OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Obrazovanje Postupak prilikom traženja duplikata javne isprave HOK-a

Javni poziv za Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

E-mail Ispis

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“. Namjena sredstava je za obrazovanje u 2017. i 2018. godini. Za 2017. g. se mogu prijaviti samo oni koji se nisu prijavili u 2017. godini.

Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom se zaprima isključivo od 01.3.2018. do iskorištenje sredstava, ali ne dulje od 2.11.2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom predaje pošiljke u poštanski ured. Datum i vrijeme predaje prijave u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv.

Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje. NAPOMENA: Podnositelji prijave koji u trenutku podnošenja prijave imaju registriran gospodarski subjekt prijavljuju se propisanim prijavnim obrascem i dokumentacijom za GOSPODARSKE SUBJEKTE, u suprotnom podnose prijavu propisanim obrascem i dokumentacijom za FIZIČKE OSOBE.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA u prilogu

a) MIKRO, MALA I SREDNJA PODUZEĆA

Sufinanciranje troškova polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti ili majstorskog ispita

1. Ispunjeni Prijavni obrazac COOG/2018 za gospodarske subjekte

2. Preslika uvjerenja o položenom ispitu izdanog od Hrvatske obrtničke komore

3. Preslika dokaza o uplaćenim sredstvima za polaganje/pripremu ispita

4. Preslika potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)

5. Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)

6. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa Podnositelja

7. Ispunjena Izjava o korištenju potpore/naknade po drugoj osnovi

 

Sufinanciranje troškova polaganja pomoćničkog ispita

1. Ispunjeni Prijavni obrazac COOG/2018 za gospodarske subjekte

2. Preslika svjedodžbe o pomoćničkom ispitu

3. Preslika dokaza o uplaćenim sredstvima za polaganje ispita

4. Preslika potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)

5. Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)

6. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa Podnositelja

7. Ispunjena Izjava o korištenju potpore/naknade po drugoj osnovi

Sufinanciranje troškova prekvalifikacije prema verificiranim programima prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

1. Ispunjeni Prijavni obrazac COOG/2018 za gospodarske subjekte

2. Preslika ugovora o prekvalifikaciji zaključenog s ustanovom za obrazovanje odraslih

3. Preslika dokaza/uplatnica o plaćenoj školarini

4. Preslika dokaza o uspješno završenoj prekvalifikaciji, odnosno svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi te preslike svjedodžbi o uspješno završenom I, II, III razredu

5. Preslika potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)

6. Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)

7. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa Podnositelja

8. Ispunjena Izjava o korištenju potpore/naknade po drugoj osnovi

Sufinanciranje troškova izdavanja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja

1. Ispunjeni Prijavni obrazac COOG/2018 za gospodarske subjekte

2. Preslika dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja

3. Preslika dokaza/uplatnice o uplaćenim sredstvima za izdavanje dozvole (licencije)

4. Preslika potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)

5. Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)

6. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa Podnositelja

7. Ispunjena Izjava o korištenju potpore/naknade po drugoj osnovi

b) FIZIČKE OSOBE

Sufinanciranje troškova polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti ili  majstorskog ispita

1. Ispunjeni Prijavni obrazac COOF/2018 za fizičke osobe

2. Preslika uvjerenja o položenom ispitu izdanog od Hrvatske obrtničke komore

3. Preslika dokaza o uplaćenim sredstvima za polaganje/pripremu ispita

4. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa Podnositelja prijave

5. Ispunjena Izjava o korištenju potpore/naknade po drugoj osnovi

Sufinanciranje polaganja pomoćničkog ispita

1. Ispunjeni Prijavni obrazac COOF/2018 za fizičke osobe

2. Preslika svjedodžbe o pomoćničkom ispitu

3. Preslika dokaza o uplaćenim sredstvima za polaganje ispita

4. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa Podnositelja

5. Ispunjena Izjava o korištenju potpore/naknade po drugoj osnovi

Sufinanciranje troškova prekvalifikacije prema verificiranim programima prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

1. Ispunjeni Prijavni obrazac COOF/2018 za fizičke osobe

2. Preslika ugovora o prekvalifikaciji zaključenog s ustanovom za obrazovanje odraslih

3. Preslika dokaza/uplatnica o plaćenoj školarini

4. Preslika dokaza o uspješno završenoj prekvalifikaciji, odnosno svjedodžbu o završenoj srednjoj      stručnoj spremi te preslike svjedodžbi o uspješno završenom I, II, III razredu

5. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa Podnositelja prijave 6. Ispunjena Izjava o korištenju potpore/naknade po drugoj osnovi

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom i pečatom od strane osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno ako je Podnositelj prijave obrt potpisom vlasnika i pečatom obrta, odnosno potpisom fizičke osobe koja podnosi prijavu.  NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave, nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije, niti u originalu, niti u preslikama.

 

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner