OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Stipendiranje učenika u deficitarnim obrtničkim zanimanjima i dodjela potpora gospodarskim subjekti

E-mail Ispis PDF

Sukladno Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ provedena je Operacija „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II“ u okviru koje su, u periodu 2019. - 2020., dodjeljivane stipendije učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja i potpore gospodarskim subjektima koji izvode naukovanje.

U navedenom periodu dodijeljeno je preko 8700 stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja u ukupnom iznosu od 162 milijuna kuna. Također, dodijeljeno je 940 potpora gospodarskim subjektima koji izvode naukovanje u ukupnom iznosu od preko 69 milijuna kuna. Sredstva za provedbu ovih aktivnosti osigurana su iz Europskog socijalnog fonda s minimalnim opterećenjem na državni proračun, čiji udio je iznosio 15%.

Kako su sredstva iz Operativnog programa temeljem kojih je resorno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odobrilo financiranje navedenih aktivnosti u prethodnom programskom razdoblju iskorištena, a operativni programi za razdoblje 2021. - 2027. još nisu odobreni od strane Europske komisije, nažalost, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nije u mogućnosti raspisati nove natječaje za dodjelu stipendija i bespovratnih potpora gospodarskim subjektima. No s obzirom na to da navedeno programsko razdoblje uključuje i 2021. godinu, ako će biti moguće raspisati natječaje za navedene aktivnosti, izgledno je da će biti moguće i retrogradno financiranje nastalih troškova.

Napominjemo da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nije u mogućnosti utjecati na proces donošenja operativnih programa za buduće programsko razdoblje zbog činjenice da, sukladno djelokrugu nadležnosti, upravljanje navedenim procesom nije u nadležnosti ovog Ministarstva.

Sve daljnje relevantne informacije vezane za provedbu ovih aktivnosti pravovremeno će biti objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 

Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

E-mail Ispis PDF

Obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u prethodnoj 2021. godini na Obrascu PO-SD.

Ta je obveza propisana Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, članak 7. stavak 4. (Narodne novine 1/2021), čije se odredbe i pripadajući propisani obrasci primjenjuju u poreznim postupcima za 2021. godinu.

Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju. Stupanjem na snagu novog Pravilnika, od 1. siječnja 2020. godine, fizičkim osobama koje plaćaju paušalni porez na dohodak ukinulo se izdavanje poreznih rješenja te se paušalistima uvodi obveza plaćanja predujma poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja na temelju samozaduživanja, a prema podacima iz godišnjeg izvješća koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Eventualnu razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti s danom podnošenja izvješća.

Podsjećamo obveznike da se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta, kao i potpore za samozapošljavanje, ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

Prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Nar. nov., br. 11/21.), paušalni porez uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.

Na isti uplatni račun uplaćuje se i razlika manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak za proteklu godinu, a koja je utvrđena prema godišnjem izvješću koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Obrtnici su razliku godišnjega paušalnog poreza obvezni uplatiti s danom podnošenja izvješća, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine za 2021. godinu.

Izvješća se podnose na obrascima PO-SD i PO-SD-Z.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je nove obrasce PO-SD i PO-SD-Z kao pomoć obrtnicima prilikom podnošenja obveznih prijava Poreznoj upravi.

Izrađen je i novi obrazac DOH i obrazac P-PPI koji će se popunjavati prilikom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak za 2021. a najkasnije do 28. veljače 2022. i to za obrtnike koji vode poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak.

Svi obrasci biti će objavljeni na web stranici HOK-a https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/obrasci-za-poslovanje-obrta.

Prošle je godine prvi put uvedeno podnošenje Obrasca PO-SD-Z kod paušalista koji obavljaju zajedničku djelatnost obrta. Prema čl. 8. st. 1. Pravilnika, nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od zajedničke djelatnosti utvrđuje u paušalnoj svoti, obvezan je najkasnije 15 dana nakon isteka kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti na obrascu PO-SD-Z. Obrazac PO-SD-Z se dostavlja za 2021. godinu najkasnije do 15. siječnja, a popunjava ga samo imenovani nositelj zajedničke djelatnosti. Nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je dostaviti Poreznoj upravi Obrazac PO-SD-Z, dok su oba porezna obveznika – nositelj zajedničke djelatnosti i supoduzetnik – obvezni podnijeti i Obrazac PO-SD. U Obrascu PO-SD nositelj i supoduzetnik iskazat će svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku 2022. godine.

U prilogu - Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z

 

225 županijskih učeničkih stipendija

E-mail Ispis PDF

U Gimnaziji A. G. Matoša u Zaboku u četvrtak, 02. prosinca 2021. godine održana je dodjela učeničkih stipendija Krapinsko – zagorske županije. Zbog epidemioloških mjera, dodjela je bila simboličnog karaktera te je na dodjelu pozvan samo dio učenika i učenica koji su ostvarili pravo na stipendije ove školske godine.

Krapinsko – zagorska županija ove je godine dodijelila 225 učeničkih stipendija, i to u kategoriji za nadarene učenike, zatim po socijalnom kriteriju te za deficitarna zanimanja. Župan Željko Kolar istaknuo je: „To je naš doprinos i pomoć roditeljima i djeci lošijeg socijalnog stanja te poticaj nadarenima u njihovim nastojanjima da postignu što bolji rezultat i razvijaju svoje vještine. Što se tiče deficitarnih zanimanja, izuzetno smo zadovoljni ove godine s upisom djece u te programe, jer je vidljiv porast interesa. One koji su upisali deficitarna zanimanja pripremamo već za tržište rada, a ne za burzu. Praktički mogu garantirati da će svih njih 84 koji su upisali deficitarna zanimanja imati siguran posao na području Krapinsko – zagorske županije. Važno je istaknuti i kako su za ta zanimanja značajno porasle plaće. Prema aktualnim podacima najveći rast prosječne plaće u Hrvatskoj upravo je u našoj županiji, kao najveći broj novootvorenih radnih mjesta. To nam daje za pravo da smo na dobrom putu te da radimo dobar posao, u dobroj suradnji s gospodarstvenicima, poduzetnicima, obrtnicima, obrtničkom i gospodarskom komorom te školama, što ćemo nastaviti i idućih godina“, zaključio je župan Kolar.

Predsjednik Obrtničke komore KZŽ Darko Varga naglasio je kako su 84 stipendije za deficitarna zanimanja garancija da će upravo ta zanimanja opstati na području županije. „To je budućih 84 obrtnika i obrtnica koji će se strukovno obrazovati i steći izvrsnosti i znanja te položiti majstorski ispit i time si otvoriti mogućnost i za vlastiti obrt i konkurentnost za tržištu. Obrazovanje nema alternative, to je najveća vrijednost koju možemo dati mladom čovjeku da osigura svoja znanja, vještine i izvrsnost, svoju budućnost. Vjerujem u ove mlade ljude koji su dobili stipendije da će uspješno završiti strukovna zanimanja i da će biti vrijedni majstori na ponos Krapinsko – zagorske županije, Obrtničke komore i cjelokupnog gospodarstva“, istaknuo je predsjednik.

Ažurirano Petak, 03 Prosinac 2021 12:41
 

Svečana dodjela Jubilarnih priznanja i Plaketa

E-mail Ispis PDF

U subotu 27. 11. 2021. nakon održane sjednice  Skupštine Udruženja obrtnika Zlatar na kojoj je donijeta Izmjena Financijskog plana  za 2021. godinu, te Plan rada i Financijski plan za 2022. godinu, organizirana je   svečana dodjela Priznanja za uspješno vođenje obrta obrtnicima i obrtima koji su 2019., 2020. i 2021. navršili 20, 25, 30, 35, 40 godina rada i Plakete Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije, te Priznanje i Povelja Hrvatske obrtničke komore. Prije dodjele Priznanja, prisutnima se obratila predsjednica Udruženja obrtnika Zlatar, Višnja Loparić  sa pozdravnom riječju, te se svima  zahvalila na dolasku. Ujedno, prisutnima je objasnila da zbog  epidemiološke situacije nastale prošle godine, dodjela Priznanja Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije za 1919. i 2020. godinu nije se moglo realizirati, pa je sada iskorištena prilika da se ista uruče svim dobitnicima. U nastavku, prisutnima se obratila gradonačelnica Grada Zlatara, Jasenka Auguštan Pentek i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije Darko Varga.

Priznanja za uspješno vođenje obrta koji su 2019. godine navršili 20 godina rada uručena su Vesni Cvetko, vlasnici obrta Moni, obrt za frizerske usluge iz Lobora i Goranu Kovačeviću, vlasniku obrta „Prešica“ proizvodnja proizvoda o drva iz Zlatar. Za 25 godina uspješnog vođenja obrta uručena su priznanja Berislavu Horvatiću, vlasniku obrta Proizvodnja svijeća, trgovina na veliko i malo iz Zlatar Bistrice, Stjepanu Kirinecu, vlasniku obrta Sivec, obrt za autoservis, vulkanizaciju i trgovinu iz Konjščine, Ivici Sokseru, vlasniku obrta Sokser, zajednički obrt za elektromehaniku i peradarstvo iz Hraščine Trgovišće, Mirku Tušeku, vlasniku obrta Pogrebne usluge iz Novog Golubovca, a za 35 godina uspješnog vođenja  obrta uručeno je Priznanje Josipu Riseku, vlasniku obrta „Streha“ građevinski obrt iz Mihovljana.

Priznanja za uspješno vođenje obrta koji su 2020. godine navršili 20 godina rada u obrtu  uručeno je Nikolini Krušelj, vlasnici obrta Frizerski salon za žene i muškarce „Petra“ iz Zlatara, za 25 godina uspješnog vođenja obrta uručena su Priznanja Krešimiru Baboku, vlasniku obrta Transport Babok iz Budinščine. Zvonku Sedaku-Benčiću, Pranje i podmazivanje vozila iz Mača, Dragutinu Škrlecu, vlasniku obrta Postolarska radnja „Šuco“ iz Zlatara. Za 35 godina uspješnog vođenja obrta, Priznanje je uručeno obiteljskom obrtu  Ponjan, obrt za autoprijevoz i uslužno piljenje,  vlasnika Viktora Ponjanja iz Mača.

Priznanja za uspješno vođenje obrta koji su u 2021. godini navršili 20 godina rada  uručena su Stjepanu Adaniću, vlasniku obrta Ugostiteljstvo „Oliver“ iz Zlatara, Vesni Gučin-Županić, vlasnici obrta Salon za njegu i održavanje tijela „Donatela“ iz Zlatara, Marijanu Jembrihu, vlasniku obrta Jembih, obrt za ugostiteljstvo iz Zlatara, Jasmini Pažić, vlasnici obrta „Jasmina“ frizerski salon za žene i muškarce iz Konjšččine. Za 25 godina uspješnog rada u obrtu, Priznanje je uručeno Gordani Kuharić, vlasnici obrta Frizerski salon „Gordana“ iz Mihovljana, a za 30 godina uspješnog rada u obrtu, Priznanje je uručeno Ivici Krpelniku, vlasniku obrta „Prijevoz Krpelnik“ prijevoz osoba i stvari. Za 35 godina uspješnog rada, Priznanje je uručeno Višnji Loparić, vlasnici obrta Frizerski salon za žene i muškarce iz Lobora i Nadici Žučko, vlasnici obrta Urarska radionica i trgovina na veliko i malo iz Zlatara. Za 40 godina rada, Priznanje je uručeno obiteljskom obrtu Termolakirnica „Horvat“, vlasnika Hrvoja Horvata iz Zlatar Bistrice.

Povodom obilježavanja Dana Obrtničke komore Krapinsko zagorske  županije u 2020. godini, uručena je Brončana plaketa Martini Kotolenko, vlasnici obrta Foto studio „Marta“ iz Zlatara za postignute uspjehe i doprinos u razvoju obrtništva na području Krapinsko zagorske županije, a Srebrna plaketa uručena je Gradu Zlataru koji je svojim djelovanjem i iskazanom potporom dao značajan doprinos radu i razvoju obrtništva Obrtnike komore Krapinsko zagorske županije.

sto tako, povodom obilježavanja Dana Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije u 2021. godini, uručena je Zlatna plaketa Višnji Loparić, vlasnici obrta Frizerska radnja za žene i muškarce iz Lobora, uglednoj i časnoj  obrtnici za dugogodišnji doprinos u organizaciji strukovno-cehovskog rada, strukovnog obrazovanja za potrebe obrtništva, te organizaciju kulturno-umjetničkih i sportskih aktivnosti obrtnika na području Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije. Povodom obilježavanja Dana Hrvatske obrtničke komore u 2020. godini, uručena je Povelja Zdravku Domitranu, vlasniku obrta Domi-pijevoz iz Zlatara za izniman doprinos razvoju obrtništva i obrtničkih asocijacija, a za 2021. godinu, dodijeljeno je Priznanje Marijanu Jembrihu, vlasniku obrta Jembrih, obrt za ugostiteljstvo iz Zlatara za izniman doprinos razvoja obrtništva i unapređivanje rada obrtničkih asocijacija.

Ažurirano Srijeda, 01 Prosinac 2021 08:42
 

Prijavite se na HOK-ov webinar: Porezni aspekti izvoza u zemlje EU s posebnim osvrtom na PDV

E-mail Ispis PDF

SUDJELOVANJE ZA NAŠE ČLANOVE JE BESPLATNO

Hrvatska obrtnička komora u suradnji s tvrtkom Matrona Consulting i EFFECTUS poduzetničkim studjima organizira besplatni webinar za članove zainteresirane za porezne aspekte izvoza dobara i usluga u zemlje Europske unije s posebnim osvrtom na PDV. Webinar je namijenjen postojećim izvoznicima koji žele više informacija, kao i onima koji tek razmišljaju o izvozu svojih proizvoda ili usluga.

Webinar će se održati putem ZOOM platforme, 6. prosinca 2021. godine, s početkom u 13.00 sati.

Program webinara:

12:55-13:00 Registracija sudionika

13:00-13:05 Uvodno obraćanje, Violeta Jelić, Hrvatska obrtnička komora

13:05-13:50 Porezni aspekti izvoza dobara i usluga u zemlje Europske unije s posebnim osvrtom na PDV, Krešimir Abramović, EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište, ovlašteni porezni savjetnik

13:50-14:05 Pitanja i odgovori

14:05-14:10 Završna riječ

Prijavite se putem poveznice: https://bit.ly/3FTugVz

Nakon zaprimanja Vaše prijave, poslat ćemo Vam poveznicu putem koje ćete se uključiti u webinar.

Izdvojite sat vremena i prepoznajte svoje prilike na vrijeme!

O predavaču:

O najavljenoj temi, predavanje će održati gospodin Krešimir Abramović.

Krešimir Abramović, dipl. oec. zaposlen je ovlašteni porezni savjetnik u društvu Javorović, Idžojtić i partneri j.t.d. za porezno savjetništvo (odobrenje za rad HKPS 04/14-7 od 17.11.2014.). Imenovan je stalnim sudskim vještakom za financije, računovodstvo i poreze od strane Županijskog suda u Zagreb (br. 4 Su-182/2021 od 25.03.2021).

Od 2006. do 2009. savjetnik Stručne službe Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika i urednik stručnog časopisa „Računovodstvo i financije“.

Od 2009. porezni savjetnik u društvu Javorović, Idžojtić i partneri j.t.d.

Autor stručnih članaka, koautor stručnih priručnika i predavač na seminarima i radionicama iz područja financija, računovodstva i poreza.

Ažurirano Utorak, 30 Studeni 2021 11:29
 


Stranica 4 od 462

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 18