OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Sveti Križ Začretje Novi Zakoni i Propisi objavljeni u Narodnim novinama

Novi Zakoni i Propisi objavljeni u Narodnim novinama

E-mail Ispis

Narodne novine 109/2017 od  10. studenoga 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu osiguravanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica

Narodne novine 108/2017 od  08. studenoga 2017. godine

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatra građenjem, a za koje je potrebna lokacijska dozvola

Narodne novine 107/2017 od  03. studenoga 2017. godine

Odluka o imenovanju članova Odbora za gospodarstva Hrvatskog sabora

Narodne novine 105/2017 od  27. listopada 2017. godine

Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika

Pravilnik o poslovanju prilikom upućivanju opće procjena privremenog rada upućenog radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavaca u Republici Hrvatskoj

Narodne novine 104/2017 od  25. listopada 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Pravilnik o EORI broju

Narodne novine 102/2017 od  18. listopada 2017. godine

Zakon o zaštiti životinja

Narodne novine 101/2017 od  12. listopada 2017. godine

Zakon o prekograničnoj provedbi odluke o novčanoj kazni u području upućivanja radnika

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u Javnoj nabavi

Narodne novine 100/2017 od  11. listopada 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

Narodne novine 93/2017 od  15. rujna 2017. godine

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade

Narodne novine 92/2017 od  13. rujna 2017. godine

Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

Pravilni o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca

Narodne novine 90/2017 od  09. rujna 2017. godine

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinim pojedinim dijelovima radi obavljanja reguliran profesije u području vezanih obrta

Narodne novine 86/2017 od  30. kolovoza 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Narodne novine 82/2017 od  23. kolovoza 2017. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika

Narodne novine 79/2017 od  11. kolovoza 2017. godine

 

Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze

Pravilnik o izmjenama Pravilnika inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani

Narodne novine 78/2017 od  09. kolovoza 2017. godine

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i razvrstavanje naselja u turističke razrede

Narodne novine 77/2017 od 04. kolovoza 2017. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Narodne novine 75/2017 od 31. srpnja 2017. godine

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Narodne novine 74/2017 od 28. srpnja 2017. godine

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Narodne novine 73/2017 od 26. srpnja 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Naredba o izmjeni Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

Ispravak Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Narodne novine 72/2017 od 21. srpnja 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

Narodne novine 70/2017 od 19. srpnja 2017. godine

Zakon o osiguranju radničkih tražbina

Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu

Narodne novine 69/2017 od 14. srpnja 2017. godine

Zakon o koncesijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda tržišnog natjecanja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade

Narodne novine 68/2017 od 13. srpnja 2017. godine

Odluka o porezima Grada Klanjca

Narodne novine 67/2017 od 12. srpnja 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Narodne novine 65/2017 od 07. srpnja 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Narodne novine 64/2017 od 05. srpnja 2017. godine

Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima

Narodne novine 61/2017 od 28. lipnja 2017. godine

Odluka o porezima Grada Zlatara

Narodne novine 59/2017 od 21. lipnja 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Narodne novine 53/2017 od 07. lipnja 2017. godine

Tehnički propisi za staklene konstrukcije

Pravilnik o načinu uzimanja i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora

Narodne novine 52/2017 od 02. lipnja 2017. godine

Pravilnik o ostvarivanju oslobađanja od carina

Pravilnik o odgovarajućem smještaju

Narodne novine 47/2017 od 17. svibnja 2017. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o medu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom

Narodne novine 46/2017 od 12. svibnja 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Pravilnik o provedbi mjere 4. "Ulaganja u fizičku imovinu" podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i /ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi, IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Narodne novine 45/2017 od 10. svibnja 2017. godine

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

Narodne novine 44/2017 od 5. svibnja 2017. godine

Odluka o donošenju Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017.-2010. s Akcijskim planom provedbe 2017.-20120.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner