OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Jednostavnija prijava poreza na dohodak uz kalkulativne obrasce Hrvatske obrtničke komore

E-mail Ispis PDF

Hrvatska obrtnička komora i ove je godine pripremila za vas kalkulativni obrazac DOH koji možete preuzeti u excel formatu.

Podsjećamo, obrazac DOH potrebno je predati sa pripadajućim prilozima (P-PPI, DI, TZ-1 ukoliko ste obveznik) najkasnije do 01. ožujka 2021. godine u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu, a s danom podnošenja potrebno je uplatiti i eventualnu razliku poreza na dohodak po godišnjem obračunu.

Uz obrazac DOH možete preuzeti i kalkulativni obrazac P-PP na www.hok.hr

Ažurirano Četvrtak, 04 Veljača 2021 12:10
 

Hrvatska obrtnička komora zatražila obustavu ovrha za obrtnike kojima je onemogućen rad

E-mail Ispis PDF

Zbog zabrane obavljanja djelatnosti obrtnici nemaju prihoda ni sredstava za podmirenje fiksnih troškova

Hrvatska obrtnička komora izrazila je zadovoljstvo uvažavanjem njihovih zahtjeva za izmjenu modaliteta nadoknade fiksnih troškova obrtnicima koji će se primjenjivati za mjesec siječanj. No, upozoravaju kako zbog nelikvidnosti uzrokovane zabranom obavljanja djelatnosti obrtnici ne mogu ostvariti prihode, a samim time nemaju mogućnost koristiti postojeću mjeru za nadoknadu fiksnih troškova za mjesec prosinac. Zadnji rok predaje za nadoknadu fiksnih troškova je 15. veljače, a Hrvatska obrtnička komora zatražila je od Ministarstva financija da se taj rok produlji do 15. ožujka jer je još uvijek na snazi Odluka o zabrani rada pojedinih djelatnosti te oni ne ostvaraju prihode kojima bi mogli podmiriti troškove za mjesec prosinac. Ukoliko će se Odluka o zabrani rada još produživati i rok za dostavu dokaza o plaćenim troškovima za mjesec prosinac također je potrebno produžiti. Kako bi mjera nadoknade fiksnih troškova ispunila svoj pravi cilj nužno je osigurati pravednu isplatu i refundaciju troškova svim poduzetnicima koji su suočeni sa zabranom poslovanja i nepremostivim financijskim poteškoćama. Također, obrtnicima suočenima s ogromnom nelikvidnošću, ovih dana situacija se još dodatno otežava pokretanjem ovrha, što će za veliki broj obrtnika rezultirati konačnim gašenjem i prestankom rada. Razlog nepodmirenih obveza je potpuni izostanak prihoda. Potrošene su i sve zalihe jer razdoblje zabrane poslovanja traje već više od dva mjeseca, a posebne okolnosti s izrazito smanjenim primicima gotovo godinu dana. Stoga je Hrvatska obrtnička komora predložila da se svima onima koji zbog zabrane obavljanja djelatnosti uopće ne posluju i onima koji imaju veliko smanjenje prihoda ukinu akontacije poreza za 2021. godinu te poduzmu mjere kako bi se smanjile ovrhe. Smanjenje ovrha može se postići privremenom obustavom postupaka ili obvezom dostave ponude Porezne uprave, uz opomenu ili obavijest o ovrsi, a za sklapanje upravnog ugovora s počekom do kraja ove godine i mogućnošću oplate kroz 24 obroka po isteku počeka. Na takav bi se način pokazala briga države za svakog, pa i najmanjeg obrtnika i omogućila šansa za preživljavanje ove dugotrajne i duboke gospodarske krize.

Ažurirano Srijeda, 03 Veljača 2021 11:11
 

Nove odluke Stožera civilne zaštite RH

E-mail Ispis PDF

Stožer civilne zaštite RH donio je četiri nove odluke koje se primjenjuju na području cijele Republike Hrvatske:

 1. Odluku o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
 2. Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
 3. Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
 4. Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Primjena nužnih epidemioloških mjera određenih navedenim odlukama produžena je do 15. veljače 2021. godine.

Odluke se nalaze u prilozima.

 

Nova mjera nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova za siječanj djelomično uvažena traženja HOK-a

E-mail Ispis PDF

Gospodarstvenicima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite RH od 8. siječnja i dalje obustavljen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. u odnosu na siječanj 2020. bio najmanje 60 posto - nastavlja se mjera nadoknade fiksnih troškova za siječanj 2021.

Način i uvjeti nadoknade propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom za siječanj 2021.

Novost u odnosu na mjeru za prosinac 2020. je da su poduzetnici dužni platiti račune u roku osam dana od isplate nadoknade, ako to nisu učinili prije podnošenja zahtjeva, čime je djelomično uvaženo traženje HOKa. Naime, HOK je tražio da se izmjeni uvjet o dostavi dokaza o plaćenim računima upozoravajući na činjenicu kako obrtnici nemaju odakle podmiriti troškove kad ne ostvaruju prihode.  

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za siječanj 2021. poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem sustava ePorezna od 15. veljače 2021. do 15. ožujka 2021. 

Iako su traženja Hrvatske obrtničke komore na ovaj način djelomično uvažena i dalje će se ustrajati da se ispune svi i zahtjevi HOK-a (produljenje roka za dostavu dokaza o plaćenim fiksnim troškovima za mjesec prosinac, ali i pravo na nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova obrtnicima sa područja stradalog u potresu.  

Također, u fiksne troškove koji će se nadoknađivati uvršten je i mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju a sve informacije vezane uz podnošenje Zahtjeva i ostvarenje prava na nadoknadu fiksnih troškova dostupne su na Internet stranicama Porezne uprave.

Ažurirano Ponedjeljak, 01 Veljača 2021 09:12
 

Podsjetnik "FIKSNI TROŠKOVI"

E-mail Ispis PDF

POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19 Paket mjera iz prosinca 2020.

Pravo na nadoknadu plaćenih svih ili dijela fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. ostvaruju poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine bio najmanje 60%

Iznimno, pravo na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova ostvaruju poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.​

Poduzetnici s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% ostvaruju pravo na nadoknadu iznosa plaćenih fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a oni koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadu plaćenih fiksnih troškova poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost. ​

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:

 • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak obvezne pričuve,
 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,
 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine, 
 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,
 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih p​laćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) ​poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. 

Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna​ najkasnije do 15. veljače 2021. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“

Detaljnije informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova dostupne su u Uputi o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)​​​

Pitanja i odgovori - provedba mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova

POČEK PLAĆANJA REPRO​​GRAMIRANIH OBVEZA I UPRAVNI UGOVOR ZA POREZNE OBVEZNIKE KOJIMA JE ODLUKOM STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE OBUSTAVLJEN RAD​

Sukladno Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona​ („Narodne novine“, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20) porezni obveznik kojem je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad i porezno tijelo mogu sklopiti Upravni ugovor u posebnim okolnostima radi namirenja poreznog duga za porezne obveze dospjele za vrijeme trajanja obustave rada, na način propisan člankom 71.z stavcima 2. do 4. Pravilnika.

Osim toga, porezni obveznik kojem je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad, a kojemu su reprogramirane obveze temeljem predstečajne nagodbe, predstečajnog sporazuma, stečajnog plana, upravnog ugovora ili obročne otplate iz članka 71.h Pravilnika​, može podnijeti Zahtjev za poček otplate neplaćenih reprogramiranih obveza iz navedenih postupaka koje dospijevaju u vrijeme obustave rada. Obveze za koje je odobren poček dospijevaju nakon posljednjeg anuiteta ranije reprogramiranih obveza. 

Za obveze kojima se odobri poček, za vrijeme trajanja počeka kamata ne teče.

Zahtjev za poček može se podnijeti najkasnije u roku od 5 dana nakon prestanka važenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom je obustavljen rad.

Zahtjev za poček otplate neplaćenih reprogramiranih obveza se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna, a porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti putem ​servisa „Pišite nam“ ili putem redovne ili elektroničke pošte.

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora se podnosi putem sustava ePorezna​, a iznimno za obveznike koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev se može podnijeti na obrascima dostupnima ovdje.

MOGUĆNOST ISPUNJAVANJA OBVEZA BEZ POTREBE DOLASKA U PROSTORIJE POREZNE UPRAVE

​S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstvo financija,  Porezna uprava podsjeća poduzetnike i građane na načine kojima mogu ispuniti svoje obveze i prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave.

​Podsjećamo poduzetnike da za podnošenje svih poreznih prijava, izdavanje poreznih potvrda, promjena na PK karticama svojih zaposlenika, zahtjeva za preknjiženjima, zahtjeva za upravnim ugovorom i ostalim zahtjevima koriste usluge ePorezne. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja određenih nejasnoća poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa "Pišite nam​" dostupnim na Internet stranici Porezne uprave. 

U slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenikom Porezne uprave poduzetnici se upućuju na korištenje telefonskih brojeva objavljenih na Internet stranici Porezne uprave.​

Porezna uprava upućuje građane da za svoje potrebe mogu podnositi razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana. Preporučuje se građanima da svaki zahtjev za promjenom na PK kartici traže putem svojeg poslodavca ili iznimno korištenjem sustava ePorezna. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja nejasnoća građani mogu komunicirati s Poreznom upravom korištenjem servisa "Pišite nam" ​dostupnim na Internet stranicama Porezne uprave ili pozivom na telefonske brojeve Porezne uprave.​ 

Porezna uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi poduzetnici i građani ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u prostorije Porezne uprave.

Odluka Komisije (EU) 2020/1573 оd 28. listopada 2020. ​​o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020.

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

​Iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona​ (NN ​103/20) propisano je da se trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom). Temeljem te odredbe testiranje se smatra troškom poslodavca, ali ne i plaćom u naravi stoga ne postoji obveza obračuna javnih davanja. Zbog toga ne postoji ni obveza iskazivanja navedenog u obrascu JOPPD kao oporezivog niti novog neoporezivog primitka. ​Ova odredba primjenjuje se od stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 19. rujna 2020. na dalje te nije propisana retroaktivna primjena.

​​​Izmjenom i dopunama navedenog Pravilnika produljen je rok za primjenu obračunske kategorije pri uvozu pa se za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).​
Izvor: www.porezna-uprava.hr /COVID-19-info

Ažurirano Petak, 29 Siječanj 2021 08:07
 


Stranica 9 od 443

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 91