen  + 50,00 kn državne pristojbe (biljega) po zahtjevu odnosno objektu.
3.      Kopija uplate za pokriće troškova postupka evidencije
 Dokumentacija se može poslati poštom ili neposredno predati u pisarnicu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na adresi:
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
Ksaver 200a
10 000 ZAGEB
Nakon što Ministarstvo zdravstva zaprimi elektronski zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju obraditi će podatke, te odobriti ili odbiti evidenciju o čemu će subjekt biti obaviješten elektronskim putem.
Uz svaki odobreni zahtjev subjekt će zaprimiti osobne pristupne podatke (korisničko ime i šifru). Pomoću pristupnih podataka subjekt može pristupiti ažuriranju podataka za nastale promjene za evidentirane objekte.
 
 2.      PODNOŠENJEM PISANOG ZAHTJEVA
pisani zahtjev podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na adresu:
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
Ksaver 200a
10 000 ZAGEB

 Postupak evidencije:

Na gore navedenu adresu potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1.      Ispunjen obrazac zahtjeva za evidenciju + 50,00 kn državne pristojbe (biljega) po zahtjevu odnosno objektu (Obrazac je moguće podići u: Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ksaver 200a, Zagreb)
2.      Rješenje o upisu u sudski ili obrtnički registar subjekta koji posluje s hranom
3.      Kopiju uplate za pokriće troškova postupka evidencije (70,00 kn za prvi , za svaki idući objekt iznosi 30,00 kn )

Detaljnije podatke o registraciji mogu se naći na stranicama Ministarstva (http://www.mzss.hr/hr/zdravstvo_i_socijalna_skrb/zdravstvo/registracija_objekata).

 

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner