OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Financiranje provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID -19 - Javni poziv KZŽ

E-mail Ispis PDF

U ime OKKZŽ skrećemo pažnju članstvu kako je Krapinsko-zagorska županija osigurala sredstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima – obrtnicima u turizmu u 2021. godini koja se odnose na sufinanciranje provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID -19 stranih gostiju kojima je pružena usluga smještaja na području Krapinsko-zagorske županije.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Krapinsko-zagorske županije pravnim i fizičkim osobama (Podnositelji zahtjeva) za financiranje provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID -19 gostiju stranog državljanstva koji su ostvarili minimalno dva ili više noćenja u nekom od  smještajnih objekata registriranih na području Krapinsko- zagorske županije.

Prihvatljivi korisnici sredstava Županije su pravne i  fizičke osobe  koji:

  • su registrirani za pružanje usluge smještaja u sektoru turizma (trgovačka  društva izvan javnog sektora, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje se bave pružanjem ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu,
  • imaju prebivalište/sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
  • su pozitivno poslovali u 2020. godini (odnosi se na pravne osobe i obrte),
  • imaju podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
  • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (ukoliko je prihvatljivo),
  • u posljednje tri fiskalne godine nije im dodijeljen  iznos veći  od 200 000 EUR-a  na ime de minimis potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, te njezina produljenja  temeljem Uredbe komisije (EU)20250/972 od 02.srpnja 2020. godine
  • su pružili uslugu smještaja gostima stranog državljanstva   u trajanju od minimalno dva noćenja te za iste kod Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije platili  brzo antigensko testiranje na COVID-19.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi  provođenja brzog antigenskog testiranja  na  COVID -19  gostiju stranog državljanstva, radi povratka u zemlju prebivališta, za koje je u sustavu e- Visitor evidentirano pružanje usluge smještaja od minimalno dva noćenja kod poduzetnika/podnositelja zahtjeva, a antigensko testiranje je provedeno kod Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije (ZZJZKZŽ).

Prihvatljivi su troškovi nastali od 12. lipnja 2021. g. do 31. listopada 2021. godine.

Zahtjevu za ostvarenje potpore podnositelj   zahtjeva je obavezan priložiti račun ZZJZKZŽ za izvršenu uslugu antigenskog testiranja kao i izvod s poslovnog računa  iz koje je vidljivo da je navedeni račun plaćen.

Sredstva Županije

Županija će Korisnicima dodjeljivati sredstva za pokriće provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID-19 u  100% iznosu za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2021. godine sve do utroška sredstava osiguranih Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu („Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije“ broj 53A/20 i 10/21) u okviru proračunskih pozicija Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu na poziciji R6995 u iznosu od 300.000,00 kuna.

Zahtjevi se mogu podnositi od 01. do 30. studenog 2021. godine za troškove učinjene u svim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2021. g.)  ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome što prije nastupi.

Detaljne informacije dostupne su na www.kzz.hr .

 

Pozivamo Vas na webinar „Poslodavac i naukovanje“

E-mail Ispis PDF

Obrtničke komore Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske  i  Varaždinske županije organiziraju webinar „Poslodavac i naukovanje“ koji će se održati dana 03.11.2021. godine, s početkom u 12.00 sati.

Svrha webinara je informiranje o svim značajnim temama koje se odnose na poučavanje naučnika u radionici obrtnika ili poduzetnika. Uputit ćemo vas u sve procese koji se tiču izdavanja licencije za naukovanje, polaganje majstorskog ispita i  ispita osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

Kako je dio procesa kod licenciranja i uvid Državnog inspektorata u vašu radionicu, u webi naru će sudjelovati inspektor Državnog inspektorata – inspektor rada, gospodin Srećko Tot.

Ukoliko ste zainteresirani sudjelovati u webinaru, molimo Vas da nas kontaktirate ili nam na e-mail pošaljete prijavu koja mora sadržavati: ime i prezime, kontakt (broj mobitela), e-mail.

Prije početka radionice na vaš e-mail zaprimit ćete link putem kojeg ćete se moći uključiti u webinar. Predviđeno okvirno trajanje webinara - 90 minuta.

Podaci za kontakt i slanje prijava:

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije

Kontakt osoba: Renata Vranić, mag .oec, savjetnik za obrazovanje

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

T:049/300-546, M:098/352-989

Ažurirano Srijeda, 27 Listopad 2021 07:46
 

Hrvatska obrtnička komora osuđuje svaku zloupotrebu zakona, ali se i protivi diskriminaciji obrtnika

E-mail Ispis PDF

Po objavi da kreće u nadzor paušalnih obrta zbog primijećenih pojavnosti korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona, Poreznoj upravi upućeno je niz primjedbi sa svrhom aktivnog doprinosa kvaliteti poreznog sustava i njegove prilagodbe potrebama obrtništva, ali i gospodarstva u cjelini.

Hrvatska obrtnička komora uputila je prigovor i primjedbe Poreznoj upravi i resornom ministarstvu na objavu Porezne uprave kojom se najavljuje pokretanje nadzora paušalnih obrta zbog primijećenih pojavnosti korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona te zatražila povlačenje 'Upitnika NR'.

Korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona, sadržana u članku 12.a Općeg poreznog zakona, koji se odnosi i treba se podjednako primjenjivati kako na obveznike poreza na dohodak tako i na obveznike poreza na dobit, kao i odredbe u članku 27.a Zakona o porezu na dohodak, su neprecizna i neodređena, a na što je Hrvatska obrtnička komora upozoravala još u studenom 2019. godine, posebice na kriterije iz stavka 3.

Sva 'obilježja kriterija', a osobito 'kontrola ponašanja' iz prvog podstavka u smislu kontrole 'što posloprimac radi i kako obavlja posao, kroz upute, obuku ili druga sredstva' ostavljaju previše prostora slobodnoj procjeni, različitoj od jedne do druge osobe koja će provoditi kontrolu.

Ovom odredbom stvorena je prevelika pravna nesigurnost i okruženje za obavljanje djelatnosti u kojem gospodarski subjekt ne može nikada biti siguran da li postupa ispravno, jer ne može znati kako će se osoba u kontroli postaviti prema svakoj pojedinačnoj i drugačijoj situaciji. Ako se ustraje na propisivanju obilježja kriterija za procjenu nesamostalnog rada, u cilju jednakih uvjeta za sve gospodarske subjekte, ovakva ograničenja treba izričito propisati i za slučajeve korištenja usluga obavljenih od strane pravnih osoba. Korištenje poreznih pogodnosti i prikrivanje nesamostalnog rada jednako se može pojaviti i kod obveznika poreza na dobit, kao i kod prekogranične poslovne suradnje, te Hrvatsku obrtničku komoru zanima zašto u pokretanje ovakve vrste nadzora nisu uključena trgovačka društva i ostali gospodarski subjekti.

Hrvatska obrtnička komora protivi se daljnjoj diskriminaciji obrta i obrtnika upućivanjem poziva od strane Porezne uprave da se popuni upitnik (Upitnik NR) o načinu poslovanja paušalnih obrta te traži povlačenje Upitnika NR.

Hrvatsku obrtničku komoru zanima: temeljem kojeg se propisa traži popunjavanje upitnika; otkud kriterij 50%; što znači 'vrsta' djelatnosti, a što 'broj' poslovnih partnera (pogotovo za početnika); zašto se za poslovni plan traži opisati 'sustav oglašavanja' i što znači ima li netko  web stranicu koja danas nema primat u načinu oglašavanja; što znači imati 'vlastiti' prostor – sugerira li to da bi svaki obrtnik trebao biti vlasnik prostora u kojem posluje?; što znači 'najznačajniji' isplatitelj (početniku, koji se odlučio postati obrtnik upravo zbog prvog i velikog posla to će biti i 100%); koja je pravna osnova pitanja na koji način obrtnik komunicira s naručiteljem (mail, telefon, s kojom osobom). Odgovori na pitanja od III 1. do  III 5. ne moraju značiti ništa za zaključak o prikrivenom nesamostalnom radu, a putni troškovi mogu biti dogovoreni na teret naručitelja – kod obavljanja obrta i to je predmet pregovaranja. Isplate u određenim vremenskim razdobljima čest su slučaj kod ugovaranja poslovne suradnje (npr. prijevod, lektura, poslovno savjetovanje), a naručitelj može postaviti uvjete. Posao (ugovor, koji može biti i usmeni) nikada se ne može iz čista mira raskinuti bez posljedica.

Mladi su obrtnici već kažnjeni neprihvaćanjem ranijih prijedloga Hrvatske obrtničke komore da se porezna olakšica trebala omogućiti i obrtnicima do 25 odnosno do 30 godina, na način da i oni pod jednakim uvjetima ne plaćaju porez na dohodak kao i radnici kojima plaću isplaćuje drugi poslodavac. Navedenom odredbom se dodatno napravila diskriminacija, iako je Hrvatska obrtnička komora opetovano naglašavala da su mladi obrtnici oštećeni time što za njih nije propisan niti izuzetak od plaćanja obveznog zdravstvenog osiguranja – mjera koja je već godinama na snazi i odnosi se samo na radnike. Time se kategorija obrtnika, kao poduzetnika koji sami stvaraju svoju priliku za zapošljavanje i za nastavak života u Hrvatskoj dovodi u nejednak položaj, kao da njihov rad nije važan za gospodarstvo i za demografiju.

Hrvatska obrtnička komora kontinuirano i uvijek podržava poslovanje sukladno propisima te se protivi svakoj zloupotrebi zakona, kao i poslovanju mimo propisa te smatra da je kršenje propisa potrebno rješavati kontrolom, kako je to uređeno i u ostalim zemljama EU, ali i kontrolom onih za koje postoji opravdana sumnja u zloupotrebu, a ne široko prema svima.

Dodatno se protivi stvaranju negativne medijske slike o obrtnicima koji su kao svoj način poslovanja izabrali paušalno oporezivanje dohotka, kolektivno ih prikazujući kao 'nepoštene' čime se čini šteta njihovom ugledu i poslovanju; protivi se kažnjavanju kolektiva radi prekršaja koje je počinila nekolicina. Uvođenje ovog upitnika osim što obrtnike administrativno opterećuje, prije svega ih diskriminira u poslovnom okruženju.

Ažurirano Srijeda, 20 Listopad 2021 07:12
 

Održana 27. izvanredna sjednica Upravnog odbora OKKZŽ

E-mail Ispis PDF

Dana 18. listopada 2021. održana je 27. izvanredna sjednica Upravnog odbora OKKZŽ na kojoj su temeljem prijedloga pripadajućih Udruženja obrtnika i prijedloga Komisije za dodjelu priznanja, jednoglasno prihvaćeni slijedeći dobitnici priznanja Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu:

BRONČANA PLAKETA OKKZŽ za 2021. godinu dodjeljuje se:

1. UO BEDEKOVČINA:  DRAGUTIN JURČEC, vl. obrta LIMARSKO-BRAVARSKA RADIONICA, Naselje Grbovec 21, Bedekovčina

2. UO STUBICA: DARKO GRDEN, vl. obrta Ugostiteljstvo-turizam-vinogradarstvo-voćarstvo „Grden“, Gusakovec 116, G. Stubica

3. MUO KLANJEC: LILIJANA JAVORIĆ ILIĆ, vl. brta “L ART”- izrada i montaža vitraža  i predmeta od stakla, Pristava 150, Tuhelj

4. UO KRAPINA: TOMISLAV HORVAT, vl. obrta, Prijevoz " TOMI ", Đurmanec 194, Đurmanec

5. UO KRAPINSKE TOPLICE: JOSIP LJUBIĆ, vl. obrta GASTRO JOŽA, Vrtnjakovec 36, Krapinske Toplice

6. UO PREGRADA: NIKOLA GAJŠAK, vl. obrta Frizerski salon " MY WAY ", Antuna Mihanovića 12,Pregrada

7. UO SVETI KRIŽ ZAČRETJE: PETAR SENTE, vl. obrta P.S. -KROV, M. J. Zagorke 87, Sveti Križ Začretje

8. UO ZABOK: MARIJO POSAVEC, vl. obrta M STAGE razglas, rasvjeta, pozornica, Lug Zabočki 93 A, Zabok

9. UO ZLATAR: ZLATKO VARGA, vl. obrta Elektronika Varga RTV-video servis, Zagrebačka 24, Zlatar

SREBERNA PLAKETA OKKZŽ za 2021. godinu dodjeljuje se:

1. MUO KLANJEC: DARKO NOVOSEL, vl. obrta STOLARSKO-TESARSKO-STAKLARSKA RADNJA, Mihanović Dol, Predionička 7, Klanjec

2. OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće, po prijedlogu UO ZABOK

ZLATNA PLAKETA OKKZŽ za 2021. godinu dodjeljuje se:

UO ZLATAR: VIŠNJA LOPARIĆ, vl. obrta Frizerska radnja za žene i muškarce, Trg Svete Ane 23, Lobor

Ovogodišnja priznanja Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije uručit će se od strane predsjednika Darka Varge na svečanim sjednicama pripadajućih Udruženja obrtnika.

Sjednica Upravnog odbora je zaključena jednoglasno definiranim Zaključkom vezanim za aktualni Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu:

-          Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije predlaže sljedeću izmjenu članka 36. stavak 1. predmetnog Zakona o obrtu: „ Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara imovinom koja se nalazi u vlasništvu obrta i sastavni je dio popisa dugotrajne imovine.“

-          Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije protivi se prijedlogu ukidanja bilo koje razine sadašnje organizacije komorskog sustava.

Ažurirano Srijeda, 20 Listopad 2021 07:06
 

Poziv na okrugle stolove u listopadu unutar projekta "Promocija poduzetništva"

E-mail Ispis PDF

Pozivamo Vas na seriju okruglih stolova u mjesecu listopadu iz područja e-Trgovine i Alternativnog rješavanja sporova koji će se održati istovremeno online i offline.

Sudjelovanje na okruglom stolu je za sve sudionike besplatno.

Okrugle stolove, odnosno webinare organizira Hrvatska obrtnička komora kao partner u projektu “Promocija poduzetništva” nositelj kojeg je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH.

Cilj aktivnosti je upoznati sudionike sa mogućnošću samozapošljavanja ili proširenja poslovanja uključivanjem u najnovije trendove e-trgovine (ili u jedinstveno europsko digitalno tržište) kao i predstaviti načine kako izbjeći sudske sporove pri poslovanju u Hrvatskoj ili prekogranično korištenjem efikasnih metoda rješavanja istih koji su alternativa redovnim sudovima.

Ukupno će biti održana 4 okrugla stola (webinara), dva u Dubrovniku i dva u Splitu.

Sudjelovanje je moguće online putem Zoom platforme ili osobno na fizičkoj adresi. Broj mjesta je ograničen te Vas pozivamo da što prije izvršite prijavu i osigurate svoje sudjelovanje.

U nastavku su detalji vezani uz teme, datume, lokacije i linkove za registraciju:

Datum održavanja 1. okruglog stola: 21.10. od 17 do 19 sati - Dubrovnik

Teme: 1. Digitalni biznis - od ideje do realizacije

2. Alternativno rješavanje sporova - umjesto sudske parnice

Predavači: Siniša Begović, MBA i Suzana Kolesar, dr.iur.

Link na registraciju za online sudjelovanje: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMrf-qoqDIjGdGb4A-erh_m5zOwPfRhkwOV

Prijava za sudjelovanje na fizičkoj adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (najkasnije do 19.10.) – u prijavi obavezno navedite za koju se radionicu prijavljujete, ime i prezime, grad, organizaciju i radno mjesto (ili nezaposlen / student…)

Lokacija održavanja okruglog stola: DURA – Dubrovačka razvojna agencija, Branitelja Dubrovnika 15, Dubrovnik

 

Datum održavanja 2. okruglog stola: 22.10. od 17 do 19 sati - Dubrovnik

Teme: 1. Osnovni modeli e-trgovine

2. Besplatno rješavanje sporova na Sudu časti HOK-a

Predavači: Siniša Begović, MBA i Suzana Kolesar, dr.iur.

Link na registraciju za online sudjelovanje: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcodO6qqjgoGdUEtfQc-cFjzmnB7t83nHtK

Prijava za sudjelovanje na fizičkoj adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (najkasnije do 20.10.) – u prijavi obavezno navedite za koju se radionicu prijavljujete, ime i prezime, grad, organizaciju i radno mjesto (ili nezaposlen / student…)

Lokacija održavanja okruglog stola: DURA – Dubrovačka razvojna agencija, Branitelja Dubrovnika 15, Dubrovnik

Datum održavanja 3. okruglog stola: 25.10. od 17 do 19 sati - Split

Teme: 1. Digitalni marketing za e-trgovinu

2. Efikasno rješavanje sporova pred Centrom za mirenje pri HOK-u

Predavači: Siniša Begović, MBA i Suzana Kolesar, dr.iur.

Link na registraciju za online sudjelovanje: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYlduiqpjIrHdThMDrYpENTxBDJ4nom7nY4

Prijava za sudjelovanje na fizičkoj adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (najkasnije do 22.10.2021.) – u prijavi obavezno navedite za koju se radionicu prijavljujete, ime i prezime, grad, organizaciju i radno mjesto (ili nezaposlen / student…)

Lokacija održavanja okruglog stola: Udruženje obrtnika Split, Ulica Slobode 28, Split

Datum održavanja 4. okruglog stola : 26.10. od 17 do 19 sati - Split

Teme: 1. Istraživanje i analiza tržišta i konkurencije

2. Online rješavanje sporova u Hrvatskoj i ODR platforma EU

Predavači: Siniša Begović, MBA i Suzana Kolesar, dr.iur.

Link na registraciju za online sudjelovanje: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdeyvpjIsHdA8kvO6Qq5J9-ocmhLs_sny

Prijava za sudjelovanje na fizičkoj adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (najkasnije do 22.10.2021.) – u prijavi obavezno navedite za koju se radionicu prijavljujete, ime i prezime, grad, organizaciju i radno mjesto (ili nezaposlen / student…)

Lokacija održavanja okruglog stola: Udruženje obrtnika Split, Ulica Slobode 28, Split

Napomena:

Sudjelovanje na okruglim stolovima koji se održavaju na fizičkoj adresi biti će organizirano u skladu s važećim epidemiološkim mjerama za ograničeni broj do maksimalno 15 sudionika, uz osiguranje razmaka od 1,5 metra i uz nošenje zaštitnih maski.

Informacija o obradi podataka nalazi se na dnu ove stranice.

 

Attachments:
Download this file (Informacija o obradi podataka.pdf)Informacija o obradi podataka.pdf[ ]89 Kb
 


Stranica 7 od 462

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 18