OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Zabok Obavijest o načinu podnošenja prigovora - Zakon o zaštiti potrošaća

Obavijest o načinu podnošenja prigovora - Zakon o zaštiti potrošaća

E-mail Ispis

Sukladno članku 10. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014),trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja mora pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Osim gore navedenog, trgovac je dužan potrošaću omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaxa ili elektroničke pošte.

Obavijest o načinu podnošeja prigovora potrošaća, mora se vidljivo istaknuti u poslovnim prostorijama.

Na dospjele prigovore, trgovac je dužan odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošaća na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pismenog prigovora potrošaća.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kn kazniti će se fizička osoba (obrtnik) u slučaju da:

  • ne omogući podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama ili ne potvrdi primitak prigovora
  • ne omogući podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte
  • u poslovnim prostorijama vidljivo ne istakne obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
  • u pisanom obliku ne odgovori na zaprimljeni prigovor potrošača u poslovnim prostorijama,  kao i na pisane prigovore potrošača zaprimljene putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora
  • ne vodi i ne čuva evidenciju prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača

 

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner