OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna

Pravo na povrat naknade kod izvoza/iznosa ambalaže

E-mail Ispis

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom - ZOGO opisano je načelo „onečišćivač plaća” –proizvođač otpada snosi troškove, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog onečišćenja koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti. Temeljem ZOGO-a doneseni provedbeni propisi propisuju obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, način izračuna i iznos naknade gospodarenja posebnom kategorijom otpada. Ukoliko izvozite/iznosite proizvode u ambalaži izvan RH imate pravo na povrat uplaćene naknade.

 

 

Izvoz/iznosa proizvoda u ambalaži odnosno povlačenja proizvoda u ambalaži s tržišta na koju je plaćena naknada

Obveznik plaćanja naknade u slučaju izvoza proizvoda u ambalaži ili povlačenja proizvoda pakiranih u ambalažu s tržišta RH na koju su plaćene naknade ima pravo na povrat uplaćene naknade. Pravo povrata naknade ima samo proizvođač/uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu, a pravo na povrat ostvaruje se povodom podnesenog zahtjeva Fondu:

 • Popunjenog obrazaca A10,
 • priložene vjerodostojne dokumentacije (račun u slučaju iznosa u zemlje EU, MRN u slučaju izvoza u treće zemlje, specifikacije proizvoda).

- Rok za dostavu zahtjeva za izvoz, nije propisan,

Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Izvoz/iznos EE opreme

Izvoz/iznosa EE opreme na koju je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade, a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

 • Popunjenog obrasca IU/PEEO,
 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),

- Rok za dostavu zahtjeva za izvoz – 30 dana od datuma izvoza/iznosa,

Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Izvoza/iznos vozila

Izvoza/iznos vozila proizvedena u RH na koje je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade, a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

 • Popunjenog obrasca OV1,
 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr),
 • Preslika prometne dozvole,
 • Datum uvoza/unosa ili proizvodnje vozila,

- Dostava zahtjeva zaprima se od Prosinca 2015.

Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Izvoz/iznos guma

Izvoz/iznos guma proizvedene u RH na koje je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade, a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

 • Popunjenog obrasca IPG,
 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),

- Dostava zahtjeva zaprima se od Prosinca 2015,

Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Izvoz/iznos baterija i akumulatora

Izvoz/iznos baterija i akumulatora na koje je plaćena naknada ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade,a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

 • Popunjenog obrasca OBA1,
 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),

- Rok za dostavu zahtjeva – 30 dana od datuma izvoza/iznosa,

Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Izvoz/iznos ulja

Izvoz/iznos ulja je plaćena naknada  ostvaruje se pravo na povrat uplaćene naknade (bilo kao izvoz pojedinačnog proizvoda ili ugrađenih u proizvode nakon čije uporabe nastaju otpadna ulja, npr.transformatori), a pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/ unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i platio naknadu. Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

 • Popunjenog obrasca IISMU,
 • Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije i dr.),

- Rok za dostavu zahtjeva – 30 dana od datuma izvoza/iznosa,

Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade.

Podsjećamo:

Odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnom ambalažom odnose se na svu ambalažu stavljenu na tržište (primarna - čep, staklenka, etiketa; sekundarna - kartonska kutija; tercijarna - paleta) i na sav ambalažni otpad.

Ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača. Ambalaža predstavlja i nepovratne predmete namijenjene za izradu ambalaže koja će se koristiti za spomenute namjene kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.

Obveznik:

- Proizvođač – (proizvođač i uvoznik/unosnik proizvoda) pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području RH proizvode pakirane u ambalažu

- Mali proizvođač – pravna ili fizička osoba-obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području RH proizvode pakirane u ambalažu u količinama manjim od onih propisanih Pravilnikom:

300 kg ambalaže od stakla;

100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom;

50 kg ambalaže od metala;

50 kg ambalaže od plastike;

50 kg ambalaže od drva;

50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala;

Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od naprijed navedenih količina ambalažnog materijala smatra se malim proizvođačem i ne podliježe obvezi plaćanja naknada ni obvezi označavanja ambalaže sukladno Pravilniku osim ako stavlja na tržište na području RH pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade (bez obzira na količinu koju stavlja na tržište) – plaća povratnu naknadu

Obveza plaćanja naknada nastaje:

-Stavljanje na tržište – uvoz/unos proizvoda na područje RH odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvoda proizvedenih u RH

- Omogućavanje dostupnosti na tržištu –  podrazumijeva svaku isporuku proizvoda za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu u RH, uključujući internetsku prodaju i dr. načine omogućavanja dostupnosti putem komunikacije na daljinu, za vlastite potrebe ili u okviru trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno

Pri tome potrebno je voditi Evidencije, dostava podataka i plaćanje naknade o:

- proizvodima pakiranim u ambalažu i ambalaži tih proizvoda, mjestu i državi nabave ili isporuke, količini proizvoda pakiranih u ambalažu stavljenih na tržište na području RH, količini ambalaže proizvoda stavljenih na tržište na području RH, količini izvezenih te količini povučenih s tržišta na području RH proizvoda pakiranih u ambalažu i ambalaži tih proizvoda

- količinama novonabavljene povratne ambalaže i količini povratne ambalaže koju kao svoj proizvodni otpad direktno predao obrađivaču

Dostava podataka

Proizvođač podatke dostavlja Fondu tromjesečno do 10.-og u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje odnosno godišnje do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu putem:

- Obrasca AO10 (Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže)

- Obrasca AO3 (Izvješće o vrsti i količini povratne - višekratne) ambalaže stavljene na tržište na području RH)

- mali proizvođač – iako nije u obvezi plaćati naknadu gospodarenja u obvezi je dostavljati podatke Fondu na obrascu AO10 najkasnije do 01.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner