OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Klanjec bilten br. 32 - Poticaji MINPO za 2014.

bilten br. 32 - Poticaji MINPO za 2014.

E-mail Ispis

Sadržaj:

-          Bespovratni poticaji Ministarstva poduzetništva i obrta-PODUZETNIČKI IMPULS 2014.,

-          E-prijava na mirovinsko osiguranje.

 

PROJEKTI  BESPOVRATNIH  POTPORA  MINPO-a za 2014.- PODUZETNIČKI IMPULS ZA 2014.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javne pozive za Projekte bespovratnih poticaja za obrtnike i poduzetnike temeljem Programa poticanja poduzetništva i obrta za 2014. godinu.

Kompletan sadržaj Javnih poziva s objašnjenjima i potrebnom dokumentacijom objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta (www.minpo.hr) i HAMAG INVEST-a (www.hamaginvest.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 31.03.2014. (osim na Mjerama D2.2 te D2.3 na kojima se prijave zaprimaju od 01. 08.2014.).

 

Javni pozivi bit će otvoreni do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014. (osim za Mjeru B2 na kojoj će se prijave zaprimati do 30.05.2014.)

 

Pitanja vezana za Poduzetnički impuls 2014.
 

Za Mjere A2, A3, C2, C3, D1 i D2:

Svi upiti podnose se u pisanom obliku putem obrasca koji možete naći na stranicama www.minpo.hr

 Pitanja možete uputiti i na besplatni info telefon: 0800/234505.

 

Za Mjere A1, B1 i B2:

Svi upiti podnose se u pisanom obliku na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Pitanja možete uputiti i na info telefone: 01/488 10 43 i 01/488 10 15.

 

Odgovori na sva postavljena pitanja objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr i na stranicama HAMAG-INVEST-a www.hamaginvest.hr

Odgovore na najčešće postavljena pitanja za mjere A1, B1 i B2 možete pronaći na: http://www.hamaginvest.hr/potpore/otvoreni-javni-pozivi-2/najcesca-pitanja-i-odgovori/

NAPOMENA: Skupna izjava se više ne ovjerava kod javnog bilježnika.

Informacije o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji te roku prijave za pojedini Projekt dostupne su i u Međuopćinskom udruženju obrtnika Klanjec na telefon 049/ 550 979, GDJE MOŽETE I PREUZETI POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE I OBRASCE ZAHTJEVA.

 

 U tabeli su izvađeni podaci koji se odnose na obrte:

 

  Red  br

NAZIV PROJEKTA

 

KORISNICI I IZNOSI

NAMJENA I IZNOSI

 

    I.

 

MJERA A1: MIKRO PODUZETNIŠTVO I OBRT

 

PRIORITET 1: JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA

 

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU: od 31.03.2014. do  iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014.

 

NAPOMENA:  Uz prijavu se prilažu 3 PONUDE dobavljača ( na temelju ponuda se vrši prijava).

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava se podnosi na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom poštom u 2 primjerka unutar jedne omotnice, isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom :

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Aktivnost A1: Mikro poduzetništvo i obrt“

p.p. 213

10 000 ZAGREB

 

A1.OBRTI –- do 9 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini

- registrirani najmanje 3 mjeseca do trenutka podnošenja prijave

- pozitivno poslovanje u 2013., osim poduzetnika početnika

 - podmirene obaveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće

-podmirene obaveze prema zaposlenicima

 

Obrti koji su niže pobrojeni

NE mogu biti podnostielji prijava:

poljoprivreda, šumarstvo, trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i odjeljak 56.3 – djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 

 

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

-podnositelja nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

-podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun

 

IZNOSI:

-najniži iznos potpore  10.000,00 kn

-najviši iznos potpore 300.000,00 kn

 

- sufinanciranje do 75% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta (bez PDV-a)

-podnositelj je dužan sudjelovati u sufinanciranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 25% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta + PDV

 

 

 

Prihvatljive projektne aktivnosti:

-ulaganja u unapređenje poslovanja,

  proizvodnje i /ili pružanje usluga

- uvođenje sustava za unapređenje poslovanja i modernizaciju procesa

- opremanje poslovnog prostora

Prihvatljivi troškovi:

-troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja

-troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom ( nužno se vežu uz osnovne-prihvatljive projektne aktivnosti)

-troškovi vezani uz individualne nastupe na sajmovima

Neprihvatljivi troškovi su:

-troškovi nastali prije datuma

 podnošenja prijave

-porez na dodanu vrijednost

-nabava rabljene opreme

-najam opreme

-nabava/ najam vozila

-carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje

 druge naknade

-troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta

-troškovi izgradnje, dogradnje ili

 adaptacije poslovnog prostora , osim za prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

-troškovi studija, tečajevi stranih jezika

-potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/ repromaterijala

 -obnavljanje certifikata

 

Neće se prihvaćati projektni prijedlozi temeljni isključivo na dodatnim projektnim aktivnostima: uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, stručno osposobljavanje i obrazovanje te marketinške aktivnosti.

 

 

    II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

MJERA B1: MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I OBRT

 

PRIORITET 1: JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA

 

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU: od 31.03.2014. do  iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014.

 

NAPOMENA:  Uz prijavu se prilažu 3 PONUDE dobavljača ( na temelju ponuda se vrši prijava).

 

 

 

Prijava se podnosi na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom poštom u 2 primjerka unutar jedne omotnice, isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom :

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Aktivnost B1: „Malo i srednje poduzetništvo i obrt“

p.p. 213

10 000 ZAGREB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJERA B2: INOVACIJE U PODUZETNIŠTVU

 

PRIORITET 1: JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA

 

Aktivnost  B2.2: „Inovacije u poduzetništvu-gospodarski subjekti“

 

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU: od 31.03.2014. do  30.05.2014.

 

 

NAPOMENA:  Uz prijavu se prilažu 3 PONUDE dobavljača ( na temelju ponuda se vrši prijava), ukoliko nisu dostavljene 3 ponude potrebno je sotaviti obrazloženje.

 

 

 

Prijava se podnosi na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom poštom u 2 primjerka unutar jedne omotnice, isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom :

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Aktivnost B2: „Inovacije u poduzetništvu“

p.p. 213

10 000 ZAGREB

 

OBRTI – od 10-249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini

-definirani prema NKD-u 2007.

  C-prerađivačka industrija, odjeljak 10-32;

  E-opskrba vodom,uklanjenje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša -  odjeljak 37-39;

 

-pozitivno poslovanje u 2013., osim poduzetnika početnika

-poslovanje najmanje 3 mjeseca do trenutka podnašanja prijave ,

-podmirene obaveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće

-podmirene obaveze prema zaposlenicima

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

-podnositelja nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

-podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun

 

IZNOSI:

-najniži iznos potpore  100.000,00 kn

-najviši iznos potpore 1.400.000,00 kn

 

 

 

- HAMAG INVEST- sufinancira do makimalnih 50% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta (bez PDV-a)

-podnositelj je dužan sudjelovati u sufinanciranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 50% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta + PDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRTI – svi registrirani obrti osim za područje A (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)

- poslovanje najmanje 3 mjeseca do trenutka podnašanja prijave , 

- najmanje 1 stalno zaposleni djelatnik

-pozitivno poslovanje u 2013., osim poduzetnika početnika

-podmirene obaveze prema državi što mora  biti izrijekom izraženo u potvrdi Porezne uprave

-podmirene obaveze prema zaposlenicima

KRITERIJI za ocjenjivanje kojima poduzetnik treba zadovoljiti barem jedan kriterij:

-iskazana stavka nematerijalne imovine (izdaci za razvoj) u bilanci ili

-pozitivna odluka BICRO-a u fazi pretkomercijalizacije ili

-formalna zaštita industrijskog vlasništva (patent) ili

-međunarodna nagrada i priznanje za inovaciju ili

-odobrena državna potpora za istraživačko-razvojne projekte Ministarstva znanosti

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

-podnositelja nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

-podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun

 

IZNOS:

-najniži iznos potpore je 50.000,00 kn

-najviši iznos potpore je 500.000,00 kn

- HAMAG INVEST- sufinancira do makimalnih 75% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta (bez PDV-a)

-podnositelj je dužan sudjelovati u sufinanciranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 25% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta + PDV

 

 

 

 

 

Prihvatljive projektne aktivnosti:

-ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija koje dovode do razvoja novog ili unapređenja postojećeg proizvoda, unapređenja  proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti; ulaganje kroz povećanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitiju proizvodnju

-ulaganje u nabavu  računalne opreme, sustava i programskih rješenja

-razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa

*dodatne projektne aktivnosti (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti)

-prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu podnositelja prijave

-upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

-uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

- stručno osposobljavanje i obrazovanje

-marketinške aktivnosti

Prihvatljivi troškovi su:

-troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata

-troškovi vezani uz transfer tehnologije (licenciranje, tehničko savjetovanje)

-troškovi vezani uz nabavu računalne opreme, sustava i programskih rješenja namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

-troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

-troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom

-troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, stukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja i poduzetničko obrazovanje

-troškovi vezani uz individualne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima

 

Neprihvatljivi troškovi su:

-troškovi nastali prije datuma

 podnošenja prijave

-porez na dodanu vrijednost

-nabava rabljene opreme

-najam opreme

-nabava/kupovina/ najam vozila

-carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje

 druge naknade

-troškovi izgradnje, dogradnje i adaptacije poslovnog prostora , osim za prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

-troškovi kupovine poslovnog prostora

-troškovi studija, tečajevi stranih jezika

-potrošni materijal koji nije isključivo vezan uz razvojno istraživanje

-sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala

-obnavljanje certifikata

 

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

-ulaganje u završnu fazu razvoja proizvoda ili usluga

-ulaganja u aktivnosti rane komercijalizacije inovacija

-ulaganja u probnu proizvodnju te unapređenje proizvodnje

-ulaganja za izlazak na nova tržišta i pregovore s potencijalnim stranim i domaćim investitorima

-prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu podnositelja prijave

-upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

-stručno osposobljavanje i obrazovanje

-prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora

-izrada rješenja industrijskog dizajna

-marketinške aktivnosti izravno vezane uz projekt

Prihvatljivi troškovi su:

-troškovi vezani uz ulaganja u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju novog proizvoda, usluge ili procesa

-troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa vezanih uz realizaciju projekta

-troškovi vezani uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva do max. 20% traženog iznosa potpore

-troškovi vezani uz nastup na domaćim i inozemnim sajmovima

-troškovi vezani uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta

-troškovi vezani uz prilagodbu, prenamjenu i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora potrebnog za realizaciju projekta do max. 15% traženog iznosa potpore

-troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

-troškovi plaća kao zavisnog troška projekta

-troškovi marketinških aktivnosti izravno vezanih za realizaciju projekta

 

Neprihvatljivi troškovi su:

-troškovi nastali prije datuma

 podnošenja prijave

-porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe

- nabava rabljene opreme

-najam opreme

-nabava/kupovina/ najam vozila

-carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje

 druge naknade

-troškovi kupovine poslovnog prostor a ili zemljišta

-troškovi građevinskih radova koji nisu vezani isključivo za prilagodbu poslovnog prostora osobama s invaliditetom

-troškovi građevinskih radova koji nisu izravno vezani uz prilagodbu, prenamjenu i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora potrebnih za realizaciju projekta

 -troškovi studija, tečajevi stranih jezika

-troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja

-potrošni materijal koji nije isključivo vezan uz razvojno istraživanje

-sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala

-obnavljanje certifikata

 

Neće se prihvaćati projektni prijedlozi temeljeni isključivo na troškovima osoblja

 

IV.   

 

MJERA D2.  OBRAZOVANJE ZA OBRT

 

PRIORITET 3: PROMOCIJA I UČENJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

 

Aktivnost: D2.1 Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU: od 31.03.2014. do  iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnost D2.2 Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU: od 01.08.2014. do  iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014.

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnost D2.3 Naukovanja za obrtnička zanimanja

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU: od 01.08.2014. do  iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014

 

Prijava se podnosi na određenom obrascu s potrebnom dokumentacijom Ministarstvu neposredno ili putem pošte:

 

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv-Mjera D2 Obrazovanje za obrt(dalje naznačiti aktivnost)

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 

 

OBRTI – 1-249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini

-pozitivno poslovanje u 2013.

-podmirene obaveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće

-podmirene obaveze prema zaposlenicima

 

 

 

 

 

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

-podnositelja nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

-podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun

 

 

D2.1 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIKE

-polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, polaganje majstorskog i pomoćničkog ispita

-priprema za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita

-prekvalifikacija

-stjecanje dozvole(licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja

-sredstava se odobravaju u visini do 75% od iznosa opravdanih troškova

 

 

 

 

 

 

D2.2 STIPENDIJE UČENICIMA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA

-sufinanciranje troškova stipendiranja učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima

- sredstva se odobravaju po sistemu 75 %:25% MINPO i obrtnik,

do najviše 500,00 kn po učeniku mjesečno za šk. god. 2014./2015.(od 01.09.2014. – 31.08.2015.)

 

 

D2.3 NAUKOVANJA ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

-sufinanciranje nagrade naučnicima koju subjekt malog gospodarstva isplaćuje učenicima za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom prakitčne nastave i vježbi naukovanja tijekom šk. god. 2014./2015.

-najniži iznos potpore je 5.000,00 kn

-najviši iznos potpore je 100.000,00 kn

-intenzitet potpore je do 75% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju naučnicima

                                  

 

 

E-prijave na mirovinsko osiguranje obavezne od 01.04.2014.

            Svi obveznici s više od 3 osiguranika su od 01. travnja 2014. dužni prijave/odjave na mirovinsko osiguranje, podnositi isključivo elektroničkim putem, preko aplikacije e-prijave dostupne na internetskoj stranici Zavoda www.mirovinsko.hr u okviru online usluga. Uslugu e-prijave mogu koristiti samo oni obveznici koji imaju kvalificirani poslovni certifikat. Obveznici koji posjeduju poslovni FINA certifikat koji sadrži OIB (izdan nakon 11. Ožujka 2013.), a ujedno su i ovlaštene osobe za zastupanje obveznika doprinosa, pristupni list mogu potpisati i predati elektroničkim putem, bez potrebe odlaska na šalter Zavoda.

Podsjećamo sve obveznike, koji to nisu učinili, da se što prije registriraju popunjavanjem Pristupnog lista, te ga ovjerenog, zajedno s potrebnom dokumentacijom, predaju na šalter najbliže područne službe/ureda. Obveznik može na zakonom predviđen način, ovlastiti osobu (ili knjigovodstveni servis) koja posjeduje kvalificirani certifikat, da Zavodu u njegovo ime i za njegov račun, uspostavlja i potpisuje elektroničkim potpisom elektroničke prijave/odjave.

 

Predsjednik, Mladen Županić

 

 

Izdaje: Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec – tel/fax: 049/550 979, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tiraž: 300 kom. Izlazi 3-4 puta godišnje. Dostavlja se poštom ili faksom svim članovima Udruženja.

Za izdavača: Mladen Županić – predsjednik Udruženja. Uređuje: Gordana Novosel – tajnica Udruženja.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner