OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Zlatar Prava obrtnika nakon zatvaranja obrta kod Zavoda za zapošljavanje

Prava obrtnika nakon zatvaranja obrta kod Zavoda za zapošljavanje

E-mail Ispis

Zakon i izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljvanj i pravima za vrijeme nezaposlenosti stupio je na snagu 01. 01. 2014.

Ovim se Zakonom uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje i osposobljavanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politike zapošljavanja te ostale aktivnosti u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvori sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

Ovim Zakonom je propisano da pravo na osiguranje prilikom nezaposlenosti imaju između ostalog i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnosti (obrtnici, trgovci pojedinci, upisani u odgovarajući registar)  i  po toj osnovi su obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osiguranju.

 

Od dana stupanja ovoga Zakona na snagu, obrtnici su obveznici obračunavanja i uplate doprinosa za zapošljavanje po stopi od 1,70% na osnovicu na koju im se obračunavaju i uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja.

 Prava koja se ostvaruju na temelju ovoga Zakonu su:

 • novčana naknada,
 • mirovinsko osiguranje,
 • novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja,
 • novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
 • jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova,
 • novčana pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

 Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti (obrta):

 • ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca za koje je obračunat i uplaćen doprinos za zapošljavanje
 • podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti

 Prestanak obavljanja samostalne djelatnosti (obrta) utvrđuje se na temelju uvida u odgovarajući registar iz kojega mora biti brisana osoba koja je obavljala samostalnu djelatnost.

 Za ostvarivanje prava na novčanu naknadu je tromjesečni prosjek propisane osnovice na koju su uplaćeni doprinosi.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 35% od osnovice.

 Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost (obrt)  bez opravdanih razloga.

 Opravdanim razlozima  zbog kojih obrtnik prestaje obavljati samostalnu djelatnost smatraju se:

 • insolventnost, odnosno nelikvidnost prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,
 • zaključenje stečajnog postupka,
 • poslovanje s gubitkom,
 • gubitak poslovnog prostora,
 • gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom,
 • bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
 • gubitak poslovnog partnera,
 • ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
 • prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom,
 • drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.

 

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner