OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Obrtni vodič Zakoni i propisi NOVI ZAKONI I PROPISI 2011.

NOVI ZAKONI I PROPISI 2011.

E-mail Ispis

NOVI ZAKONI I PROPISI  2011.

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije skreće pozornost obrtnicima na slijedeće zakone i propise objavljene u Narodnim novinama: (kliknite na "link")

Narodne novine 107/2011 od 19. rujna 2011. godine

6. Uredba o izmjenama Uredbe o carinskoj tarifi za 2011. godinu

Narodne novine 108/2011 od 21. rujna 2011. godine

1. Odluka o preferencijalnim carinskim kvotama pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda

Narodne novine 109/2011 od 23. rujna 2011. godine

7. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

12. Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj pričuvi

Narodne novine 110/2011 od 28. rujna 2011. godine

4. Izmjene Mreže javne zdravstvene službe

Narodne novine 111/2011 od 26. rujna 2011. godine

1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Narodne novine 112/2011 od 30. rujna 2011. godine

1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o pristupu stručnom usavršavanju

2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika

8. Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete

LEX KALENDAR

DATUM

PROPIS

STANJE

24.09.2011.

Uredba o carinskoj tarifi za 2011. godinu (NN 138-3527/2010)

promjena

24.09.2011.

Uredba o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2011. godinu (NN 106-2126/2011)

stupa na snagu

01.10.2011.

Uredba o carinskoj tarifi za 2011. godinu (NN 138-3527/2010)

promjena

01.10.2011.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (NN 109-2151/2011)

stupa na snagu

01.10.2011.

Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109-2147/2011)

stupa na snagu

01.10.2011.

Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (NN 39-878/2009)

promjena

01.10.2011.

Zakon o zaštiti požara (NN 92-2588/2010)

promjena

IZVOR: TAX-FIN-LEX (portal)  PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

 1. 1. Kolektivni ugovor za putničke agencije (Narodne novine 94-1578/2002)
 2. 2. Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (Narodne novine 39-878/2009)
 3. 3. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine 40-980/2006)
 4. 4. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine 117-3418/2007)

br. 109/2011 od 23. rujna 2011.

Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Ovom se Uredbom propisuje najviši iznos naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine. Uredba stupa na snagu 1. listopada 2011. godine.

Narodne novine 96/2011 od 19. kolovoza 2011. godine

Nastavni plan i okvirni obrazovni program - Automehatroničar

Nastavni plan i okvirni obrazovni program - Instalater kućnih instalacija

Narodne novine 97/2011 od 24. kolovoza 2011. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture u 2011. godini

Narodne novine 99/2011 od 31. kolovoza 2011. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Narodne novine 86/2011 od 25. srpnja 2011. godine

Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na plovilima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske

Narodne novine 88/2011 od 27. srpnja 2011. godine

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2011.

Narodne novine 89/2011 od 29. srpnja 2011. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

Narodne novine 90/2011 od 02. kolovoza 2011. godine

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona i elektroničkim komunikacijama

Narodne novine 91/2011 od 03. kolovoza 2011. godine

Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje poticaja za proizvodnju biogoriva za prijevoz

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

Narodne novine 76/2011 od 06. srpnja 2011. godine

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava

Pravilnik o načinu prijavljivanja i izvještavanja o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju

Narodne novine 77/2011 od 07. srpnja 2011. godine

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture u 2011. godini

Narodne novine 78/2011 od 08. srpnja 2011. godine

Uredba o izmjenama Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe rezervnog postupka u postupcima provoza i izvoza

Narodne novine 80/2011 od 13. srpnja 2011. godine

Zakon o uslugama

Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

Narodne novine 81/2011 od 14. srpnja 2011. godine

Pravilnik izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku zaštite okoliša

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

Narodne novine 82/2011 od 15. srpnja 2011. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga

Narodne novine 61/2011 od 03. lipnja 2011. godine

Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Hrvatski Sabor je na sjednici održanoj 20. svibnja 2011. godine po hitnom postupku donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, s Konačnim prijedlogom zakona kojim se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Predložene izmjene i dopune Zakona o radu odnose se na nešto fleksibilnije uređivanje instituta radnog vremena u dijelu u kojem se kolektivnim ugovorima sada mogu, osim iznimaka o dnevnom i tjednom odmoru, urediti i iznimke u pogledu noćnog rada, a što će omogućiti da noćni radnici u Zakonom propisanim djelatnostima ne moraju nužno raditi u osmosatnom dnevnom radu, već mogu raditi po rasporedu 12-24-12-48 sati. Također, ovim se zakonskim prijedlogom omogućuje i veće odstupanje od punog radnog vremena u slučaju njegovog nejednakog trajanja po tjednima, kod primjene instituta rasporeda radnog vremena, na način da isti sada nije ograničen na dvanaest sati mjesečno, već je povećan na dvadeset četiri sata mjesečno. Uvažavajući posebne specifičnosti u pojedinim djelatnostima koje su intenzivne tijekom jednog razdoblja godine, izmijenjen je institut preraspodjele radnog vremena, na način da isti ne mora biti uređena na razini kalendarske godine, već u razdoblju koje ne može biti duže od dvanaest neprekinutih mjeseci, a koji ne moraju nužno biti i kalendarska godina. Ujedno je omogućeno da preraspodijeljeno radno vrijeme kod poslodavaca koji posluju sezonski, može trajati i duže od pedeset šest sati tjedno, ali ne duže od šezdeset sati, pod istim uvjetima kao i do sada, odnosno da je tako ugovoreno kolektivnim ugovorom i da su radnici na takav rad dali pisani pristanak. Isto tako, zbog potrebe učestalog tumačenja važećih odredbi o godišnjem odmoru, osobito o pravu na razmjerni dio godišnjeg odmora radnika koji tijekom kalendarske godine radi kod više poslodavaca, predloženim izmjenama i dopunama, preciznije se uređuje navedeni institut. Početkom primjene novoga Zakona o radu uočena je nemogućnost primjene članka 79. stavka 3. Zakona, kojim je propisano da se radniku kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, ugovor o radu može otkazati samo uz suglasnost radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika koji ima sva prava i obveze radničkog vijeća, te da u slučaju neutemeljenja radničkog vijeća, odnosno ne postojanja sindikalnog povjerenika u njegovoj ulozi, tu suglasnost može nadomjestiti sudska ili arbitražna odluka. Naime, predloženom izmjenom Zakona postupak otkazivanja za tu kategoriju radnika usklađen je s propisanim postupkom otkazivanja za sve radnike, čime nisu umanjena druga prava radnika kod kojih postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti.  Alan Vajda, Savjetnik za pravna pitanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

Narodne novine 62/2011 od 06. lipnja 2011. godine

Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prehrambenim aditivima

Ispravak Pravilnika o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem

Narodne novine 63/2011 od 08. lipnja 2011. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

Narodne novine 64/2011 od 10. lipnja 2011. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

IZVOR: TAX-FIN-LEX (portal) PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

 1. Zakon o radu
 2. Pravilnik o prehrambenim aditivima
 3. Zakon o mirovinskom osiguranju
 4. Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije

Pravilnikom se propisuju uvjeti i način podnošenja, te sadržaj i način popunjavanja ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije, kao i druge posebnosti provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije za robu koja se unosi u carinsko područje Republike Hrvatske, odnosno iznosi iz carinskog područja Republike Hrvatske. Pravilnik stupa na snagu 14. lipnja 2011. godine.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prehrambenim aditivima

Pravilnik stupa na snagu 14. lipnja 2011. godine.

Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

Ovim se Zakonom propisuje što se smatra obavljanjem neregistrirane djelatnosti te iznimke, sudionici, ovlasti za suzbijanje neregistrirane djelatnosti, nadzor nad provođenjem ovoga Zakona, upravne mjere te prekršajnopravne sankcije. Zakon stupa na snagu 11. lipnja 2011. godine.

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

Zakonom se uređuje ustrojstvo, poslovi, način rada, prava, dužnosti i ovlasti prosvjetne inspekcije.  Zakon stupa na snagu 11. lipnja 2011. godine. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 50/95 i 73/97).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Zakon stupa na snagu 11. lipnja 2011. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Zakon stupa na snagu 11. lipnja 2011. godine.

BRUXELLES - Hrvatska je na međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila pregovore u poglavlju Ribarstvo i tako napravila veliki korak prema završetku pristupnih pregovora, što je sada pitanje tjedana.

"Vrlo smo zadovoljni ishodom konferencije i siguran sam da ovo nije zadnje poglavlje koje zatvaramo ovaj mjesec i sada je kraj pregovora iza ugla", rekao je glavni hrvatski pregovorač Vladimir Drobnjak. Konferencija je održana na veleposlaničkoj, odnosno na razini glavnih pregovarača.  "Također smo zadovoljni i sadržajem dogovora u poglavlju Ribarstvo. Mislim da su svi naši vitalni interesi na Jadranu, interesi hrvatskog ribarstva i ribara u potpunosti zaštićeni i s optimizmom gledamo na to kada će Hrvatska kao članica EU-a biti u još boljoj mogućnosti štititi svoj nacionalni interes, a to je zaštita Jadrana i svih onih koji na Jadranu i od Jadrana žive", rekao je Drobnjak. Mađarski veleposlanik pri EU-u Peter Gyorkos, čija zemlja predsjedava EU-om u ovom polugodištu, izjavio je da je predstavnik Europske komisije na jučerašnjoj pristupnoj konferenciji najavio da će nacrti pregovaračkih stajališta za preostala četiri poglavlja uskoro, sljedećih dana, biti poslana Vijeću EU-a. "Pozorno smo pratili što je rekao predstavnik Europske komisije, koji je rekao da su sada pri kraju s izradom nacrta pregovaračkih stajališta za preostala četiri poglavlja i da će sljedećih dana biti dostavljena Vijeću EU-a. Mogu vam jamčiti da će mađarsko predsjedništvo, bude li ocjena Europske komisije pozitivna, učiniti sve da se pregovori završe do kraja našeg mandata", rekao je Gyorkos. Po diplomatskim izvorima, Komisija bi mogla predati nacrte pregovaračkih stajališta krajem ovoga ili početkom sljedećeg tjedna. Hrvatskoj je ostalo još zatvoriti pregovore u četiri poglavlja - Tržišno natjecanje, Pravosuđe i temeljna prava, Financijske i proračunske odredbe i Ostala pitanja. Hrvatska je u poglavlju Ribarstvo uspjela ispregovarati povoljne odredbe za domaće ribare. U prvom redu, riječ je o prijelaznom razdoblju koje se odnosi na kočarenje. Hrvatski će ribari uz zapadne obale Istre sve do zapadnog ulaska u Kvarnerski zaljev moći s kočaricama prići na milju i pol od obale do 30. lipnja 2014. godine, dok pravna stečevina Europske unije predviđa najmanje tri milje. Tu postoji mogućnost i za trajno izuzeće, pod uvjetom da Hrvatska, nakon što postane članica, donese dobre planove upravljanja ribljim fondom. Uz to, brodovi kraći od 15 metara mogu ići jednu milju od obale pod uvjetom da nema drugih ograničenja u hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu, poput onih koja postoje primjerice u Bračkom kanalu. Četiri hrvatska otoka - Lastovo, Mljet, Vis i Dugi otok - dobili su poseban status glede sufinanciranja projekata iz Europskog ribarskog fonda. Projekte vezane uz ta četiri otoka, EU će sufinancirati u iznosu od 85 posto ukupne cijene projekta, umjesto uobičajenih 75 posto i to vrijedi ne samo za mala i srednja poduzeća, kao što je uobičajeno, nego za sve. U pregovorima u poglavlju Ribarstvo trebalo je riješiti status tzv. malih ribara, kategorije koju europska pravna stečevina ne poznaje. Hrvatska je u ratnom razdoblju i neposredno poslije rata dopuštala registraciju malih ribara kako bi ljudima uz more olakšala život. Riječ je o hibridnoj kategoriji između sportsko-rekreacijskog i profesionalnog ribarstva. Ukupno je izdano oko 13.000 dozvola za malo ribarstvo. Za rješavanja njihova statusa dogovoreno je sljedeće rješenje: 3.500 od 13.000 malih ribara bit će registrirano kao profesionalni ribari, a 2.000 malih ribara moći će zadržati taj status do 2014. kada će se morati odlučiti hoće li postati profesionalni ili sportsko-rekreacijski ribari. Računa se da će od ukupno 13.000 malih ribara njih četiri do pet tisuća otići u profesionalne ribare, a ostali će se tim poslom baviti rekreacijski. Hrvatska je dobila pravo zadržati najveći dio tradicionalnih ribarskih alata, osim obalne povlačne mreže kočice i mreže potegače srdelare, uz obvezu da to opravda kroz svoje planove za upravljanje ribljim fondom. Tu je prije svega riječ o očuvanju tradicijskog načina ribarenja i hrvatske specifičnosti, a manje o komercijalnim razlozima. Kao članica Europske unije Hrvatska će iz Europskog ribarstvenog fonda imati na raspolaganju nešto preko 30 milijuna eura godišnje. Svi hrvatski ribarski brodovi bit će opremljeni satelitskim sustavom nadzora, s ugrađenim tzv. "plavim kutijama", uz pomoć kojih će se u svakom trenutku moći ocijeniti položaj svakog broda i njegovo kretanje. Jedno od težih pitanja koje je trebalo riješiti bilo je pitanje ribarskog dijela Malograničnog sporazuma o prometu i suradnji (SOPS), koji su sklopile Hrvatska i Slovenija 1996. godine. Europska komisija je u pregovorima utvrdila da Slovenija nema povijesno pravo na ribolov u hrvatskim teritorijalnim vodama, ali da postoji međunarodni ugovor koji dopušta hrvatskim ribarima da love u slovenskim teritorijalnim vodama i slovenskim ribarima u hrvatskim teritorijalnom vodama do Vrsara. Međutim, ribarski dio SOPS-a nikada se nije počeo primjenjivati, jer se pokazao neprovedivim budući da se dvije zemlje nisu mogle složiti oko razgraničenja na moru, a sporazum predviđa da se pri izlovu riba moraju poštovati propisi obalne države. Sada je dogovoreno da će se ribarski dio SOPS-a moći početi primjenjivati tek nakon što se međunarodnom arbitražom odredi razgraničenje na moru između Hrvatske i Slovenije. Nakon što međunarodna arbitraža odredi granicu na moru i nakon što se ta odluka počne primjenjivati, u hrvatskim vodama istodobno će najviše 25 slovenskih brodova, od toga pet kočarica, moći ribariti, a isto toliko hrvatskih u slovenskim teritorijalnim vodama. Također su određene kvote - 100 tona godišnje moći će se izloviti u hrvatskim vodama i isto toliko u slovenskim, s tim da se ne smije loviti srednja i velika plava riba poput tune ili skuše. Svi ribari morat će poštovati propise obalne države. Komisija je pristala da se Sloveniji omogući da iz postojećih sredstava prenamijeni dva milijuna eura godišnje kao nadoknadu ribarima jer ne mogu ribariti u hrvatskim vodama dok se ne odredi granica. Ulaskom u Europsku uniju obalne vode nove članice postaju ribolovne vode EU-a, ali u teritorijalnim vodama zemalja članica pravo na ribolov imaju samo njezini ribari osim ako to nije drukčije dogovoreno uzajmnim dogovorom s nekom drugom članicom, kao što je slučaj između Hrvatske i Slovenije. Ulaskom Hrvatske u EU, područje Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP), koji se odlukom Sabora neće primjenjivati na zemlje članica EU-a dok se o tome "ne pronađe rješenje u europskom duhu", postat će vode EU-a, a da ZERP nije proglašen te bi se vode smatrale otvorenim morem. Pregovori o ribarstvu najdulje su trajali od svih poglavlja. Već u fazi screeninga, analitičke usporedbe zakonodavstva s europskim, Slovenija je imala primjedbe na izvješće Komisije. Screening za ribarstvo je dovršeno u lipnju 2006., a izvješće o screeningu ušlo je u Vijeće EU-a tek u srpnju 2008. Hrvatska je predala svoje pregovaračko stajalište za ovo povlavlje 26. rujna 2008., a poglavlje je otvoreno tek 19. veljače 2010. godine.

(Hina)

ZAGREB - Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) se uspostavlja Jedinstvena kontaktna točka, u sklopu Zakona o uslugama temeljem Direktive 2006/123/EZ, koja je važna za pružatelje i primatelje usluga budući je to mjesto na kojem će se omogućiti pristup svim relevantnim informacijama o uslužnim djelatnostima u Hrvatskoj i u državama članicama Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora.

Rekla je to potpredsjednica HGK za gospodarstvo, europske integracije i pitanja EU Vesna Trnokop Tanta na jučerašnjoj konferenciji "Zakon o uslugama i uspostava Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Republici Hrvatskoj" održane u organizaciji HGK i u suradnji s nizozemskim partnerima iz Centra za ekspertizu, Veleposlanstvom Kraljevine Nizozemske u RH te uz podršku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Konačni prijedlog zakona o uslugama Vlada je 26. svibnja uputila u proceduru Hrvatskog sabora, a donošenje se očekuje krajem lipnja, rekla je Ema Culi, ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Donijet je implementacijski plan, a Ministarstvo gospodarstva je nacionalno koordinacijsko tijelo koje svakih šest mjeseci podnosi izvješće o provedbi Vladi. Tržište usluga u razvijenim zemljama ostvaruju i do 70 posto bruto domaćeg proizvoda, a sudjeluju s oko 60 posto u otvaranju novih radnih mjesta. Hrvatska slijedi te trendove pa je zbog toga ovo područje izuzetno značajno, istaknuto je.  Elke Koning, voditeljica Ekonomskog odjela Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u RH naglasila je kako se zadnjih godina vrijednost trgovinske razmjene Hrvatske i Nizozemske povećava. U Hrvatskoj je potrebno poboljšati poduzetničku klimu što bi pored ostalog u većoj mjeri privuklo strane investitore te ubrzalo gospodarski razvoj. U tom kontekstu usvajanje zakona o uslugama, to jest usklađivanje s regulativom EU, predstavlja važan korak. Tako će primjerice Jedinstvena kontaktna točka za usluge u RH biti vrlo važan internetski portal jer će olakšati poslovanje poduzetnika te ubrzati ulazak stranog kapitala.

(Hina)

Narodne novine 57/2011 od 25. svibnja 2011. godine

Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje

Narodne novine 58/2011 od 27. svibnja 2011. godine

Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za taksimetre ugrađene u taksi vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2011. do 31. svibnja 2012. u Republici Hrvatskoj

Narodne novine 59/2011 od 30. svibnja 2011. godine

Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

Narodne novine 60/2011 od 01. lipnja 2011. godine

Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda - Hrvatska autohtona kuhinja

Uputa za primjenu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

Ispravak Minimalne plaće za razdoblje od 1. lipnja 2011. do 31. svibnja 2012. u Republici Hrvatskoj

IZVOR: TAX-FIN-LEX (portal) PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

 1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji
 2. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
 3. Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

USVOJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Hrvatski Sabor je na sjednici održanoj 20. svibnja 2011. godine po hitnom postupku donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, s Konačnim prijedlogom zakona kojim se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Predložene izmjene i dopune Zakona o radu odnose se na nešto fleksibilnije uređivanje instituta radnog vremena u dijelu u kojem se kolektivnim ugovorima sada mogu, osim iznimaka o dnevnom i tjednom odmoru, urediti i iznimke u pogledu noćnog rada, a što će omogućiti da noćni radnici u Zakonom propisanim djelatnostima ne moraju nužno raditi u osmosatnom dnevnom radu, već mogu raditi po rasporedu 12-24-12-48 sati. Također, ovim se zakonskim prijedlogom omogućuje i veće odstupanje od punog radnog vremena u slučaju njegovog nejednakog trajanja po tjednima, kod primjene instituta rasporeda radnog vremena, na način da isti sada nije ograničen na dvanaest sati mjesečno, već je povećan na dvadeset četiri sata mjesečno. Uvažavajući posebne specifičnosti u pojedinim djelatnostima koje su intenzivne tijekom jednog razdoblja godine, izmijenjen je institut preraspodjele radnog vremena, na način da isti ne mora biti uređena na razini kalendarske godine, već u razdoblju koje ne može biti duže od dvanaest neprekinutih mjeseci, a koji ne moraju nužno biti i kalendarska godina. Ujedno je omogućeno da preraspodijeljeno radno vrijeme kod poslodavaca koji posluju sezonski, može trajati i duže od pedeset šest sati tjedno, ali ne duže od šezdeset sati, pod istim uvjetima kao i do sada, odnosno da je tako ugovoreno kolektivnim ugovorom i da su radnici na takav rad dali pisani pristanak. Isto tako, zbog potrebe učestalog tumačenja važećih odredbi o godišnjem odmoru, osobito o pravu na razmjerni dio godišnjeg odmora radnika koji tijekom kalendarske godine radi kod više poslodavaca, predloženim izmjenama i dopunama, preciznije se uređuje navedeni institut. Početkom primjene novoga Zakona o radu uočena je nemogućnost primjene članka 79. stavka 3. Zakona, kojim je propisano da se radniku kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, ugovor o radu može otkazati samo uz suglasnost radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika koji ima sva prava i obveze radničkog vijeća, te da u slučaju neutemeljenja radničkog vijeća, odnosno ne postojanja sindikalnog povjerenika u njegovoj ulozi, tu suglasnost može nadomjestiti sudska ili arbitražna odluka. Naime, predloženom izmjenom Zakona postupak otkazivanja za tu kategoriju radnika usklađen je s propisanim postupkom otkazivanja za sve radnike, čime nisu umanjena druga prava radnika kod kojih postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti.

ZAGREB - Hrvatski sabor danas je izmijenio Zakon o poljoprivrednom zemljištu, kojim se kani pojednostaviti procedura za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, pa i smanjenjem naknada za njegovu prenamjenu.

Zakonske izmjene predviđaju da se za poljoprivredno zemljište koje je sada izvan, ali bi izmjenama prostornog plana bilo u granicama građevinskog područja, naknada smanji s 50 na 5 posto tržišne vrijednosti tog zemljišta, a sa 100 na 10 posto za osobito vrijedno i vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište. Prihvaćen je vladin amandman po kojemu će se tržišna cijena prenamijenjenog poljoprivrednog zemljišta utvrđivati kao tržišna cijena građevinskog, a ne, kako je ranije predloženo, poljoprivrednog zemljišta. Time će se, kazao je ministar poljoprivrede Petar Čobanković, povećati i cijena prenamjene tog zemljišta. Izmijenjenim zakonom mijenjaju se i kriteriji prvenstvenog prava kupnje ili zakupa poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje što se smatra zajedničkim pašnjacima, te propisuje da Agencija za poljoprivredno zemljište iste daje u zakup na rok od 20 godina pašnjačkoj zajednici. Promijenjen je i postupak raspolaganja ribnjacima, kojima bi se umjesto koncesije raspolagalo putem dugogodišnjeg zakupa. Za minirano poljoprivredno zemljište, koje je dano u dugogodišnji zakup ne plaća se zakupnina za prvih četrdeset godina, umjesto dosadašnjih deset godina. (Hina)

ZAGREB - Saborski klubovi i zastupnici podržali su danas predloženo potvrđivanje triju sporazuma o financiranju s Europskom komisijom koji se odnose na IPA program prekogranične suradnje u okviru instrumenata pretpristupne pomoći.

Riječ je o programima prekogranične suradnje s Mađarskom i Slovenijom te o programu jadranske prekogranične suradnje. Vezano uz program prekogranične suradnje s Mađarskom, riječ je o preduvjetu za bespovratno korištenje novca iz pretpristupnog programa IPA za prošlu i ovu godinu, kojim bi se financirali projekti održivog razvoja i turizma, gospodarstva i zajedničkih ljudskih kapaciteta, te tehničke pomoći. Ukupna vrijednost programa je 119,5 milijuna kuna, pri čemu mađarska strana sudjeluje s 66,67 posto sredstava a hrvatska s 33,33 posto ili 300 tisuća kuna. Program prekogranične suradnje sa Slovenijom namijenjen je, pak, unaprjeđenju gospodarskog i društvenog razvoja (turizam i ruralni razvoj, razvoj poduzetništva i društvena integracija), održivog upravljanja okolišem (zaštita okoliša, očuvanje zaštićenih područja, ekološki značajna područja), te tehničke pomoći. Ukupna vrijednost programa iznosi 97,3 milijuna kuna, a Hrvatska, odnosno njezino Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, sufinancirala bi ga s 15 posto ili 350 tisuća kuna. Cilj trećeg sporazuma, onog vezanog uz program jadranske prekogranične suradnje, je poduprijeti suradnju između Hrvatske, Grčke, Italije, Slovenije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije u pogledu revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te povećanja socijalne kohezije. Ukupna vrijednost programa je 560,1 milijuna kuna, a Hrvatska se obvezala sudjelovati s 15 posto ili 320 tisuća kuna. Iako su poduprijeli potvrđivanje sporazuma i istaknuli njihove velike mogućnosti za razvoj pograničnih lokalnih sredina, dio njih je upozorio da dio lokalnih jedinica ni financijski ni stručno nije osposobljeno za pripremu i provedbu pretpristupnih programa pomoći. (Hina)

Narodne novine 53/2011 od 11. svibnja 2011. godine

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini godišnje nak­nade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Narodne novine 54/2011 od 13. svibnja 2011. godine

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vizama

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301. "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

Narodne novine 55/2011 od 18. svibnja 2011. godine

- Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

- Zakon o izmjeni Zakona o hrani

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vinu

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301. "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

Narodne novine 56/2011 od 20. svibnja 2011. godine

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)

- Dopune Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

Donesen Zakon o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistriranih djelatnosti

Na inicijativu Hrvatske obrtničke komore, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor 20. svibnja usvojio je Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistriranih djelatnosti.

Hrvatska obrtnička komora predlagala je donošenje ovakvog zakona dulje od deset godina, ukazujući na ozbiljnost problema nelojalne konkurencije registriranim obrtnicima, koji je u uvjetima gospodarske krize još više naglašen.

Ovim zakonom ograničava se siva ekonomija kao jedna od ključnih boljki hrvatskog gospodarstva i ozbiljna prijetnja gospodarstvu koje funkcionira u legalnoj zoni, budući da siva ekonomija u ovom trenutku u Hrvatskoj, po procjenama iznosi 20 do 30 posto BDP-a tj. 50 – 90 milijardi kuna godišnje.

Zakon zabranjuje obavljanje neregistrirane djelatnosti, posebice slučajeve kada pravna ili fizička osoba obavljaju djelatnosti za koje nisu registrirane i kada nemaju zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registriranih djelatnosti, kao i kada obavljaju djelatnost unatoč zabrani da je obavljaju.

Sudionikom u obavljanju neregistrirane djelatnosti smatra se i fizička i pravna osoba koja naručuje, posreduje ili objavljuje oglas u tisku, putem televizije, radija i drugih medija, ili na neki drugi način dostupan javnosti, u kojem traži ili nudi uslugu koja nije registrirana.

Sada postoji zakonski temelj za postupanje Državnog inspektorata i drugih inspekcijskih službi i mogućnost da provedu nadzor nad neregistriranim djelatnostima, što do sada zbog izostanka kaznenih odredbi nije bilo moguće.

U prijedlogu Zakona predviđene su i iznimke koje se ne smatraju obavljanjem neregistrirane djelatnosti. Riječ je o obavljanju rada za vlastite potrebe, rodbinskoj pomoći, susjedskoj pomoći, obavljanju nužnog rada za sprečavanje nesreće ili otklanjanje posljedica nesreća i volontiranje, pod uvjetom da nema novčane naknade za tako obavljeni posao.

Narodne novine 49/2011 od 29. travnja 2011. godine

Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi

Zakonom o carinskoj službi (NN br. 83/2009) uređuju se poslovi carinske službe, organizacija carinske službe, ovlasti carinskih službenika i njihov ravnopravni položaj.

Usvojenim izmjenama izvršeno je usklađenje odredbi Zakona o carinskoj službi sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku, kao i sa odredbama Zakona o trošarinama kojima se uređuju pitanja provedbe prekršajnog postupka iz nadležnosti carinske službe.

Nije direktno vezano uz poslovanje obrtnika.

Božidar Zoričić, Savjetodavna služba HOK-a

Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

Postojećim Zakonima, uz definiranje osnovnih pojmova, uređen je i postupak registracije koji provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo za registraciju žigova, te drugi postupci u vezi sa registracijama koji su u nadležnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Dana 27. ožujka 2009. usvojen je Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09). Postupovne odredbe zakona iz pojedinih upravnih područja trebaju se uskladiti sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Slijedom navedenog, Zavod je pristupio preispitivanju postupovnih odredaba Zakona, te izradio njegovu izmjenu.

Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonima

Predloženi Zakon mijenja se i dopunjuje kako bi se uskladio sa Zakonom općem upravnom postupku, prvenstveno njegovom odredbom po kojoj se Zakon o općem upravnom postupku primjenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, a pojedina pitanja upravnog postupka mogu se urediti drukčije ako to nije protivno temeljnim odredbama i svrsi tog Zakona a nužno je za postupanje u pojedinim upravnim područjima.

Tako je Zakon o žigu valjalo uskladiti s odredbom Zakona o općem upravnom postupku po kojoj u slučaju nedostatka u podnesku treba stranku na takav nedostatak upozoriti i ostaviti joj rok u kojem će ga otkloniti, ali i drugim novinama predviđenim u Zakonu o općem upravnom postupku.

Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona

Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona postiže se potrebna usklađenost s Zakonom o općem upravnom postupku, te nema posebnog utjecaja na obrtništvo.

mr. sc. Anđelko Vojvoda, Savjetodavna služba

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu

Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2011. godini

Narodne novine 50/2011 od 03. svibnja 2011. godine

Pravilnik o Registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu

Narodne novine 51/2011 od 04. svibnja 2011. godine

Pravilnik o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem

Ovim Pravilnikom propisuju se porezne prijave i drugi podaci bitni za oporezivanje koje porezni obveznici iz čl. 63. st. 6. Općeg poreznog zakona obvezno podnose elektroničkim putem te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i komunikacije elektroničkim putem s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Podsjećamo Vas na koga se odnosi obvezno podnošenje poreznih prijava elektroničkim putem:

 1. 1. porezni obveznici koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike u smislu odredaba Zakona o računovodstvu,
 2. 2. obveznici poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne isporuke) veća od 800.000 kuna, prema pokazateljima utvrđenima na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju porezne prijave ili drugi podaci potrebni za oporezivanje.

Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Neven Završki, Savjetodavna služba

Narodne novine broj: 44/2011 od 18. travnja 2011. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Narodne novine broj: 45/2011 od 20. travnja 2011. godine

Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca

Narodne novine broj: 46/2011 od 22. travnja 2011. godine

Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica

Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o dodacima prehrani

Narodne novine broj: 47/2011 od 26. travnja 2011. godine

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine

Narodne novine broj: 48/2011 od 27. travnja 2011. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativnima pravima na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine broj: 38/2011 od 01.travnja 2011. godine

Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ocjeni sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 00)

Narodne novine broj: 39/2011 od 01. travnja 2011. godine

Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti

Pravilnik o uvjetima i načinu unosa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

Narodne novine broj: 40/2011 od 06. travnja 2011. godine

Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

Uredba o novčanoj naknadi za istraživanje mineralnih sirovina

Pravilnik o kontroli sukladnosti proizvoda u sektoru vina pri trgovini s trećim zemljama

Narodne novine broj: 41/2011 od 07. travnja 2011. godine

Uredba o provedbi Zakona o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku

Pravilnik o javnoovršiteljskim uredima i radnom vremenu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stolnim vodama

Narodne novine broj: 42/2011 od 13. travnja 2011. godine

Pravilnik o izgledu i načinu nošenja odobre službenika za nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti Ministarstva unutarnjih poslova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama

Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja

NN 30/2011

Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za operativni program za regionalnu konkurentnost u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva

Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za malo gospodarstvo u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva

Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za obrt u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva

Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva

NN 31/2011

Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita

Zakon o posebnom porezu na kavu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Odluka o dopuni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama sklapanja ugovora

NN 25/2011

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom na osnovi duga na doprinose

Pravilnik o označavanju hrane i hrane za životinje u ekološkoj proizvodnji

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru

Odluka o kriterijima za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna (thunnus thynnus) na uzgajališta u 2011. godini

NN 26/2011

Zakon o sprečavanju sukoba interesa

Zakon o dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Tunnus Thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (tetrapturus belone)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinskom i voćnom octu

NN 27/2011

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju

NN 22/2011

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu

Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz

NN 23/2011

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o dopuni Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova

NN 24/2011

Pravilnik o dopunama Pravilnik o voćnim vinima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

NN 6/2011

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

NN 7/2011

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera strojarstva

NN 8/2011

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije proizvedene  iz obnovljivih izvora energije i kongeneracije čija se proizvodnja potiče

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 9/2011

Pravilnik o naknadama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama

Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije

Uredba o sporazumima male vrijednosti

Uredba o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske i povjeravanja tom Povjerenstvu poslova upravljanja i raspolaganja imovinom Republike Hrvatske

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2010.

NN 10/2011

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

Pravilnik o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa

NN 4/2011

Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i avakulturi

NN 4/2011

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

NN 5/2011

Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

NN 5/2011

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

NN 5/2011

Pravilnik o ovlaštenjima za energetski pregled građevine

NN 5/2011

Pravilnik o energetskim pregledima građevina

NN 5/2011

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 5/2011

Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE NN 1/2011. – 03. 01. 2011.

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI NN 1/2011. – 03. 01. 2011.

ODLUKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA NN 1/2011. – 03. 01. 2011.

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NN 1/2011. – 03. 01. 2011.

ESKONTNA STOPA HRVATSKE NARODNE BANKE NN 1/2011. – 03. 01. 2011.

PRAVILNIK O SIGURNOSTI IGRAČAKA NN 2/2011. – 04. 01. 2011.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PATENTU NN 3/2011. – 05. 01. 2011.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner